Melden van persoonlijke omstandigheden

Melding maken van je persoonlijke omstandigheden leidt tot beter begrip en gerichte ondersteuning of begeleiding.

De vragen die zijn aangegeven met een * zijn verplicht.

Aanvraag toetsing
omstandigheden i.v.m. het
BSA: indienen voor 1 juli
van je eerste studiejaar

Aanvraag erkenning Topsport/Topcultuur:
indienen voor 1 april
van het lopende studiejaar