Collegegeld

Vergoeding premaster per EC

Voor het volgen van een premaster betaal je een vergoeding per EC. Voor studiejaar 2016-2017 is dit een vergoeding van € 33,07 per EC.

De totale vergoeding die je betaalt, is afhankelijk van het aantal EC’s van je premaster.

Voorbeeld:

Ga je een premaster van 30 EC volgen, dan betaal je € 33,07 x 30 EC = € 992,10.

Voorwaarden:

·

Deze regeling geldt voor alle studenten met (alleen) een premaster inschrijving ongeacht je nationaliteit.

·

Je betaalt in één keer en vooraf een vergoeding voor je gehele premaster programma.

·

Je kunt kiezen uit twee betaalwijzen:

-

Een eenmalige machtiging (in één termijn)

-

Een eigen overboeking

·

Je hebt geen recht op restitutie (terugbetaling van een deel van de vergoeding) bij tussentijdse uitschrijving van je premaster programma.

·

Als je de vergoeding niet op tijd hebt voldaan dan kan CSA je met terugwerkende kracht uitschrijven voor je premaster programma.