Interessante links voor onderzoekers

·

NOD
De Nederlandse Onderzoek Databank (NOD)
Databank met gegevens over lopende onderzoekprojecten, onderzoekers, en onderzoekinstellingen .

·

NIWI
Nederlands Instituut voor Wetenschappelijke Informatiediensten
Instituut van de KNAW dat zich richt op van wetenschappelijke informatie, op het terrein van de maatschappijwetenschappen, de biomedische wetenschappen, de geschiedenis en de Nederlandse taal- en letterkunde.

·

ISI
Institute for Scientific Information
Een electronische database die veel onderzoeksinformatie bevat, o.a. een zeer uitgebreide tijdschriftenlijst en citatie-indexen.
   

·

Science alliance
Een intermediaire organisatie die de samenwerking en kennisoverdracht tussen universiteiten en externe partijen bevordert.
  

·

AWT
Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid
Het adviesorgaan van de regering in Nederland voor het wetenschaps- en technologiebeleid.
     

·

EGL
EG Liaison
Wijst de weg bij het zoeken naar Europese subsidies en het vinden van onderzoekspartners.