Instroommomenten Universiteit Twente:

De Universiteit Twente heeft beperkte instroommomenten.

§

Inschrijving in de bachelor alleen per 1 september.

§

Inschrijving in de (pre-) master per 1 september en 1 februari.

LET OP: als je je wilt inschrijven voor een (pre-)master in februari neem dan eerst contact op met de betreffende studieadviseur van deze studie of er wel een studeerbaar programma is per 1 februari.

Klik hier voor de lijst met namen van de studieadviseurs.

Dit betekent dus voor jou als student dat het nog belangrijker is om op tijd je inschrijving en betaling te regelen. Want heb je je (her-)inschrijving in september niet afgerond dan kunnen wij je niet inschrijven per 1 september 2016. Het volgende inschrijvingsmoment is dan voor een bacheloropleiding 1 september 2017 en voor een masteropleiding 1 februari 2017.

Uitzonderingen:

·

Je kunt alleen in overmacht situaties en bijzondere situaties ter beoordeling en met toestemming van het hoofd Central Student Administration op andere momenten gedurende het jaar instromen.

·

Als je in de loop van het studiejaar 2016-2017 slaagt voor je UT-bachelor of UT pre-master en aansluitend ingeschreven wilt worden in een UT-master word je per eerste van de maand volgend op de slaagdatum ingeschreven in de UT-master.

·

Als je op 1 september ingeschreven staat bij de Universiteit Twente en gedurende het studiejaar van opleiding wilt switchen word je per eerste van de maand ingeschreven. Dit is niet mogelijk voor de lotingstudie Bachelor Technische Geneeskunde.

·

Als je op 1 september ingeschreven staat bij de Universiteit Twente en gedurende het studiejaar wilt inschrijven voor een tweede opleiding word je per eerste van de maand ingeschreven. Dit is niet mogelijk voor de Bachelor Technische Geneeskunde.

Termijnen indienen verzoek:

·

Een verzoek tot inschrijving dat na 1 september wordt ingediend heeft, indien aan alle voorwaarden voor inschrijving wordt voldaan en na toestemming van het hoofd Central Student Administration, een inschrijving met ingang van de eerste van de maand waarin het verzoek is ingediend, tot gevolg.