studeren met een leerbeperking

De leerbeperkingen vormen een groep van aandoeningen waar één basisprobleem aan ten grondslag ligt, namelijk de onmogelijkheid om handelingen te automatiseren. Met als gevolg dat de persoon een aantal vaardigheden niet vlot beheerst zoals rekenen, spellen en lezen.

De meest voorkomende leerstoornissen bij studenten zijn:

.