Collegegeld

Indien je niet voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor het wettelijk collegegeldtarief, dan zijn de volgende hoge instellingstarieven van toepassing.

Instellingstarief B1

Bachelor opleidingen waarvoor het instellingstarief B1 geldt:

·

Advanced Technology

·

Business & IT

·

Biomedische Technologie

·

Civiele Techniek

·

Computer Science & Engineering

·

Creative Technology

·

Electrical Engineering

·

Industrial and Applied Mathematics

·

Industrial Design

·

Scheikundige Technology

·

Technische Bedrijfskunde

·

Technische Geneeskunde (decentrale lotingstudie)

·

Technische Natuurkunde

·

Werktuigbouwkunde

Instellingstarief B2

Bacheloropleidingen waarvoor het instellingstarief B2 geldt:

·

Communicatiewetenschap

·

European Public Administration

·

Gezondheidswetenschappen

·

International Business Administration

·

Psychology

Instellingstarief M1

Masteropleidingen waarvoor het instellingstarief M1 geldt:

·

Applied Mathematics

·

Applied Physics

·

Biomedical Engineering

·

Business Information Technology

·

Chemical Engineering

·

Civil Engineering and Management

·

Computer Science

·

Construction Management and Engineering

·

Electrical Engineering

·

Embedded Systems

·

Human Media Interaction

·

Industrial Design Engineering

·

Industrial Engineering and Management

·

Mechanical Engineering

·

Mechatronics

·

Nanotechnology

·

Science Education and Communication

·

Sustainable Energy Technology

·

Systems and Control

·

Technical Medicine

·

Telematics

Instellingstarief M2

Masteropleidingen waarvoor het instellingstarief M2 geldt:

·

Business Administration

·

Communication Studies

·

Environmental and Energy Management

·

Educational Science and Technology

·

European Studies

·

Health Sciences

·

Leraar VHO in maatschappijleer en maatschappijwetenschappen

·

Leraar VHO in zaakvakken

·

Philosophy of Science, Technology and Society

·

Psychology

·

Public Administration