Voorblad nieuws

Nieuws CSA

Benieuwd naar de laatste informatie over inschrijven, collegegelden of instroommomenten? Deze en nog veel meer onderwerpen kun je terugvinden in deze rubriek. Houd deze rubriek regelmatig in de gaten en lees welke veranderingen voor jou van toepassing zijn.

Houd het kopje Nieuws CSA op de website daarom goed in de gaten!

Deze informatie is afkomstig van Central Studenten Administration (CSA). Wij willen je hiermee informeren over een aantal wetswijzigingen in de WHW (Wet op Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek) en veranderingen vanuit de Universiteit Twente.

Deze nieuwsbrieven zijn door CSA met de grootste zorg samengesteld, maar je kunt aan deze nieuwsbrieven geen rechten ontlenen. De teksten zijn onder voorbehoud van (wets-)wijzigingen.

 

 

Nieuwsbrief inschrijven voor eerstejaars studenten studiejaar 2016-2017

 

 

Nieuwsbrief herinschrijven studiejaar 2016-2017