Zie Reserveringen

Reservering zalen door externen

Dit formulier is bestemd voor het aanvragen van reserveringen door diensten en externe partijen of voor grotere activiteiten en evenementen van faculteiten zoals symposia, academische plechtigheden, congressen, diploma uitreikingen e.d.

Uw gegevens (aanvrager)

activiteit

Gegevens activiteit

overige-gegevens

Overige gegevens