nl-standaard-voorblad-toetsen-en-tentamens

Tentamen/(Deel)toets.. (naam vak/module-onderdeel invullen) ..

Bachelor (jaar nr) (Opleiding)(Faculteit)

Module/vakcode: …………………

Datum: …………………

Tijd: ………………… (+25% voor studenten met recht op extra tijd)

Module-coördinator: …………………

Docent : …………………

Type tentamen: (open boek, gesloten boek, meerkeuze…)

Bijlagen: (Formuleblad, Multiple Choice formulier…)

Toegestane hulpmiddelen: ((grafische) rekenmachine, formuleblad, aantekeningen...)

Aanwijzingen: (aantal vragen, hoeveel delen, op elke pagina naam + studentnummer, puntenverdeling, beoordeling, antwoorden op het tentamen...)

·

….…………

·

…………….

·

…………….