nieuwsbrief-oj-2015-2016-ned

Nieuwsbrief Centrale studentenadministratie juni 2015

Belangrijke informatie en veranderingen met betrekking tot inschrijving, betaling en collegegeldtarieven voor het studiejaar 2015-2016

1.

STUDENTEN ACCOUNT

Van de Universiteit Twente heb je een studentenaccount gekregen. Het is belangrijk dat je de e-mail van dit account regelmatig checkt, aangezien CSA alle informatie via dit account met je communiceert. Denk aan de informatie over (her-)inschrijven, uitschrijven, collegegelden, wetswijzigingen e.d.. Dus zorg er voor dat je geregeld je UT-mail account inkijkt. Wil je liever gebruik maken van je eigen e-mail account zorg er dan zelf voor dat je UT-mail automatisch wordt doorgestuurd naar je eigen account.

2.

COLLEGELDTARIEVEN

Op onze website kun je nalezen wat jouw collegegeldtarief wordt voor het studiejaar 2015-2016.

3.

BETALING COLLEGEGELD

Er zijn meerdere mogelijkheden om je collegegeld te voldoen:

1.

Betaling via (digitale) machtiging in 5 gelijke termijnen of het totale bedrag in één keer

In Studielink kun je de machtiging voor het betalen van je collegegeld regelen. Betalen met digitale machtiging is alleen mogelijk als je een Europese IBAN hebt en je bank aangesloten is op SEPA. Als iemand anders voor je gaat betalen, dan moet deze persoon ook een Europese IBAN hebben, aangesloten zijn op SEPA én een eigen DigiD hebben.

Voldoe je aan de voorwaarden om je collegegeld te betalen via een machtiging, maar het lukt je niet om dit digitaal in Studielink te doen stuur dan een mail naar studentservices@utwente.nl

IBAN = International Bank Account Number; een bankrekeningnummer om grensoverschrijdende

betaaldiensten binnen Europa te standaardiseren.

SEPA = Single European Payments Area; een gebied in Europa waar je op één manier kunt betalen.

2.

Eigen betalingsopdracht

In Studielink kies je bij betaalwijze voor ‘via onderwijs instelling’. Daarna moet je zelf regelen dat het volledige collegegeld overgemaakt wordt t.n.v. Universiteit Twente onder vermelding van je naam, geboortedatum en studentnummer.

Het bedrag moet vóór 1 september 2015 binnen zijn op IBAN NL35ABNA0405335091 (BIC-code ABNANL2A). Houd rekening met een verwerkingstijd van 2 weken.

Het is niet toegestaan zelf een betalingsregeling in termijnen toe te passen.

3.

Vrijstelling middels Bewijs Betaald Collegegeld (BBC)

In Studielink kies je bij betaalwijze voor de optie ‘via onderwijs instelling’. Als je al aan een andere Nederlandse wo- of hbo-instelling staat ingeschreven als student en daar het wettelijke tarief betaalt, dan wordt bij inschrijving aan de Universiteit Twente een BBC geaccepteerd. Stuur de originele BBC tijdig naar CSA of geef hem af aan de balie van de Student Services.

Betalen collegegeld via Studielink

Klik hier voor alle vragen over het betalen van je collegegeld in Studielink.

4.

ADRES

Op je studieadres / correspondentieadres ontvang je alle post van CSA. Wil je een wijziging doorgeven van dit adres, dan dien je dat in Studielink door te geven. Je nieuwe studieadres / correspondentieadres komt dan vanzelf terecht in het student informatiesysteem Osiris van de Universiteit Twente.

5.

BINDEND STUDIE ADVIES (BSA)

De UT hanteert een BSA voor alle bacheloropleidingen. Alle studenten die in het eerste jaar minder dan 45 EC (studiepunten) behalen kunnen deze opleiding niet voortzetten (de norm en procedures voor ATLAS wijken af). Je kunt je dus niet herinschrijven voor een opleiding waarvoor je een negatief BSA hebt ontvangen!

BSA positief of uitgesteld:

Als je verwacht je BSA te gaan halen of je krijgt een uitgesteld BSA, doe dan een verzoek tot herinschrijving in Studielink! Zodra je een positief BSA hebt behaald of je uitgesteld BSA is verwerkt in het Student informatiesysteem Osiris, dan word je herinschrijving automatisch geactiveerd door CSA. Op voorwaarde dat je ook de betaling van je collegegeld hebt geregeld.

BSA negatief:

Als je verwacht dat je je BSA niet gaat halen dit studiejaar, doe dan nog geen verzoek tot herinschrijving in Studielink!

LET OP: zorg wel dat je je herinschrijving hebt geregeld voor 1 september 2015!

6.

PREMASTER

Heb je voor studiejaar 2015-2016 alleen een premaster inschrijving dan geldt voor jou het volgende:

Premaster nog niet afgerond per 1 september 2015?

Doe in Studielink een herinschrijvingsverzoek voor je premaster. De vergoeding voor deze premaster heb je bij aanvang van je premaster al betaald.

Toelaatbaar voor de master per 1 september 2015?

Onderneem de volgende twee stappen:

1.

Meld je in Studielink aan voor de betreffende master en regel de betaling van je collegegeld.

2.

Neem contact op met je studieadviseur en verzoek deze om z.s.m. een toelatingsbesluit voor je master naar CSA op te sturen.

Premaster niet gehaald?

Het is niet toegestaan om opnieuw in te schrijven voor deze premaster.

7.

NIET HERINSCHRIJVEN

Wil of mag je je niet herinschrijven voor studiejaar 2015-2016, dan geef je dit ook door in Studielink. Klik hier voor het ‘Stappenplan - Ik wil niet herinschrijven’ in Studielink. Nadat je hebt aangegeven dat je niet wil herinschrijven, zal je inschrijving van rechtswege per 1 september 2015 aflopen. CSA gaat je geen mailingen meer sturen over de herinschrijving.

8.

COLLEGEKAART EN VERKLARING VAN INSCHRIJVING

Wanneer je herinschrijving door CSA is afgehandeld en er staat een pasfoto van jou in Osiris student, dan ontvang je op je studieadres / correspondentieadres je collegekaart en twee verklaringen van inschrijving.

9.

EXTRA VERKLARING VAN INSCHRIJVING

Heb je naast de twee verklaringen van inschrijving, die je standaard van de Universiteit Twente ontvangt, nog extra verklaringen van inschrijving nodig? Klik hier voor de procedure om extra verklaringen van inschrijving aan te vragen.

10.

ANNULERING VAN DE INSCHRIJVING

Je kunt je inschrijving vóór aanvang van het studiejaar kosteloos intrekken of annuleren. Dit doe je via Studielink vóór 1 september 2015. Vanaf 1 september 2015 kun je je niet meer kosteloos uitschrijven!

11.

INSCHRIJVINGSREGELING UNIVERSITEIT TWENTE 2015-2016

Alle regels met betrekking tot o.a. je inschrijving, uitschrijving en collegegeldtarieven zijn nader uitgewerkt in de inschrijvingsregeling Universiteit Twente 2015-2016.

12.

CONTACT

Klik hier voor de contactgegevens van de Student Services.