Bijzondere familieomstandigheden

Een ingrijpende gebeurtenis in je naaste omgeving leidt soms tot studievertraging. In deze situatie is het belangrijk zo snel mogelijk contact op te nemen met je studieadviseur. Hij/zij helpt je eventuele studievertraging te voorkomen. Bespreek de mogelijkheden van financiƫle ondersteuning wegens bijzondere familieomstandigheden (FOBOS, Tegemoetkoming Overmacht) met de studentendecaan.

Bijzondere familieomstandigheden kunnen zijn:

  • Echtscheiding ouders
  • Problemen met aanpassing aan de Nederlandse cultuur en gewoontes
  • Relatie problemen
  • Woon/leefproblemen
  • Ziekte/overlijden partner, ouders, kinderen, broer of zus