Functiebeperking / ziekte

Met een functiebeperking of ziekte bedoelen wij elke lichamelijke, zintuiglijke of andere aandoening die de studievoortgang vertraagt. Denk daarbij aan een lichamelijke handicap, een chronische ziekte, medische en psychische klachten, maar ook autisme en dyslexie vallen hieronder.

Voorzieningen aanvragen

Als jij problemen verwacht of belemmeringen ondervindt in de studieomgeving door je functiebeperking of ziekte, ondersteunt de UT je met specifieke voorzieningen en begeleiding. De procedure voor het aanvragen hiervan staat beschreven in het stappenplan aanvraag voorzieningen .

Neem contact op met de coördinator diversiteit voor meer informatie en advies over studeren met een functiebeperking.   

Studievertraging

Bij studievertraging wegens functiebeperking of ziekte is er een tegemoetkomende studiefinancieringsregeling van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) . Je kunt mogelijk ook in aanmerking komen voor financiële ondersteuning via de UT-regeling FOBOS, Tegemoetkoming Overmacht. Maak in beide gevallen een afspraak bij de studentendecaan voor ondersteuning bij de aanvraag voor extra studiefinanciering en informatie over de regelingen.