Belangrijk bij het aanvragen van activismebeurzen

Cursusduur plus 1 uitloopjaar (= C+1)

Je komt alleen in aanmerking voor activismebeurzen als je bestuursperiode binnen de C+1 periode van je studie valt. C+1 = cursusduur plus 1 uitloopjaar gerekend vanaf het 1e moment van inschrijving aan de UT. Dit is dus voor:

 • Bachelor studenten binnen de eerste 4 jaar van de bachelor, gerekend vanaf het eerste moment van inschrijving aan de UT.
 • Master studenten binnen de eerste 2 jaar van de master, gerekend vanaf het eerste moment van inschrijving voor een masteropleiding aan de UT bij een eenjarige master. Bij een langere master wordt deze periode verlengd met de periode dat de opleiding langer duurt.

De aanvraag inleveren

 1. De vereniging dient na afloop van het kalenderjaar voor 1 april de aanvraag in via de web applicatie.
 2. Als individuele student krijgt je een e-mail (UT-mailbox) wanneer de vereniging voor jou een aanvraag heeft ingediend en je deze moet aanvullen met jouw gegevens (BSN en IBAN).

bestuurswisseling tijdens het kalenderjaar

Wisselt het bestuur tijdens het kalenderjaar, moeten de beurzen worden verdeeld over de bestuursleden van beide besturen. Neem in het draaiboek van je vereniging op hoe je dit regelt en neem daarin ook een verdeelsleutel op (x/12e voor het ene bestuur en x/12e voor het andere bestuur).

Extra- en Incidentele beurzen

Naast activismebeurzen voor bestuursleden (basislijst), zijn er ook activismebeurzen voor extra- en incidentele evenementen. De Student Union verdeelt deze samen met de koepels over de verenigingen/organisaties.

Activismebeurzen en andere ondersteuning

 • Je kunt maximaal 12 activismebeurzen per kalenderjaar krijgen (bijvoorbeeld als je in meerdere besturen/commissies hebt gezeten).
 • Heb je activismebeurzen gekregen en doe je over dezelfde periode ook een aanvraag voor Tegemoetkoming Overmacht (bijvoorbeeld bij ziekte), worden de activismebeurzen in mindering gebracht op de berekende vertraging.
 • Je kunt maximaal 18 beurzen krijgen tijdens de hele periode van inschrijving aan de UT. Topsportbeurzen en/of Topcultuurbeurzen worden meegerekend.

Het beursbedrag

 • Kalenderjaar 2015: € 286,15 per beurs.
  Er zijn totaal 1968 activismebeurzen te verdelen.
 • Kalenderjaar 2016: € 281,57 per beurs.
  Het totaal 2000 activismebeurzen te verdelen.

Financiële ondersteuning uit het Profileringsfonds (WHW 7.51) is gedefiscaliseerd. Dat betekent dat je de activismebeurzen niet als inkomen hoeft op te geven bij de Belastingdienst.

Aanvraag Activismebeurzen:
indienen voor 1 april na afloop van het kalenderjaar