Digitaal machtigen

Ik wil graag betalen via een machtiging, ik heb wel een Europese IBAN maar ik heb geen DigiD, wat nu?

Je kunt je machtiging gewoon via studielink afronden. Klik hier voor het stappenplan digitaal machtiging via studielink.

Ik wil graag betalen via een machtiging, maar ik heb geen Europese IBAN, wat nu?

Je kan je collegegeld niet betalen d.m.v. een machtiging. Je moet je collegegeld zelf overmaken of je kan het verschuldigde collegegeldbedrag pinnen aan de balie van Student Services.

Mijn ouders hebben geen eigen DigiD, hoe gaat de betaling nu verder?

Je stuurt een e-mail naar Student Services met het verzoek een machtigingsformulier op te sturen. Vergeet niet je studentnummer te vermelden in de e-mail. Het machtigingsformulier vul je volledig in en na ondertekening kun je deze machtiging afgeven bij de balie van Student Services of opsturen naar onderstaand adres1).

Hoe moeten mijn ouders de digitale machtiging bevestigen?

Volg het stappenplan van studielink, klik hier.

Mijn ouders hebben het verzoek tot digitaal machtigen niet ontvangen, wat nu?

Totdat de digitale machtiging bevestigd is heb je in je Mijn To Do Lijst een actie ‘Digitale machtiging laten bevestigen’. Als je deze aanklikt kun je opnieuw het bericht met instructies doorsturen aan degene die jouw collegegeld gaat betalen. Zie de website van Studielink.

De knop voor het bevestigen van de digitale machtiging is niet beschikbaar, maar ik heb wel een bericht ontvangen van Studielink dat de digitale machtiging bevestigd kan worden. Wat nu?

Als je aan alle voorwaarden voldoet, stuur dan een e-mail naar Student Services met de melding dat de knop voor het bevestigen van de digitale machtiging niet beschikbaar is. Vergeet niet je studentnummer te vermelden in de e-mail.

Ik wil mijn machtiging graag omzetten naar een eenmalige machtiging of een machtiging in 5 termijnen. Hoe kan ik dat regelen?

Voordat de machtiging is ondertekend:

Ga naar Studielink en rond je (her-) inschrijving af. Dus dit houdt in dat je wel je digitale machtiging ondertekend. Gebruik daarna het formulier ‘Wijzigingsformulier betalingsgegevens’ om de wijziging door te geven. Doe dit zo spoedig mogelijk. Klik hier om het wijzigingsformulier te downloaden. Vul dit formulier volledig in en na ondertekening kun je het formulier afgeven aan de balie van Student Services of opsturen naar onderstaand adres1).

Als je je machtiging al wel digitaal hebt ondertekend:

Je kan de machtiging niet meer veranderen en opnieuw ondertekenen. Gebruik het formulier ‘Wijzigingsformulier betalingsgegevens’ om de wijziging door te geven. Doe dit zo spoedig mogelijk. Klik hier om het wijzigingsformulier te downloaden. Vul dit formulier volledig in en na ondertekening kun je het formulier afgeven aan de balie van Student Services of opsturen naar onderstaand adres1).

Mijn ouders zijn het niet eens met de gestelde (aanvullende) voorwaarden, wat nu?

Je bent er zelf voor verantwoordelijk dat als een derde voor je betaalt, diegene ook op de hoogte is van alle voorwaarden. Als je ouders hier niet akkoord mee kunnen gaan, dan moet je zelf een andere betaler, of manier van betalen zien te vinden. Het is en blijft de verantwoordelijkheid van jezelf.

Ik ben het niet eens met de machtiging, wat nu?

Ik ben het niet eens met:

1.

Opleiding

2.

Persoonsgegevens

3.

Rekeningnummer

4.

Termijnen

5.

Collegegeldbedrag

Punt 1:

Je kan de (her-)inschrijving intrekken. Ga naar Studielink en daar trek je je (her-)inschrijving in. Dit moet je doen voor 1 september 2017. Doe daarna een nieuw (her-) inschrijvingsverzoek via Studielink waarbij je de juiste gegevens invoert.

Punt 2 t/m 4:

Voordat de machtiging is ondertekend:

Ga naar Studielink en rond je (her-) inschrijving af. Dus dit houdt in dat je wel je digitale machtiging ondertekend. Gebruik daarna het formulier ‘Wijzigingsformulier betalingsgegevens’ om de wijziging door te geven. Klik hier om het wijzigingsformulier te downloaden.

Vul dit formulier volledig in en na ondertekening kun je het formulier afgeven aan de balie van Student Services of opsturen naar onderstaand adres1).

Als je je machtiging al wel digitaal hebt ondertekend:

Je kan de machtiging niet meer veranderen en opnieuw ondertekenen. Gebruik het formulier ‘Wijzigingsformulier betalingsgegevens’ om de wijziging door te geven. Klik hier om het wijzigingsformulier te downloaden.

Vul dit formulier volledig in en na ondertekening kun je het formulier afgeven aan de balie van Student Services of opsturen naar onderstaand adres1).

Punt 5:

Je kunt een e-mail sturen naar Student Administration Ofifce registration (csa@utwente.nl) en doorgeven waarom je niet akkoord gaat met het genoemde collegegeldbedrag. Vergeet niet je studentnummer te vermelden in de e-mail.

Hoe kan ik mijn machtiging weer intrekken?

Alleen jijzelf kan de machtiging intrekken (ook als iemand anders voor jou het collegegeld betaalt). Je gaat naar Studielink en daar ga je je (her-)inschrijving intrekken of annuleren. Hiermee beëindig je je volledige inschrijving aan de Universiteit Twente. Dit moet je doen voor 1 september 2017. Meer informatie vind je ook op de site van Studielink.

Mijn vraag staat er niet bij. Aan wie kan ik mijn vraag stellen?

In dat geval, stuur een e-mail naar studentservices@utwente.nl of kijk op Studielink.

1)Adresgegevens:

Universiteit Twente

Student Services – Vrijhof, postvak 9

Postbus 217

7500 AE ENSCHEDE