Aanvraag extra verklaring van inschrijving

Aanvraag extra verklaring van inschrijving

Heb je naast de twee verklaringen van inschrijving, die je samen met de collegekaart standaard van de Universiteit Twente ontvangt, nog een extra verklaring van inschrijving nodig, dan kun je deze op de volgende manier aanvragen.

1.

Controleer of je voor studiejaar 2016-2017 een inschrijving hebt als student aan de Universiteit Twente.

a.

Ga naar Studielink en kijk bij <mijn Opleidingen> of je daar voor een opleiding ingeschreven staat voor studiejaar 2016-2017.

b.

Zo nee: ga naar punt 2.

c.

Zo ja: ga naar punt 3.

2.

Regel eerst je (her-)inschrijving via Studielink!

3.

Stuur een e-mail naar de student services (studentservices@utwente.nl) met het verzoek om een extra verklaring van inschrijving. In deze e-mail vermeld je als onderwerp: ‘aanvraag extra verklaring van inschrijving’ en verder vermeld je in deze e-mail

a.

je studentnummer

b.

de verklaring van inschrijving

i.

in het Nederlands of Engels

c.

de verklaring van inschrijving

i.

met of zonder vermelding van het collegegeldbedrag

d.

de verklaring van inschrijving

i.

ophalen bij de balie van de Student Services of opsturen naar je correspondentieadres dat in Studielink staat.

4.

De Student Services zal je informeren zodra je de verklaring van inschrijving kunt ophalen bij de balie Student Services of dat ze de verklaring van inschrijving per post hebben verzonden.

LET OP:

Aanvragen voor verklaring van inschrijvingen worden NIET in behandeling genomen als:

§

je nog niet ingeschreven staat aan de Universiteit Twente voor studiejaar 2016-2017 (zie punt 1.a.).

§

Als niet alle benodigde informatie is vermeld in de e-mail.