Reserveringen

Reserveringen

Reservering aanvragen

Dit formulier is bestemd voor het aanvragen van reserveringen door studenten en medewerkers van faculteiten of studieverenigingen voor kleinschalige activiteiten zoals vergaderingen, lunchbijeenkomsten, lezingen, workshops, algemene ledenvergaderingen, afstudeercolloquium e.d.