Zie Kunst & architectuur

Open Call Kunstproject Universiteit Twente (UT)

Voor het zestigjarig bestaan van de Universiteit Twente in 2021, lanceert de UT een open call voor een nieuw kunstproject op de campus. Zij nodigt kunstenaars uit om vóór 31 december 2019, 00:00 uur een projectvoorstel in te dienen.

De UT kiest uit de binnengekomen projectvoorstellen een shortlist van maximaal drie inzendingen. Dit proces zal begeleid worden door de Campus Art Advisory Committee (CAAC). De geselecteerde kunstenaars krijgen vervolgens drie maanden de tijd om hun kunstplan verder uit te werken, waarna zij worden uitgenodigd hun plan aan de CAAC te presenteren. Daaruit kiest de UT één van de projecten dat gerealiseerd wordt.

Ambitieuze kunstopdracht

Het gaat om een ambitieuze kunstopdracht voor een nieuw kunstwerk op de campus. Er is gekozen voor een open call om op die manier ruimte te geven aan een brede groep diverse kunstenaars om een plan in te dienen. Deze vraagt inzenders specifiek om in hun plan te motiveren waarom het kunstwerk op dit moment, op deze plek passend is. Als een project een verwijzing heeft naar, of een verband heeft met technologie is dat een pré. Daarnaast moet het werk een landmark zijn, duurzaam en moet het er over nog eens 60 jaar nog steeds staan. Bij de beoordeling van de projectplannen wordt op kwaliteit beoordeeld en daarmee onderstreept CAAC de pluriformiteit en inclusiviteit die eigen is aan beeldende kunst, vormgeving en cultureel erfgoed. De UT kan besluiten om een nieuwe call uit te schrijven wanneer de inzendingen niet de kwaliteit behalen die wordt gezocht.

Het nieuwe kunstwerk zal op een prominente locatie (3 opties in beeldkwaliteitsplan) op de campus worden gerealiseerd en met een feestelijke opening worden onthuld in het najaar van 2021. Er wordt gewerkt met een serieus budget.

Procedure / voorstel indienen?

Kunstenaars die willen meedoen met de open call moeten voldoen aan de volgende criteria:

  • Artistiek-inhoudelijk actief in de beeldende kunst of vormgeving, en zij moeten geïntegreerd zijn in de professionele beeldende kunst in Nederland;
  • Minstens vier jaar professioneel werkzaam zijn als beeldend kunstenaar;
  • Er wordt geen onderscheid gemaakt in kunstvorm, medium, vakrichting, specialisme, interessegebied of materiaal. Ook het type projecten is in principe helemaal open. 

Kunstenaars kunnen hun projectvoorstel indienen tot uiterlijk 31 december 2019 door het per mail te versturen aan: info@burobordo.com.

Een voorstel bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Beschrijving van het project (maximaal 500 woorden);
  • Motivatie (maximaal 300 woorden). Hierin in ieder geval graag opnemen waarom het kunstwerk op dit moment en op de Universiteit Twente passend is;
  • Eventueel referentiemateriaal in de vorm van maximaal 10 afbeeldingen, maximaal 3,5 minuut film of audio, maximaal 2 A4 tekst;
  • CV of biografie van de maker(s) (maximaal 300 woorden);
  • Voorstellen mogen zowel in het Nederlands als in het Engels worden ingediend.  

Wanneer er voldoende kwalitatieve voorstellen ontvangen zijn, zal de UT eind januari 2020 de gekozen shortlist-projecten bekend maken, via de website en overige (social) mediakanalen. De shortlist-kunstenaars hebben daarna drie maanden de tijd en een budget van € 5.000,- (incl. btw) om hun schetsontwerp/plan verder uit te werken. Zij worden gevraagd om het uitgewerkte voorstel uiterlijk 30 april 2020 in te dienen en hun project te presenteren.

Op basis van deze voorstellen en presentaties zal de UT haar uiteindelijke keuze maken. Vervolgens is er bijna anderhalf jaar de tijd om het kunstwerk te realiseren, voordat het in november 2021 onthuld zal worden.

Meer informatie

Voor meer informatie bezoek de website van de CAAC. Voor vragen kunt u contact opnemen met Jessica Voorwinde of Judith Öfner of via info@burobordo.com 

Over de Universiteit Twente

De Universiteit Twente is een multiculturele community van getalenteerde, ambitieuze mensen die studenten, wetenschappers en docenten uit alle windrichtingen de best mogelijke leer-, werk- en leefomgeving biedt. Zoals de innovatieve, bruisende campus met state-of-the-art faciliteiten die ingezet wordt om grensverleggend complexe problemen op te lossen. Al sinds de oprichting in 1961 is de Universiteit Twente sterk verbonden met het rijke industriële erfgoed van de regio en haar inwoners. Met vijftig jaar ‘high tech human touch’ wist de Universiteit zich al vroeg te onderscheiden door techniek te integreren met sociale wetenschappen. Trots brengt de Universiteit deze verbinding verder in het regionale en internationale speelveld. Vandaag de dag fungeert de Universiteit Twente als katalysator in high tech communities en sectoren met sterke banden in uiteenlopende industrieën en maatschappelijke domeinen.