Zie Campus

Overzicht Organisatie

Campus and Facility Management faciliteert de gebruikers van de gebouwen, het terrein en alles wat in de gebouwen en op het terrein gebeurt. CFM draagt zorg voor de ontwikkeling en het beheer van de gebouwen en infrastructuur, ondersteuning van onderwijs- en onderzoekprocessen, faciliteren van evenementen en levert een bijdrage aan de academische vorming van studenten door sport en cultuur. Voor meer informatie zie www.utwente.nl/cfm

Sportcentrum

Het sportcentrum beheert alle sportfaciliteiten op de campus en is aanspreekpunt voor sportverenigingen, cursussen en andere activiteiten op het gebied van sport. Meer informatie

Culture en Events

Vrijhof Cultuur is verantwoordelijk voor alles op het gebied van kunst en cultuur op de campus van de Universiteit Twente.

Daarnaast is het evenementenbureau aanspreekpunt voor de coördinatie van grote evenmenten op de campus. 

Reserveringsbureau

Het Reserveringsbureau is het aanspreekpunt voor de huur van congres- en vergaderzalen, theaterzalen en onderwijszalen, bijbehorende catering en facturatie. Meer informatie.