Financiële Ondersteuning Bijzondere omstandigheden Studenten (fobos - Profileringsfonds)

Je kunt in aanmerking komen voor financiële ondersteuning uit het profileringsfonds als je studievertraging hebt opgelopen door onvoorziene omstandigheden. Daarnaast kun je een beurs krijgen als je erkend bent als topsporter of topcultuurbeoefenaar of kun je acitvismebeurzen krijgen als je een erkende bestuursfunctie hebt gedaan.
De regelingen waarmee dit wordt geregeld zijn onderdeel van de FOBOS-regeling, die is opgesteld door de Werkgroep Afstudeerregelingen (WAR).

De FOBOS bevat onderstaande regelingen: