Topsportbeurzen en Topcultuurbeurzen

Een topsportbeurs of topcultuurbeurs is een financiële ondersteuning voor studenten die aan de UT willen afstuderen en tijdens hun studie op topniveau hun sport of culturele activiteit willen bedrijven.

De regels

De Regeling Ondersteuning Topsport en Regeling Ondersteuning Topcultuur Beoefening is onderdeel van de FOBOS (Financiële Ondersteuning Bijzondere Omstandigheden Studenten).

Eerst een Gesprek met de studentendecaan maken

Voor je de aanvraag voor erkenning indient, maak je afspraak met studentendecaan mevrouw Van Dijken om de haalbaarheid van jouw aanvraag te bespreken.

Afspraak maken via het secretariaat SACC: (053 489) 2035

Aanvraagprocedure

De procedure is gesplitst in 2 stappen:

 1. Aanvraag voor erkenning als topatleet of topartiest per studiejaar
  Indienen voor 1 april van het lopende studiejaar.
  Lever een verklaring in van jouw sportbond of culturele instantie waarin jouw niveau staat vermeld. Deze kun uploaden bij de aanvraag of e-mailen naar griffie-cva@utwente.nl Lukt dat niet, neem contact op met de griffie CPO: (053 489) 2254
  Maak een afspraak met studentdecaan mevrouw Van Dijken (via secretariaat SACC, tel. 053 489 2035) om jouw aanvraag te bespreken.

 2. Aanvraag voor een beurs (achteraf uitbetalen van het erkende studiejaar)
  Indienen voor 1 december na afloop van het erkende studiejaar.
  Alleen bij erkenning in categorie 1 hebt recht op een 4 beurzen per studiejaar.

Erkenningscategorieën

 • Sporters:
  • Categorie 1
   • erkend door het NOC*NSF als topsporter met een A- HP- op B-status
   • hoogste internationale senioren-niveau
   • hoogste internationale junioren-niveau
  • Categorie 2
   • hoogste nationale senioren- of junioren-niveau
   • tot categorie 1 hebben behoord en daarin op korte termijn terugkeren
 • Cultuurbeoefenaars
  De Commissie Topcultuur beoordeelt in welke categorie je valt (1 of 2)

Faciliteiten Bij erkenning

 • Categorie 1 en 2:
  • Studiebegeleiding op maat
   Je maakt samen met jouw studieadviseurs minstens een keer per semester een gecombineerd sportplan/cultuurplan en studieplan. Er wordt vooral gekeken naar de oplossing van de knelpunten.
  • Gratis gebruik van UT faciliteiten
   Sporters kunnen kosteloos gebruik maken van sportfaciliteiten (o.a. fitnessruimte). Op die manier bespaar je reistijd.
   Voor artiesten kan door Commissie Topcultuur worden gekeken naar de mogelijkheden.
   Je kunt de kosten declareren via griffie-cva@utwente.nl
 • Categorie 1:
  • 4 beurzen per erkend studiejaar

De beurs

Na elk erkend studiejaar (categorie 1) kun je 4 beurzen aanvragen. Het bedrag per beurs is voor studiejaar 2016/2017: € 281,57.

Tijdens de gehele periode van inschrijving aan de UT kun je nooit meer dan 18 beurzen krijgen voor activismebeurzen, en topsportbeurzen en topcultuurbeurzen tezamen.

Heb je tijdens een erkend studiejaar ook tegemoetkoming overmacht en activismebeurzen gekregen, dan zal nooit met dan 12 beurzen/maanden worden uitbetaald.

Aanvraag erkenning Topsport/Topcultuur:
inleveren voor 1 april van het lopende studiejaar