Studeren met dyslexie

Een student met dyslexie heeft moeite met schriftelijke taal, het lezen en schrijven en dikwijls ook met het verwerken van informatie. De juiste klank-tekenkoppeling is lastig. Lezen en schrijven blijft een aandachtvragende activiteit en kost veel extra tijd.

KENMERKEN

PROBLEMEN IN DE ONDERWIJSSITUATIE

MOGELIJKE ONDERWIJSMAATREGELEN EN VOORZIENINGEN

BRUIKBARE HULPMIDDELEN

EXTERNE BEGELEIDINGSAANBOD

TIPS VOOR DOCENTEN

TIPS VOOR STUDENTEN

INFORMATIEBRONNEN

Kenmerken

 • Moeite met lezen en schrijven
 • Koppeling letter-klank
 • Lage verwerkingssnelheid van woorden
 • Maken van spelfouten

Positieve Kenmerken:

 • Denken in concepten / beelden
 • Denken vanuit het overzicht
 • Gedegen informatieopname

Dyslexie gaat vaak samen met:

 • Faalangst
 • Gebrek aan zelfvertrouwen
 • Concentratieproblemen
 • Stress, presteren onder tijdsdruk
 • Moeite met persoonlijke organisatie

problemen in de onderwijssituatie

 • Colleges volgen: combinatie van luisteren en aantekeningen maken.
 • Bestuderen en verwerken van grote hoeveelheden studiemateriaal.
 • Planning en organisatie van de studie.
 • Formuleren van een antwoord op de vraag.
 • Nuances onderscheiden in meerkeuze vragen.
 • Correct lezen van de vraag en interpreteren van de opdracht.
 • Schriftelijke presentaties/opdrachten (rommelige structuur, verkeerde zinsverbanden, spelfouten)
 • Schriftelijke toetsen maken.
 • Deelnemen aan werkgroepen (samenwerken met en verwachtingen van anderen).
 • Engelstalig onderwijs.

Mogelijke onderwijsmaatregelen en voorzieningen

Een verklaring is nodig dat de aanvraag voorzieningen en regelingen wegens persoonlijke omstandigheden rechtvaardigt.

begeleiding

 • begeleiding / Onderwijsmaatregelen
 • Bespreek mogelijkheden van gebruik van tekst-naar-spraak-software Kurzweil 3000 bij schrijfproblemen en als leerondersteuning bij studeren 
 • Bespreek mogelijkheden van gebruik van spraakherkenningssoftware Dragon Naturally Speaking
 • Verstrekken van digitaal studiemateriaal.
 • Ondersteuning bij planning, leren studeren en structureren.
 • Wijzen op trainingen en studievaardigheden.

toetsvoorzieningen

 • Verlenging toetstijd.
 • Vergroting van de opgaven. 
 • Gebruik leesliniaal toestaan.
 • Text-naar-spraak software Kurzweil.
 • Gebruik laptop.
 • Gebruik woordenboeken.
 • Alternatieve toetsvorm.

Bruikbare hulpmiddelen

Externe ondersteuningsaanbod

 • Instituut van der Stam Enschede
  Dyslexieonderzoek bij vermoeden van dyslexie.
 • Valkenuil
  Biedt begeleiding op gebied van dyslexie op individuele basis en in groepsverband (trainingen voor studiebegeleiders en studenten).
 • Effectief studeren met dyslexie 
  Training
 • Braams 
  Specialisten in leerproblemen biedt Engelstalige onderzoeken naar dyslexie.
 • Injona
  Biedt scanservice voor het digitaliseren van studiemateriaal.
 • Taalwinkel (van UVA en HvA)

Tips voor docenten

 • Gebruik overzichtelijke teksten (contrast, opmaak, gebruik schreefloos lettertype, 12 punts grootte bv. Arial, duidelijke alinea's, interlinie, kopjes). Zie Richtlijnen educatief materiaal voor mensen met dyslexie (Dedicon).
 • Verstrek vooraf hand-outs of inhoudsopgave van de college/lesstof.
 • Breng zoveel mogelijk structuur aan in de teksten.
 • Bied informatie waar mogelijk visueel en auditief aan.
 • Stijlfouten of spellingsfouten niet meetellen in de beoordeling.
 • Bij presentaties:
  • één thema pers dia
  • beperk je tot 5-7 regels tekst per dia
  • maak handouts, vooraf beschikbaar via black board

Tips voor studenten

informatiebronnen

Literatuur/publicaties

Websites

Film/video

 • Studeren met dyslexie
  Documentaire (30 minuten) over jonge mensen met dyselxie die hun studie aan de universiteit volbrachten. Zij getuigen van obstakels tijdens hun studietijd. (Universiteit Gent)