De Universiteit Twente (UT) is een moderne, ondernemende universiteit, leidend op gebied van nieuwe technologie en daarmee een katalysator voor verandering, innovatie en vooruitgang in de maatschappij. ‘Gezondheid’ is een belangrijk onderzoeksgebied van de UT; bij meerdere onderzoeksinstituten en opleidingen worden verschillende aspecten van gezondheid, gezondheidszorg en de rol van medische technologie in de maatschappij onderzocht. Medisch Spectrum Twente (MST) en Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) zijn regionale ziekenhuizen in Twente die zowel algemene als topklinische zorg verlenen aan hoge patiënten volumes. Zij streven naar het continue verbeteren en vernieuwen van de zorg.

De UT, MST en ZGT hebben in 2014 het Pioneers in Health Care (PIHC) Innovatie Fonds opgericht met als gezamenlijk doel snellere introductie van innovatieve technologie in de klinische praktijk, door bottom-up samenwerking tussen de wereld van de nieuwe technologie en de medisch praktijk. Menzis is een belangrijke zorgverzekeraar in Twente. Menzis heeft zich in 2015 bij het PIHC fonds aangesloten om zo bij te dragen aan kwalitatievere en efficiëntere zorg. In 2017 is het fonds uitgebreid met Deventer Ziekenhuis en Saxion

Het PIHC innovatiefonds daagt technische onderzoekers en zorg professionals uit om elkaars taal te gaan spreken. Als zij elkaars werk en expertise beter kunnen begrijpen, zal dit de samenwerkingen verbeteren en leiden tot meer en relevantere innovatieve medische technologie. Een beperking in de huidige medische zorg die vraagt om een technische oplossing, of een innovatieve technologie die mogelijkheden biedt om toegepast te worden op medisch vlak; daar vinden ‘Pioneers in Healthcare’ elkaar!