studeren met een verslaving

Bij een verslaving is er is sprake van een geestelijke of lichamelijke afhankelijkheid van een middel of gewoonte waaraan geen weerstand geboden kan worden. Bij de oorzaak van het onstaan (en blijven bestaan) van een verslaving spelen biologische, psychische en sociale factoren een wisselende rol. Een verslaving beheerst het hele leven, heeft een negatief effect op het dagelijks functioneren en heeft schadelijke gevolgen op psychisch, lichamelijk en sociaal gebied.

Meest voorkomende verslavingen bij studenten:

 • middelengebruik als alcohol en drugs
 • activiteiten als gamen en internet

KENMERKEN

PROBLEMEN IN DE ONDERWIJSSITUATIE

MOGELIJKE ONDERWIJSMAATREGELEN EN VOORZIENINGEN

BRUIKBARE HULPMIDDELEN

EXTERNE BEGELEIDINGSAANBOD

TIPS VOOR DOCENTEN

TIPS VOOR STUDENTEN

INFORMATIEBRONNEN

kenmerken

Signalen en symptomen verschillen per verslaving. Er zijn vaak meerdere signalen waardoor je merkt dat er iets aan de hand is:

 • Gedragsverandering
 • Gezondheidsklachten
 • Psychische klachten
 • Verstoord sociaal functioneren

Raadpleeg informatiebronnen voor meer gedetaileerde informatie.

problemen in de onderwijssituatie

 • Afwezigheid bij onderwijsactiviteiten
 • Concentratie
 • Logisch kunnen nadenken
 • Vermoeidheid
 • Presteren
 • Samenwerken in projectgroepen
 • Afspraken niet nakomen

mogelijke onderwijsmaatregelen en voorzieningen

Een verklaring is nodig dat de aanvraag voorzieningen en regelingen wegens persoonlijke omstandigheden rechtvaardigt.

begeleiding en onderwijsmaatregelen

 • Bied extra begeleidingsgesprekken aan(raadpleeg 'De draad van Ariadne').
 • Stimuleer en ondersteun bij het zoeken naar professionele hulp. Verwijs door naar de studentenpsycholoog.
 • Bespreek in hoeverre de student aan medestudenten/docenten uitleg geeft over de persoonlijke omstandigheden.
 • Houd, indien nodig, contact met de docenten
 • Bespreek en bied hulp bij het maken van een aangepast haalbaar programma (maatwerk) als de verslaving studievertraging (heeft) veroorzaakt of om ruimte te geven voor therapeutische behandeling.
 • Ondersteun bij tijdelijke studieonderbreking voor deeltijd- of dagbehandeling.
 • Verwijs naar de studentendecaan voor de aanvraag van eventuele financiële ondersteuning.

bruikbare hulpmiddelen

De geboden tools zijn niet bedoeld ter vervanging van professionele psychologische of medische hulpverlening, maar een aanvulling op de gewone 'spreekkamerhulpverlening' bij een bevoegde (huis)arts of psycholoog. Neem bij psychische klachten contact op met de studentenpsycholoog of externe reguliere hulpverleners.

Externe begeleidingsaanbod

Op de campus

buiten de campus

 • Tactus verslavingszorg
  Biedt hulp en advies voor jongeren en volwassenen voor elke vorm van verslaving.
 • Alcohol de baas
  Internetbehandeling, stoppen of minderen. Aanbod van Tactus verslavingszorg.
 • Cannabis de baas
  Internetbehandeling, stoppen of minderen. Aanbod van Tactus verslavingszorg.

Tips voor docenten

 • Bespreek vermoedens van middelengebruik met de studieadviseur van de student.

Tips voor studenten

Check of je riskant gebruikt en test je gebruik. Als je denkt verslaafd te zijn of te raken zoek dan hulp bij je huisarts. Maak een afspraak bij de studentenpsycholoog als je merkt dat je verslaving je studieprestaties beïnvloed.


informatiebronnen

Literatuur/publicaties

 • Studeren onder invloed
  Hoe om te gaan met problemen met alcohol, drugs, gamen en verslaving tijdens de studie - handvatten voor studiebegeleiders - Alie Weerman en Herm Kisjes 2013, uitgave SWP.
 • De draad van Ariadne - uitgave Student Affairs Coaching & Counselling, Universiteit Twente (2004)
 • It's all in the games - over de impact van gamen, inzicht in de wereld van games en de verslavende kant daarvan - Erno Mijland en Herm Kisjes 2014, uitgaven van InnoDoks.
 • Games en autisme - Erno Mijland en Herm Kistjes 2011, uitgaven van InnoDocs.
 • Let's game - over games en gaming - Martine Delfos, 2010. Uitgave SWP.
 • Internet verslaving - Herm Kisjes e.a. 2015.

websites

 • Tactus verslavingszorg
  Expert op gebied van verslavingszorg.
 • drankendrugs.nl
  Infosite over drank en drugs voor jongvolwassenen. Uitgave van Tactus verslavingszorg
 • Drugsinfoteam
  Deskundig op gebied van alcohol en partydrugs.
 • Beter Gamen 
  Website en blog van de schrijvers 'It's all in the games' en 'Games en autisme'. 

film/video