Studeren met ADHD / ADD

Bij de aandoening ADHD is er sprake van aandacht tekort, hyperactiviteit en impulsief gedrag. Bij ADD is geen hyperactiviteit. De ADHD en ADD beïnvloed de studieprestaties op verschillende manieren. 

KENMERKEN

PROBLEMEN IN DE ONDERWIJSSITUATIE

MOGELIJKE ONDERWIJSMAATREGELEN EN VOORZIENINGEN

BRUIKBARE HULPMIDDELEN

EXTERNE BEGELEIDINGSAANBOD

TIPS VOOR DOCENTEN

TIPS VOOR STUDENTEN

INFORMATIEBRONNEN

kenmerken

Concentratieproblemen

 • Snel afgeleid door prikkels van buitenaf en eigen gedachten.
 • Alles tegelijk doen.
 • Moeite met plannen en organiseren.
 • Vergeetachtig.
 • Vaak dingen kwijtraken of verliezen.
 • Moeite met afmaken van taken.
 • Moeite met luisteren.
 • Moeite met details.

Impulsiviteit

 • Zonder nadenken dingen doen of zeggen.
 • Moeite met de beurt afwachten.
 • Zich vaak mengen in andermans gesprekken.
 • Mensen in de rede vallen.

Hyperactiviteit (niet bij ADD)

 • Innerlijke rusteloosheid.
 • Grote beweeglijkheid en moeite met stilzitten, friemelen met handen of voeten.
 • Praten met een zekere opwinding.

pROBLEMEN IN DE ONDERWIJSSITUATIE

 • Volgen van colleges, lang stilzitten, concentreren en goed luisteren.
 • Overzicht, plannen en organiseren van taken en activiteiten en stappen die gezet moeten worden bij de uitvoering van taken.
 • Studietaken uitvoeren doordat de student niet goed langere tijd met iets bezig kan zijn.
 • Studietaken uitvoeren doordat de aantekeningen of opdracht kwijt is.
 • Prioriteiten stellen.
 • Concentratie bij het maken van toetsen.
 • Deelname aan werkgroepen.
 • Instructies goed opvolgen bij practica of opdrachten.

MOGELIJKE ONDERWIJSMAATREGELEN EN VOORZIENINGEN

Een verklaring is nodig dat de aanvraag voorzieningen en regelingen wegens persoonlijke omstandigheden rechtvaardigt.

Begeleiding / onderwijsmaatregelen

 • Periodieke korte begeleidingsgesprekken op een vast tijdstip aan de hand van een agenda.
 • Inhoud gesprekken met student en gemaakte afspraken kort samenvatten en communiceren via email en toegankelijk vastleggen.
 • Ondersteuning bij een taakgerichte planning, een prioriteitenlijstje en structureren van de studie.
 • Ondersteuning bij het maken van een realistische studieplanning (op maat).
 • Ondersteuning bij het vinden van de juiste studiemethode.
 • Stimuleren van zelfmonitoring om zicht te krijgen op factoren die van invloed zijn op het functioneren: feedback van de studieadviseur.
 • Begeleiding van communicatie naar mentoren en docenten.
 • Stimuleren van persoonlijke ontwikkeling via trainingen.

Toetsvoorzieningen

 • Verlenging toetstijd.
 • Rustige, prikkelarme toetsruimte.
 • Toetstafel tegen de muur plaatsen.
 • Toets in delen of met rustpauze.
 • Extra verlichting.
 • Voorleessoftware Kurzweil

Bruikbare HULPMIDDELEN

 • On-line mindmapsoftware  voor het maken van gestructureerde samenvattingen en instrument bij een brainstormsessie:
  mindmeister.com/nl
  bubbl.us
 • Tekst-naar-spraak software
  Kurzweil
  Balabolka
 • Timetimer (of tijdwekker) waarmee de student zichzelf dwingt een bepaalde tijd met iets bezig te zijn. Ook als app op mobiele telefoon beschikbaar.

eXTERNE BEGELEIDINGSAANBOD

TIPS VOOR DOCENTEN

 • Structuur in de lesstof, overzicht aanbieden.
 • Accentueer belangrijke punten en hoofdzaken.
 • Gebruik afbeeldingen/tekeningen/schema's ter illustratie.
 • Vooraf schriftelijke overzichten/sheets/hand-outs van de behandelde studiestof via black-bord.
 • Consequent gebruik van begrippen en vaktermen.
 • Concrete afspraken over de werkvorm, eventueel schriftelijke uitleg wat de bedoeling is.
 • Student de gelegenheid geven vragen te stellen via email.
 • Duidelijke feedback geven.
 • Studenten in kleine groepen plaatsen.
 • Vaste partner voor practica.

www.handicap-studie.nl: training ASS en ADHD voor onderwijsprofessionals.

Scriptiebegeleiding bij studenten met ADHD en ADD , uitgave van de Universiteit Leiden.

TIPS VOOR STUDENTEN

Maak gebruik van het ondersteunende UT-aanbod. Raadpleeg tips voor studieaanpak.

Geroosterde onderwijsvormen

 • College voorbereiden, kijk of er college sheets beschikbaar zijn (blackboard). Neem ze door en mee naar het college.
 • Voicerecorder gebruiken (opname colleges).
 • Stel vragen na college of via email.
 • Structureer de aantekeningen (maak mappen per vak).
 • Kopieer aantekeningen van een medestudent.
 • Vraag docent naar collegestof in digitale vorm.
 • Vaste partner bij practica.
 • Ga bij colleges en tentamens vooraan zitten zodat je niet afgeleid wordt.

Groepswerk

 • Gebruik een overzichtelijke agenda of digitale organiser (op telefoon) voor je afspraken en studeertijd.
 • Gebruik voicerecorder voor belangrijke discussies.
 • Taakverdeling: doen waar je goed in bent.
 • Communiceren aan de werkgroep hoe je het beste werkt; informeren over je beperking op gebied van informatie verwerken en communicatie.
 • Vaste partner bij werkgroepen.
 • Maak goede afspraken over taken en pauzes bij groepsopdrachten.
 • Planning maken.
 • Online samenwerken (bv. in Blackboard).
 • Presentatievaardigheden trainen (actuele  UT ondersteuningsaanbod).

Zelfstudie

 • Gebruik een (digitale) agenda, maak een dagplanning.
 • Splits taken op in haalbare stappen.
 • Actief studeren (onderstrepen, samenvatten, hardop lezen of gebruik tekst-naar-spraaksoftware).
 • Geheugensteuntjes zoals memo-briefjes.
 • Zorg voor een georganiseerde werkplek (opgeruimd bureau).
 • Zorg voor een goede bureauverlichting.
 • Pas het contrast van je laptop aan.
 • Stel prioriteiten.
 • Gebruik oordopjes bij snelle afleiding.
 • Gebruik tijdwekker/timetimer..
 • Gebruik een individuele stille studieplek
 • Samenvattingen maken mbv mindmappen (of verkrijgen van samenvattingen).
 • Studievaardigheden

Stage/afstuderen

 • Geregelde (schriftelijke) afspraken met begeleider.
 • Stel vragen per mail.
 • Koppel gemaakte afspraken terug via email.
 • Takenlijstjes maken.

Scriptie schrijven voor studenten met AHHD/ADD , uitgaven van de Universiteit Leiden

Studietips van de studiemeesters 

Tips omgaan met ADD , Addy's gids


INFORMATIEBRonnen

Literatuur/Publicaties

Websites

Film/video

 • Jaspers real life, serie korte filmpjes waarin Jasper met zijn ADHD in een aantal situaties wordt gevolgd. Elk filmpje duurt ongeveer 8 minuten. Uitgave van www.adhdnetwerk.nl.