(her-) inschrijven

De Universiteit Twente kent voor studiejaar 2016-2017 één studie met een decentrale selectie.

De Bachelor Technische Geneeskunde is een opleidingen met 100% decentrale selectie1) en centrale loting2).

Voor een studie met decentrale selectie én een centrale loting geldt er een procedure van aanmelden en inschrijven binnen de Universiteit Twente én een lotingsprocedure bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs, een dienst van de Nederlandse overheid). Zorg dat je de verzoeken van beide instellingen goed opvolgt!

 

Bachelor Technische Geneeskunde

1) DECENTRALE SELECTIE

Voor het studiejaar 2016-2017 zal voor de bacheloropleiding Technische Geneeskunde een 100% decentrale selectie plaatsvinden. De studieplaatsen worden toegewezen door middel van selectie door de opleiding. Voor 2016 zijn er 130 studieplaatsen beschikbaar. De selectiedagen zijn op vrijdag 1 en 8 april. Meer weten over de selectiedagen, klik hier.

Om mee te doen aan de decentrale selectie, dien je je vóór 15 januari 2016 via Studielink aan te melden voor de opleiding Technische Geneeskunde aan de Universiteit Twente.

2) CENTRALE LOTING

Vragen over centrale loting:

Heb je vragen over het centrale lotingsproces neem dan contact op met DUO. Op de site van DUO vind je alle informatie over de hele lotingprocedure. Klik hier voor deze informatie. Kijk goed wat voor jou van toepassing is en stuur de gevraagde documenten op tijd op naar DUO.

STAPPENPLAN AANMELDEN

1.

Meld je op tijd aan:

·

Decentrale selectie Technische Geneeskunde: meld je vóór 15 januari 2016 aan via Studielink.

2.

Zorg dat je persoonsgegevens op tijd geverifieerd zijn:

Je persoonsgegevens, die je in Studielink hebt ingevoerd, worden gecontroleerd op juistheid van het GBA. Als de gegevens niet overeenkomen word je door Studielink verzocht om een kopie van een geldig uittreksel uit het bevolkingsregister of een kopie van je geldige paspoort op te sturen naar de Universiteit Twente. Stuur deze dan ook zsm op naar de Centrale Studentenadministratie of geef een kopie af aan de balie Student Services, Vrijhof 239b.

3.

Houd je berichten van DUO en de Universiteit Twente goed in de gaten.

Het kan zijn dat de Universiteit Twente of DUO je per e-mail vraagt om aanvullende documenten aan te leveren. Houd daarom je e-mail na aanmelding goed in de gaten en reageer tijdig op deze e-mails.