gezond

Op de campus van de Universiteit Twente is een compleet scala aan gezondheidsinstellingen te vinden. De meeste van deze instellingen zijn niet direct verbonden aan de universiteit, maar hebben ruime ervaring met de specifieke klachten die voorkomen bij studenten, internationale kenniswerkers en hoger opgeleide professionals. 

Huisarts

Op de campus zit een huisartsenpraktijk die gericht is op studenten en medewerkers van de universiteit. Deze huisarts kun je vinden in gebouw De Sleutel (gebouw 58).

www.campushuisarts.nl 

Traveldoctor

Bij de huisartsenpraktijk op de campus is ook Traveldoctor Enschede is gevestigd. Je kunt hier terecht voor advies en reizigersvaccinaties voor iedereen die op reis gaat naar een exotische bestemming.

www.campushuisarts.nl/nl/vaccinatie/

Tandarts

In het zelfde gebouw Sleutel (gebouw 58) is tandartspraktijk Huizinga gevestigd.

www.tandartshuizinga.nl

Psychotherapie

Het Psychotherapiecentrum is ontstaan vanuit een inititatief van de Universiteit Twente. Sinds 2008 werken er BIG-geregistreerde psychotherapeuten met veel ervaring met behandeling van studenten en medewerkers. 

www.psychotherapiecentrum.nl

Fysiotherapeut

De praktijk is gevestigd in het sportcentrum (gebouw 49).

www.topvormtwente.nl

Diëtiste 

Bij diëtiste Marike ten Oever kun je op afspraak terecht in het Sportcentrum of in de Huisartsenpraktijk. 

www.dietist-tenoever.nl

Bedrijfsarts en arbodienst

Bedrijfsarts en arbodienst van de universiteit is uitbesteed aan ArboUnie. 

https://www.arbounie.nl/