Collegegeld

Vergoeding premaster per EC

Voor studiejaar 2015-2016 betaal je onderstaande vergoeding voor een premaster traject.

Vergoeding per EC:

15 EC

=

€ 487,75

30 EC

=

€ 975,50

45 EC

=

€ 1.463,25

Afhankelijk van het aantal EC’s van je premaster betaal je een evenredig deel.

Voorbeeld:

Ga je een pre-master van 25 EC volgen, dan betaal je (€ 975,50 / 30 EC x 25 EC) = € 812,92.

Voorwaarden:

·

Deze regeling geldt voor alle studenten met (alleen) een premaster inschrijving ongeacht je nationaliteit.

·

Je betaalt in één keer en vooraf een vergoeding voor je gehele premaster programma.

·

Je kunt kiezen uit twee betaalwijzen:

-

Een eenmalige machtiging (in één termijn)

-

Een eigen overboeking

·

Voor het inschrijven en het aangeven voor welke betaalwijze je kiest, ontvang je te zijner tijd van Student Services een email.

·

Je hebt geen recht op restitutie (terugbetaling van een deel van de vergoeding) bij tussentijdse uitschrijving van je premaster programma.

·

Als je de vergoeding niet op tijd hebt voldaan dan kan CSA je met terugwerkende kracht uitschrijven voor je premaster programma.