BKS

http://www.utwente.nl/.system/dl/ic~AQISai8Dcs-AA5Q4CwB8-YsDBwHEyAAAAAA6XOE19 maart 2015: uitreiking van het BKS-certificaat aan drie nieuwe BKS-geslaagden! Tijd: 15.30 uur. Locatie: Ravelijn 1315. Aansluitend een borrel.

================================================
27 mei 2014 werd het allereerste BasisKwalificatie Studieloopbaanbegeleiding certificaat uitgereikt. De eerste BKS-geslaagde was Judith Roos-Krabbenbos, studieadviseur bij de opleiding Civiele Techniek. <
Lees meer over de eerste BKS-geslaagde > Zie ook het persbericht.

 

Ontwikkeling en implementatie van een kwalificatietraject dat toeleidt naar een algemeen erkende certificering voor de functie van studieadviseur

[An English version you can find <here>]


Goede studieloopbaanbegeleiding draagt ertoe bij dat de student:

·

zo snel mogelijk op een passende plek zit;

·

zo optimaal mogelijk de studie kan doorlopen;

·

goed voorbereid de keuze maakt voor en de overstap maakt naar een vervolgstudie of de

arbeidsmarkt.

Voor een optimale uitvoering van de begeleiding is het van belang om als instelling een beroep te kunnen doen op professionele studieadviseurs, die beschikken over de noodzakelijke competenties om studie-loopbaanbegeleiding op kwalitatief hoogwaardige wijze vorm te geven en uit te voeren.

Door het instellen van een landelijk erkende Beroepskwalificatie Studieloopbaan-begeleiding (BKS) kunnen universiteiten straks aantonen dat zij over deze capabele studieadviseurs beschikken en kunnen studieadviseurs op hun beurt aantonen dat zij over de voor deze functie van belang zijnde basiscompetenties beschikken.


Het kwalificatieprogramma gaat uit van zes basiscompetenties waarover een studieadviseur (minimaal) dient te beschikken. In een portfolio verzamelen de BKS-kandidaten bewijzen, validaties en reflecties om deze competenties aan te tonen. Competenties waar de studieadviseurs nog niet of te beperkt over beschikken, worden gedurende het BKS-traject (verder) ontwikkeld. De studieadviseur wordt in dit traject gefaciliteerd d.m.v. cursussen, persoonlijke begeleiding door een coach, intervisie- en groepsbijeenkomsten en zelfstudie.
De zes basiscompetenties betreffen:

a)

het voeren van professionele advies- en begeleidingsgesprekken;

b)

het bieden van (loopbaan)keuzebegeleiding;

c)

het verzorgen van voorlichting en informatievoorziening;

d)

het signaleren van knelpunten en het geven van advies m.b.t. onderwijsbeleid en
–organisatie;

e)

het positioneren van de begeleiding en kwaliteitsborging;

f)

de persoonlijke professionalisering vormgeven en aansturen.

Jan. 2011 is op de UT begonnen met de ontwikkeling van een BKS-traject. In februari 2013 is de pilot gestart met 13 UT-deelnemers. Vanuit andere universiteiten is al veel belangstelling getoond om een soortgelijk traject te gaan opzetten en invoeren. In mei wordt een landelijke bijeenkomst georganiseerd om de kennis en ervaringen breder over te dragen naar andere instellingen en om nadere uitwerking te geven aan het gezamenlijk streven naar een landelijk erkende certificering.


In het menu links worden opties gegeven voor meer informatie. Zo kunt u doorklikken naar:

Ø

Betrokkenen, om een beeld te verkrijgen wie er allemaal bij de BKS-implementatie op de UT betrokken zijn

Ø

Materialen, om te zien wat er tot nu toe aan materialen gebruikt wordt. NB. Het is een pilot, dus alle materialen zijn nog in een “pilot-versie” en zullen gedurende en na afronding van de pilot bijgesteld worden.

Ø

Informatiebijeenkomst. Informatie over de landelijke bijeenkomst die plaatsvond op 16 mei 2013 te Utrecht.

Ø

Studiebegeleidingsprojecten. De ontwikkeling van het BKS-traject, maakt deel uit van een in 2012 geïnitieerd, omvangrijker project over “studie(loopbaan)begeleiding”. Hier kunt u meer informatie over dit project en de deelprojecten vinden.

Ø

Contactadres, indien u een van de initiatiefnemers persoonlijk wilt spreken of uitnodigen. Bel of mail gerust, wij helpen graag.