Bijvakker

Wat is een Bijvakker?

Een Bijvakker is een student die op basis van een inschrijving aan een hbo of wo onderwijsinstelling de mogelijkheid heeft vakken te volgen (en examens af te leggen) bij een andere instelling dan waar hij/zij betaald heeft. Je kunt als Bijvakker vakken doen ten behoeve van de hbo of wo opleiding die je volgt.

Wat is een Doorstroomminorstudent?

Een Doorstroomminorstudent is een student die op basis van een inschrijving aan een hbo onderwijsinstelling de mogelijkheid heeft vakken te volgen (en examens af te leggen) bij een andere instelling dan waar hij/zij betaald heeft. Het volgen van de vakken bij de andere instelling heeft tot doel in te kunnen stromen in een master opleiding. De keuze van de vakken wordt bepaald door de betreffende masteropleiding.

Wat is Kies op Maat?

Kies Op Maat is een online platform waar alle studenten aan het hoger onderwijs in Nederland kunnen kiezen uit een speciaal aanbod van modulen (dit zijn meestal minors en soms vakken). Via vastgestelde procedures vindt de registratie van de student en verrekening van de behaalde EC’s plaats. Het doel van Kies Op Maat is het vergroten van de mobiliteit van alle studenten binnen het Hoger Onderwijs.

Via Kies op Maat kun je je toestemming regelen voor een (doorstroom) minor aan de Universiteit Twente. Met een correct ondertekende Leerovereenkomst van Kies op Maat kun je je registratie als Doorstroomminorstudent regelen.

Hoe moet je je registreren als Bijvakker?

Om je als Bijvakker te kunnen registreren dien je het aanmeldingsformulier in te vullen en op te sturen met een origineel bewijs van betaald collegegeld, een geldig kopie paspoort / ID en een recent bijgewerkte cijferlijst van je huidige instelling. Daarna zal de registratie plaatsvinden en ontvang je via de email je studentnummer (mits je aanvraag wordt goedgekeurd).

Hoe moet je je registreren als Doorstroomminorstudent?

Via Kies op Maat kun je je toestemming regelen voor een Universiteit Twente (doorstroom)minor als je ingeschreven bent als student in het hbo in Nederland. Op Kies op Maat vind je bij iedere minor een knop “Aanmelden”. Door de aanmeldprocedure te volgen kun je een leerovereenkomst aanmaken en je laten registreren als Doorstroomminorstudent aan de Universiteit Twente.

Welke deadlines gelden er voor een aanmelding als Bijvakker?

Voor een registratie als Bijvakker gelden geen deadlines. Iedere maand kun je je laten registreren als Bijvakker. In de maand waarin je je aanvraagformulier inclusief alle benodigde bijlagen indient word je op de 1ste van die maand als Bijvakker geregistreerd (mits je aanvraag wordt goedgekeurd).

Welke deadlines gelden er voor een aanmelding als Doorstroomminorstudent?

Klik hier voor de deadlines voor een aanmelding als Doorstroomminorstudent. Let op: zorg er voor dat je de registratie van je Doorstroomminorstudent tijdig regelt, want zonder getekende Leerovereenkomst kun je niet starten!

Wat is een Bewijs Betaald Collegegeld?

Een Bewijs Betaald Collegegeld (BBC) is een bewijs dat je je collegegeld hebt voldaan. Bij de instelling waar je collegegeld hebt betaald moet je een BBC aanvragen. Met dit originele document betaal je bij de instelling waar je je als Bijvakker of Doorstroomminorstudent wilt registreren.

Heb ik recht op studiefinanciering?

Nee, je kunt alleen aanspraak maken op studiefinanciering gebaseerd op de inschrijving bij de hbo- of wo-onderwijsinstelling waar je ook collegegeld hebt betaald.

Kan ik afstuderen?

Nee, als je als Bijvakker of Doorstroomminorstudent staat geregistreerd aan de Universiteit Twente kun je aan de Universiteit Twente niet afstuderen.

Wordt mijn registratie automatisch verlengd?

Nee, een registratie als Bijvakker of Doorstroomminorstudent wordt niet automatisch verlengd. Ieder nieuw collegejaar (start 1 september) moet je je opnieuw aanmelden. Je moet opnieuw het Bijvakker formulier of een nieuwe leerovereenkomst als Doorstroomminorstudent opsturen met een BBC van het juiste collegejaar. Een legitimatiebewijs hoef je in dit geval niet opnieuw op te sturen.

Moet ik elk jaar opnieuw betalen met een BBC?

Ja, let op dat de BBC betrekking heeft op het juiste studiejaar (wil je als Bijvakker of Doorstroomminorstudent registreren voor studiejaar 2014/2015 dan kun je alleen betalen met een BBC van 2014/2015).

Krijg ik toegang tot de UT-systemen (e-mail/Blackboard e.d.) als Bijvakker of Doorstroomminorstudent?

Ja, zodra er een studentnummer is aangemaakt, krijg je een welkomstbrief en een inlogaccount toegestuurd door de Universiteit Twente. Ook ontvang je een email met daarin je studentnummer.

Krijg ik een collegekaart als Bijvakker of Doorstroomminorstudent?

Zodra je je inloggegevens voor de Universiteit Twente hebt ontvangen van ICTS kun je een pasfoto uploaden via Osiris. Als dat gedaan is ontvang je per post je collegekaart.

Hoe weet ik dat mijn registratie is afgerond?

Als je de email van de Centrale Studentenadministratie hebt ontvangen met hierin je studentnummer.

Hoe kan ik mijn registratie als Bijvakker of als Doorstroomminorstudent omzetten naar een student aan de Universiteit Twente?

Als je je hbo of wo -diploma hebt behaald kun je je aanmelden als student aan de Universiteit Twente. Je dient je aan te melden voor een masteropleiding via de UT-website: www.master.utwente.nl De toelatingscommissie zal bepalen of je toegelaten zal worden tot de pre-master of tot de master.

Uitschrijven op de hbo of wo –instelling: Uitschrijven als Bijvakker of Doorstroomminorstudent?

Wanneer je je wilt uitschrijven op je hbo of wo -instelling terwijl je ook als Bijvakker of Doorstroomminorstudent staat geregistreerd aan de Universiteit Twente, dan dien je eerst je Bijvakker of Doorstroomminorstudent registratie te beëindigen. Bij de balie van Student Services kun je hiervoor een formulier invullen. Daarna krijg je het BBC terug die je inlevert bij je hbo of wo -instelling. Zonder het inleveren van je BBC bij je hbo of wo -instelling kan die instelling je niet uitschrijven en heb je geen recht op restitutie van het collegegeld.

Mijn vraag staat er niet bij. Aan wie kan ik mijn vraag stellen?

In dat geval, stuur een e-mail naar studentservices@utwente.nl