afgestudeerd_hbo_doorstuderen_ut

Ik wil me aanmelden voor een UT-premaster of een master, hoe doe ik dat?

Raadpleeg de mastersite www.master.utwente.nl van de UT. Dit is een site speciaal voor aanmelding in de premaster of een master, hierop kun je online het aanmeldformulier invullen. Na deze registratie krijg je een e-mail om je aanmelding te bevestigen en moet je de gevraagde documenten opsturen naar: Universiteit Twente, Admission Office, Vrijhof 236, Postbus 217, 7500 AE Enschede.

Als je wordt toegelaten tot de premaster dan wordt je ingeschreven in de bachelor met het oormerk premaster/bachelor, je meldt jezelf niet aan bij Studielink.

Als je wordt toegelaten tot de master dan wordt je ingeschreven in de master.

Let op: de UT heeft geen Bachelor opleidingen in deeltijd!

Als ik me wil aanmelden voor een premaster of een master moet ik me dan ook aanmelden bij Studielink?

Nee, er vindt een automatische koppeling plaats tussen de UT en Studielink. Jij als student hoeft je niet aan te melden bij Studielink.

Kan ik met een HBO-bachelor diploma doorstuderen voor een master aan een Universiteit?

Ja, mits je met je HBO-bachelordiploma toelaatbaar bent.

Ben ik met een HBO-bachelor diploma direct toelaatbaar tot een Universitaire master?

In de meeste gevallen heeft een HBO-er deficiënties die weggewerkt moet worden voor hij of zij officieel toegelaten kan worden tot een master.

Wat wordt bedoeld met deficiëntie?

HBO afgestudeerden zullen (bijna) altijd een pakket aan vakken moeten volgen voordat ze op het niveau van een UT-Bachelor zijn. Je kunt bij de UT deze vakken volgen en de UT noemt dat een deficiëntie pakket of een premaster.

Hoe lang ben ik bezig met het wegwerken van mijn deficiënties?

Premaster programma’s kunnen oplopen tot 60 ECTS (European Credit Transfer System), daarmee kan een premaster programma een heel jaar duren. Dit is afhankelijk van de opleiding en van je vooropleiding.

Is er verschil tussen een deficiëntiepakket en een premaster?

Nee. Het is alleen een andere benaming maar inhoudelijk hetzelfde.

Hoe weet ik of ik een deficiëntie heb?

Je kunt er vanuit gaan dat je als HBO-er een deficiëntie hebt. Tijdens je aanmelding voor de master, kijkt de opleiding of je een deficiëntie hebt. Wanneer dit het geval is, dan zal de opleiding je toelaten tot de Premaster en niet rechtstreeks tot de Master.

Mijn deficiënties wegwerken tijdens mijn HBO-opleiding?

Je kunt je deficiënties wegwerken als je nog bij het HBO ingeschreven staat (tussen UT en Saxion zijn hierover al afspraken gemaakt), zie: http://www.master.utwente.nl/doorstroomminors/ Je schrijft je dan in als een doorstroomminor student. Als je niet van het Saxion komt, gebruik dan het Bijvakkersformulier. Het voordeel hiervan is dat je na afronding van je HBO-opleiding en het deficientiepakket rechtstreeks toelaatbaar bent tot de master. Op de www.master.utwente.nl staat precies beschreven hoe je je moet aanmelden.

Mijn deficiënties wegwerken na afronding van mijn HBO-opleiding?

Je kunt ook je deficiënties wegwerken na het behalen van je HBO-Bachelor maar voor de inschrijving in de master (je bent tenslotte nog niet toelaatbaar). Je meldt je aan voor de betreffende master, zie: www.master.utwente.nl Als je wordt toegelaten tot de premaster dan wordt je ingeschreven in de bachelor met het oormerk premaster/bachelor.

Als je wordt toegelaten tot de master dan wordt je in de master ingeschreven.

Is er een deadline voor aanmelden voor een UT-premaster?

Ja, de deadline is 1 juli. Als je je later aanmeld kan de UT niet meer de garantie geven dat je toelating en inschrijving afgerond is voor 1 september. Het duurt maximaal 6 tot 8 weken voordat een opleiding een premaster of master toelating beoordeeld heeft.

Ik heb de documenten die ik moet opsturen nog niet compleet, wat nu?

Om het toelatingstraject te kunnen starten is er minimaal een (voorlopige) cijferlijst en kopie paspoort of GBA nodig. Hiermee kan de opleiding het toelatingstraject beginnen. Wanneer je je diploma in ontvangst hebt genomen, dien je zo spoedig mogelijk gewaarmerkte kopieën op te sturen. Dit nasturen kan ook tegelijk met het opsturen van je betalingsformulier.

Er wordt gevraagd om gewaarmerkte documenten, wat houdt dat precies is?

Een gewaarmerkte kopie is een kopie met een originele stempel en handtekening om te verifiëren dat het om een echte kopie gaat van het originele document. De officiële stempel en handtekening mogen van een notaris, hogeschool, universiteit of lokale autoriteit zijn. Niet gewaarmerkte kopieën of scans van een diploma en/of cijferlijst zijn wettelijk niet geldig. Deze kunnen dus niet geaccepteerd worden. De bedoeling van waarmerken is dat fraude wordt tegengegaan.

Ik heb mijn diploma nog niet behaald maar ga dat wel doen voor 1 september, wat nu?

Stuur een recente cijferlijst en een kopie paspoort of uittreksel GBA op. We nemen je verzoek tot toelating in behandeling. We gaan er vanuit dat je je diploma zult behalen zoals je hebt aangegeven tijdens je aanmelding. Je zult in een later stadium het betalingsformulier ontvangen van CSA, je kunt daarbij de gewaarmerkte kopieën van je diploma en cijferlijst alsnog meesturen.

Hoe wordt er omgegaan met mijn HBO-afstudeerdatum en is dat belangrijk voor inschrijving aan de UT?

Je HBO-afstudeerdatum is heel belangrijk. Je moet afgestudeerd zijn voor 1 september (voor aanvang van een studie aan de UT). Deze datum (voor 1 september) moet ook op je diploma vermeld staan.

Als ik niet afstudeer voor 1 september bij het HBO, kan ik dan toch inschrijven?

Ja, maar niet als student. Je moet je dan niet aanmelden via de graduate site!

Je kunt dan inschrijven als Bijvakker. Zie: http://www.utwente.nl/studentenbalie/student_services/Inschrijven/

Als ik wel afstudeer voor 1 september maar ik krijg mijn diploma later?

Als je voor 1 september alle onderdelen van je studie afrond maar je diploma pas in september of oktober dan kun je wel ingeschreven worden per 1 september als je een afstudeerverklaring aanlevert. Vraag direct NA je afstuderen, aan je HBO-instelling een “afstudeerverklaring”. Daarin moet worden opgenomen; je persoonsgegevens (naam, geboortedatum), de naam van de bachelor opleiding en de afstudeerdatum (voor 1 september dus). De originele, officiële en ondertekende verklaring stuur je mee met het betalingsformulier dat je van CSA zal (hebt) ontvangen. Dit is alleen om je te kunnen inschrijven, na ontvangst van het diploma dien je nog steeds zsm gewaarmerkte kopieën aan te leveren.

Wanneer word ik ingeschreven als premaster of als master student:

Als je officieel toegelaten bent, het dossier compleet is en er collegegeld betaald is. Als hier iets aan ontbreekt, kunnen wij je inschrijving niet afronden. Zolang je niet officieel ingeschreven staat ben je niet geoorloofd aan het onderwijs deel te nemen.

Ik had al een kopie paspoort of uittreksel opgestuurd, moet het nog een keer?

Nee, je hoeft dit document maar eenmaal op te sturen.

Wat is een Bewijs Betaald Collegegeld (BBC)?

Een BBC kun je aanvragen bij een HBO/WO onderwijsinstelling waar je ingeschreven staat en waar je collegegeld hebt betaald. Met deze verklaring kun je “betalen” bij een andere onderwijsinstelling. Bijvoorbeeld als je bij het Saxion ingeschreven staat en het wettelijk collegegeld tarief betaald hebt en je wilt bij de UT ook ingeschreven worden (als student of als Bijvakker) dan kun je betalen met een BBC (mits het collegegeld bedrag hetzelfde is).

Wanneer moet ik alles aangeleverd en betaald hebben?

Voor 1 augustus wil CSA een compleet inschrijfpakket ontvangen hebben. Als je in de loop van augustus nog wilt aanmelden (deadline 1 juli) en inschrijven (deadline 1 augustus) dan nemen we je verzoek wel in behandeling maar we kunnen niet garanderen dat alles voor 1 september afgerond is.

Wanneer krijg ik een studentnummer?

Tijdens de digitale aanmelding krijg je een nummer. Dit blijft je studentnummer zolang je aan de UT studeert. Ook als je na enkele jaren afwezigheid opnieuw bij de UT gaat studeren behoud je dit studentnummer. Na je aanmelding wordt er automatisch een e-mailadres en een UT-inlogaccount aangemaakt. Daarvan krijg je bericht via de reguliere post.

Wat moet ik doen om een collegekaart te krijgen?

Zodra je een studentnummer hebt kun je bij Student Services (in de Vrijhof) langskomen voor het maken van een digitale pasfoto. Nadat je inschrijving geheel is afgerond en verwerkt krijg je de collegekaart toegestuurd (naar je correspondentieadres) inclusief 2 verklaringen van inschrijving. Zolang je je collegekaart nog niet ontvangen hebt mag je er vanuit gaan dat je inschrijving om de een of andere reden nog niet is afgerond!

Wat moet ik allemaal doen om ingeschreven te worden?

o

gewaarmerkte kopie diploma opsturen naar de Universiteit Twente

o

gewaarmerkte kopie cijferlijst opsturen naar Universiteit Twente

o

betaling collegegeld geregeld hebben

o

Nederlands bankrekening hebben als je betaalt via een machtiging

o

Digitale foto gemaakt hebben bij Student Services tbv de collegekaart

Wanneer word je ingeschreven?

De inschrijving is geënt op de bepalingen in de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW) en dient vóór 1 september afgerond te zijn. De inschrijving wordt afgehandeld wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan:

Je voldoet aan de toelatingseisen;

De vereiste documenten heb je opgestuurd;

Het college- en/of examengeld is voldaan.

Wanneer je je documenten niet tijdig of onvolledig aangeleverd hebt, kan dit betekenen dat je:

je collegekaart en/of bewijs van inschrijving later ontvangt.

een verklaring (bijvoorbeeld: bewijs betaald collegegeld) niet of te laat krijgt.

je niet op tijd kunt aanmelden voor tentamens en/of examens.

problemen kunt krijgen met de studiefinanciering, bijvoorbeeld: een schadevergoeding moet betalen wegens onrechtmatig bezit van de OV-studentenkaart, dan wel studiebeurs.

wanneer je niet bent ingeschreven en wel gebruik hebt gemaakt van onderwijs- of examen­voorzieningen van de Universiteit Twente, je de Universiteit Twente een schadevergoeding verschuldigd bent.

Annulering van de inschrijving

Je kunt zelf je inschrijving vóór aanvang van het studiejaar annuleren. Dan dien je je inschrijving via Studielink (www.utwente.studielink.nl) in te trekken of te annuleren.