Financiële tegemoetkoming bij Overmacht

Je kunt financiële ondersteuning krijgen als je door onvoorziene omstandigheden studievertraging hebt opgelopen. De Commissie Persoonlijke Omstandigheden (CPO) beslist over de aanvragen namens het College van Bestuur. We geven een korte uitleg over de Regeling Tegemoetkoming.
Bij vragen neem contact op met de griffie CPO of een studentendecaan.

De Regels

De Regeling Tegemoetkoming Overmacht is onderdeel van de FOBOS (Financiële Ondersteuning Bijzondere Omstandigheden Studenten). In aanmerking komen:

  • Bachelor studenten en master studenten krijgen alleen ondersteuning als de erkende vertraagde periode binnen de C+1 periode ligt.
  • Bij TOM-studenten wordt de omvang van de vertraging vastgesteld na de herkansingsperiode van het studiejaar waarin de vertraging speelt.
  • Studenten die alleen inschreven staan voor een pre-master of ingeschreven staan aan de faculteit ITC, kunnen via deze regeling alleen ondersteuning krijgen bij vastgestelde onstudeerbaarheid.
  • Scholarship studenten van buiten de EER, studenten met een aanvullende financiering van DUO en degenen die een hoger collegegeld betalen, kunnen een hogere tegemoetkoming krijgen; alle andere studenten krijgen hetzelfde maandbedrag.

Zaken waarmee je rekening moet houden bij het aanvragen van Tegemoetkoming Overmacht