Studeren met dyscalculie

Bij dyscalculie gaat het om ernstige en hardnekkige problemen met het leren en vlot/accuraat oproepen/toepassen van rekenprocedures(feiten/afspraken).

KENMERKEN

PROBLEMEN IN DE ONDERWIJSSITUATIE

MOGELIJKE ONDERWIJSMAATREGELEN EN VOORZIENINGEN

BRUIKBARE HULPMIDDELEN

EXTERNE BEGELEIDINGSAANBOD

TIPS VOOR DOCENTEN

TIPS VOOR STUDENTEN

INFORMATIEBRONNEN

kenmerken

Studenten met dyscalculie kunnen op meerder aspecten van het rekenen uitvallen.  

 • Moeite met (opvolgen van verschillende stappen in) complexe rekenprocedures.
 • Rekenfeiten worden moeizaam of niet geautomatiseerd.
 • Moeilijk zien van cijfelmatige verbanden.
 • Moeite met inschatten, hoofdrekenen en complexe opdrachten.
 • Moeite met cijfermatige data.
 • Moeite met interpreteren van ruimtelijke weergave van numerieke informatie.

Dyscalculie gaat soms samen met:

 • Gebrek aan zelfvertrouwen.
 • Faalangst.
 • Negatief zelfbeeld.
 • Depressiviteit.

Problemen in de onderwijssituatie

 • Student presteert wisselend, vooral bij dubbeltaken, opdrachten onder tijdsdruk en bij een stressvolle situatie.
 • Student blijft traag rekenen en/of blijft substantiële fouten maken.
 • Tabellen worden niet altijd juist geïnterpreteerd.
 • Inzichtelijke problemen, uit zich in:
 • Gebrek aan ruimtelijk inzichtproblemen om snel de essentie van de opdracht doorzienminder flexibiliteit in het overschakelen van het ene naar het andere niveaumoeite met het vasthouden van instructiedoorgronden van de betekenis van de opdracht vraagt meer tijdproblemen bij het formuleren van wiskundige of wetenschappelijke kennis.

mogelijke onderwijsmaatregelen en voorzieningen

Een verklaring is nodig dat de aanvraag voorzieningen en regelingen wegens persoonlijke omstandigheden rechtvaardigt.

Toetsvoorzieningen

 • Extra toetstijd.
 • Mogelijkheid om een schriftelijke toets mondeling toe te lichten.
 • Deeltoetsen.
 • Gebruik van een rekenmachine bij toetsen.

Bruikbare hulpmiddelen

 • (Sprekende) rekenmachine
 • Formulekaart of rekenkaart

Er is geen compenserende software voor studenten met dyslexie.

Externe Begeleidingsaanbod

 • IWAL
  Instituut voor leerproblemen.
 • Braams
  Specialisten in leerproblemen

Tips voor docenten

 • Geef extra uitleg of oefenstof mee.

Tips voor studenten

 • Beperk afleiding en werk in een stille ruimte.
 • Werk met een vast studiemaatje.
 • Gebruik een (sprekende) rekenmachine.
 • Studietips van Handiecap & studie.

Informatiebronnen

literatuur/publicaties

Websites

Film/video