Zie Reserveringen

Reservering zalen door UT-studenten en medewerkers

Dit formulier is bestemd voor het aanvragen van reserveringen door studenten en medewerkers van faculteiten of studieverenigingen voor kleinschalige activiteiten zoals vergaderingen, lunchbijeenkomsten, lezingen, workshops, algemene ledenvergaderingen, afstudeercolloquium e.d.

Reservering

Niet mogelijk

Het is voor u niet mogelijk dit formulier te gebruiken voor de reserveringsaanvraag. Gebruik het andere formulier voor uw reserveringsaanvraag.