Studeren met een Psychische aandoening

We gebruiken de term psychische aandoening om een beschrijving te geven van een psychische en emotionele gesteldheid die het denken, voelen en handelen zodanig beïnvloeden dat men niet optimaal kan functioneren in het dagelijkse leven.

Het begrip psychische beperking wordt vaak gebruikt als het functioneren van mensen als gevolg van hun aandoening wordt belemmerd in belangrijke levensgebieden als leren, wonen, werken en sociale contacten (bron: www.begeleidleren.nl ). 

Een psychische aandoening ontstaat vaak tussen het 18e en 25e levensjaar, aan het begin van een volwassenleven. Een levensfase waarin jonge mensen beginnen met een studie of al met een studie zijn begonnen. De  verschillende psychische aandoeningen hebben hun eigen kenmerken en gevolgen. Een student met psychische klachten kan hiervoor onder behandeling zijn of zijn geweest. Of medicatie gebruiken. Medicijngebruik kan invloed hebben op het denkvermogen, het concentratievermogen, het energieniveau en de gemoedstoestand van de student.

PROBLEMEN IN DE ONDERWIJSSITUATIE

BRUIKBARE HULPMIDDELEN

EXTERNE BEGELEIDINGSAANBOD 

INFORMATIEBRONNEN

MEEST VOORKOMENDE PSYCHISCHE BELEMMERINGEN

Problemen in de onderwijssituatie

 • concentratieproblemen
 • beperkte belastbaarheid
 • beperkte sociale vaardigheden
 • impulsief gedrag
 • on(aan)gepast gedrag
 • rusteloosheid
 • angsten

Deze problemen belemmeren o.a. het volgen van onderwijs, deelname aan projectgroepen en het bestuderen van de studiestof.

Hulpmiddelen

De geboden tools zijn niet bedoeld ter vervanging van professionele psychologische of medische hulpverlening, maar een aanvulling op de gewone 'spreekkamerhulpverlening' bij een bevoegde (huis)arts of psycholoog. Neem bij psychische klachten contact op met de studentenpsycholoog of externe reguliere hulpverleningers.

 • www.quli.nl (Quality of Life)
  Een eHealth-platform dat gebruikers zelfredzaam maakt, preventieve hulpmiddelen biedt en hen in staat stelt om zelf de regie over hun zorg en welzijn te voeren.
 • www.mirro.nl
  Online zelfhulp bij kopzorgen biedt concrete hulpmiddelen (informatie, tips, oefeningen, video’s en ervaringsverhalen) om zelfstandig mee aan de slag te gaan. Thema’s o.a. angst en paniek, gamen, geldzorgen, rouwverwerking, piekeren etc.
 • www.psyfit.nl
  Een online cursus/training mentale conditie. Oefeningen, filmpjes, tests en tips. Ontwikkeld door het Trimbos-Instituut.
 • www.zelfhulpwijzer.nl
  De online zelfhulpwijzer geeft inzicht in de ernst van psychische klachten. Psychische klachten herkennen, aanpakken en voorkomen. Ontwikkeld door het Trimbos-Instituut.
 • Mindfulness coach app
  App met oefeningen om te leren ontspannen en mediteren.
 • Studentengezondheidstest
  Applicatie om studenten met gezondheidsklachten vroegtijdig te kunnen herkennen en helpen. Persoonlijke feedback per email. Ontwikkeld door studentenartsen van de UvA en HvA.

Externe begeleidingsaanbod

Op de campus:

Buiten de campus:

 • www.mediant.nl
  Organisatie voor geestelijke gezondheidszorg in de regio Twente die hulp, advies en begeleiding biedt aan mensen met psychische klachten of psychiatrische problemen. Mediant biedt cursussen en trainingen, individueel en in groepsverband.
 • www.ggzon.nl
  Geestelijke Gezondheidszorg Oost Nederland biedt psychiatrische en psychotherapeutische zorg na verwijzing via de huisarts.
 • www.ixtanoa.nl
  Laagdrempelige hulpverlener in Enschede binnen de GGZ (zonder verwijzing en wachtlijsten). Zie ook praktijkhuis van Ixta Noa. 
 • www.psyq.nl
  Specialistische en toegankelijke hulp voor mensen met psychische problemen.
 • www.max-ernst.nl
  Landelijke instelling voor ambulante GGZ met vestiging in Hengelo. De hulpverlening is in principe kort en gericht op resultaat.
 • www.voluitleven.info
  Begeleide zelfhulp en blended care.
 • www.wijkcoaches-enschede.nl. Een initiatief vanuit de gemeente Enschede en diverse organisaties op het gebied van hulp- en dienstverlening. Het doel: inwoners in een wijk op weg te helpen en te ondersteunen bij het vinden van oplossingen bij (meerdere) problemen in hun dagelijks leven.
 • www.korrelatie.nl
  Landelijke organisatie, biedt anonieme professionele, psychische en psychosociale hulp. Telefonisch en online.
 • www.113online.nl
  Platform voor online zelfmoordpreventie. Suïcidepreventie via internet en telefoon.
  Handreiking suïcidepreventie binnen het onderwijs.

informatiebronnen

literatuur/publicaties

Websites

De meest voorkomende psychische belemmeringen

Studeren met ADHD/ADD

Studeren met een angststoornis

Studeren met een vorm van Autisme 

Studeren met een eetstoornis

Studeren met  somberheidsklachten en depressie 

Studeren met een verslaving