nieuwsbrief-ej-2015-2016-ned

Nieuwsbrief Centrale Studentenadministratie juni 2015

1.

WEBSITE

Je kunt alle informatie over inschrijven, het collegegeldtarief, digitaal machtigen via Studielink, de voorwaarden voor betaling, het uploaden van je digitale pasfoto, deadlines en de instroommomenten nalezen op onze website. Ook vind je op deze website de Inschrijvingsregeling UT 2015-2016 ‘geënt op de bepalingen in de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW)’.

2.

STUDENTEN ACCOUNT

Van de Universiteit Twente krijg je een studentenaccount. Het is belangrijk dat je de e-mail van dit account regelmatig checkt, aangezien CSA alle informatie via dit account met je communiceert. Wil je liever gebruik maken van je eigen e-mail account zorg er dan zelf voor dat je UT-mail automatisch wordt doorge­stuurd naar je eigen account.

3.

WAT TE DOEN OM INGESCHREVEN TE WORDEN

Je wordt ingeschreven als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

Je voldoet aan de toelatingseisen.

De vereiste documenten zijn aanwezig.

Het collegegeld is voldaan bij eigen overmaking of (digitale) machtiging.

Regel bovenstaande vóór 1 september 2015 om aan onderwijs deel te kunnen nemen.

LET OP:

Nadat jij aan bovengenoemde voorwaarden hebt voldaan, gaan de Admission Office en de Centrale Studentenadministratie je verzoek tot inschrijving beoordelen. Als het akkoord is rondt CSA je inschrijving af.

Je bent pas ingeschreven op het moment dat de status in Studielink (onder Mijn Opleidingen) is veranderd van <verzoek inschrijving ingediend> naar <Ingeschreven>. Houd zelf je Studielink account goed in de gaten om te controleren of je inschrijving is afgerond.

4.

TE LAAT

Wanneer je inschrijving niet tijdig en volledig is afgerond, kan dit de onderstaande gevolgen hebben:

Je kunt je pas per 1 september 2016 inschrijven.

Je ontvangt je collegekaart en/of bewijs van inschrijving later of niet.

Je ontvangt een verklaring (bijvoorbeeld betaald collegegeld) niet of te laat.

Je kunt je niet op tijd aanmelden voor tentamens en/of examens.

Je kunt problemen krijgen met de studiefinanciering wegens onrechtmatig bezit van de OV-studentenkaart, dan wel studiebeurs.

Wanneer je niet bent ingeschreven en wel gebruik hebt gemaakt van onderwijs- of examen­voorzieningen van de Universiteit Twente, ben je de Universiteit Twente een schadevergoeding verschuldigd.

Deze gevolgen zijn niet terug te draaien, want een inschrijving met terugwerkende kracht is volgens de wet niet mogelijk.

5.

INSTROOMMOMENTEN UNIVERSITEIT TWENTE

De Universiteit Twente heeft beperkte instroommomenten.

Inschrijving in de bachelor is alleen mogelijk per 1 september.

Inschrijving in de master is mogelijk per 1 september en per 1 februari.

Dit betekent dus voor jou als student dat het heel belangrijk is om op tijd (= vóór 1 augustus 2015) je inschrijving en betaling te regelen, anders kunnen wij je niet inschrijven per 1 september 2015. Dan is het volgende inschrijvingsmoment voor een bacheloropleiding 1 september 2016 en voor een masteropleiding

1 februari 2016.

6.

ADRES

Op je studieadres / correspondentieadres ontvang je alle post van CSA. Wil je een wijziging doorgeven van dit adres, dan dien je dat zelf via Studielink door te geven. Je nieuwe adres komt dan vanzelf terecht in het student informatiesysteem Osiris van de Universiteit Twente.

7.

HOOGTE COLLEGEGELD

Op de website kun je nalezen wat jouw collegegeldtarief wordt voor het studiejaar 2015-2016.

8.

BETALING COLLEGEGELD

Het betalen van het collegegeld regel je via Studielink.

Er zijn meerdere mogelijkheden om je collegegeld te voldoen:

1.

Betaling via digitale machtiging in 5 gelijke termijnen of het totale bedrag in één keer

Via Studielink kun je de machtiging voor het betalen van je collegegeld regelen. Betalen met digitale machtiging is alleen mogelijk als je een Europese IBAN hebt en je bank aangesloten is op SEPA. Als iemand anders voor je gaat betalen, dan moet deze persoon ook een Europese IBAN hebben, aangesloten zijn op SEPA én een eigen DigiD hebben.

IBAN = International Bank Account Number; een bankrekeningnummer om grensoverschrijdende

betaaldiensten binnen Europa te standaardiseren.

SEPA = Single European Payments Area; een gebied in Europa waar je op één manier kunt betalen.

Voldoe je aan de voorwaarden om je collegegeld te betalen via een machtiging, maar het lukt je niet om dit digitaal in Studielink te doen stuur dan een mail naar studentservices@utwente.nl

2.

Eigen betalingsopdracht

Via Studielink kies je bij betaalwijze voor ‘via onderwijs instelling’. Daarna moet je zelf regelen dat het volledige collegegeld overgemaakt wordt t.n.v. Universiteit Twente onder vermelding van je naam, geboortedatum en studentnummer.

Het bedrag moet vóór 1 september 2015 binnen zijn op IBAN NL35ABNA0405335091 (BIC-code ABNANL2A). Houd rekening met een verwerkingstijd van 2 weken.

Het is niet toegestaan zelf een betalingsregeling in termijnen toe te passen.

3.

Vrijstelling middels Bewijs Betaald Collegegeld (BBC)

Via Studielink kies je bij betaalwijze voor de optie ‘via onderwijs instelling’. Als je al aan een andere Nederlandse wo- of hbo-instelling staat ingeschreven als student en daar het wettelijke tarief betaalt, dan wordt bij inschrijving aan de Universiteit Twente een BBC geaccepteerd. Stuur de originele BBC tijdig naar CSA of je kunt de BBC afgeven aan de balie Student Services.

Betalen collegegeld via Studielink

Klik hier voor alle vragen over het betalen van je collegegeld in Studielink.

9.

GEWAARMERKTE KOPIE

Een gewaarmerkte kopie is een kopie met een originele stempel en handtekening om te verifiëren dat het om een echte kopie gaat van het originele document. De officiële stempel en handtekening mogen van een notaris of onderwijsinstelling zijn. Niet gewaarmerkte kopieën of scans van een diploma en/of cijferlijst zijn wettelijk niet geldig en kunnen dus niet worden geaccepteerd.

10.

COLLEGEKAART EN VERKLARING VAN INSCHRIJVING

Wanneer je inschrijving door CSA is afgehandeld en je je pasfoto hebt geüpload via Osiris student, dan ontvang je op je studieadres / correspondentieadres je collegekaart en twee verklaringen van inschrijving.

Heb je naast de twee verklaringen van inschrijving, die je standaard van de Universiteit Twente ontvangt, nog een extra verklaring van inschrijving nodig, kijk dan op de website voor de procedure om deze extra verklaringen aan te vragen.

11.

ANNULERING VAN DE INSCHRIJVING

Je kunt je inschrijving vóór aanvang van het studiejaar kosteloos intrekken of annuleren. Dit doe je via Studielink vóór 1 september 2015. Vanaf 1 september 2015 kun je je niet meer kosteloos uitschrijven!