deskundigheidsbevordering 

Informatie voor docenten en studiebegeleiders in het HO over bevordering van deskundigheid bij het ven van onderwijs aan studenten met een (psychische) functiebeperking, (chonische) ziekte en dyslexie.

 • Handicap en studie (H&S)
  Expertisecentrum handicap + studie ondersteunt hogescholen en universiteiten bij het toegankelijk maken van onderwijs voor studenten met een functiebeperking.
 • SIHO (België)
  Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs.
 • Begeleid Leren
  Het Expertisecentrum Begeleid Leren ontwikkelt producten en diensten voor en geeft informatie aan studenten, cliënten, familieleden, docenten en hulpverleners over het (gaan) studeren met een psychische aandoening.
 • LVSA
  Landelijke vereniging studieadviseurs.
 • Autisme voor docenten
  Videowebsite voor docenten over studenten met autisme en hun begeleiding.
 • Studiesucces HO
  De website Studiesucces en rendement geeft een overzicht en inzicht van de evidenties uit onderzoek en de adviespraktijk die gebruikt kunnen worden bij het adviseren over de wijze waarop een opleiding in het hoger onderwijs haar studiesucces kan verbeteren.
 • Centre of Expertice in Learning and Teaching (UT)
 • Richtlijnen educatief materiaal voor mensen met dyslexie

Universal design for learning

Universal design for learning (UDL), een mindset met een praktisch raamwerk voor het verbeteren en optimaliseren van onderwijs dat alle studenten gelijke kansen geeft om te leren.

Nieuws/evenementen/trainingen

--