Pioneers in Health Care

Beoordelingsprocedure

Project vereisten

Na indiening zal de ontvangst van het voorstel bevestigd worden. Vervolgens wordt gecontroleerd of het voorstel voordoet aan de algemene vereisten betreffende de samenstelling van het project team en het format voor projectvoorstellen (volledigheid, lengte en bijgevoegde begroting).

Beoordeling van het voorstel

De beoordelingscommissie van het PIHC innovatiefonds bestaat uit maximaal 2 vertegenwoordigers van elk de 4 partners van het fonds, en is belast met de beoordeling en evaluatie van de voorstellen.

De commissie bestaat uit

 • het management team van onderzoeksinstituut MIRA van de UT of door hen toegewezen vertegenwoordigers;
 • de management teams van de leerhuizen uit ZGT en MST of door hen toegewezen vertegenwoordigers;
 • manager Wetenschap & Innovatie van Deventer Ziekenhuis;
 • lectoren van Saxion;
 • de strategie- en beleidsadviseur(s) van Menzis.

Voor ieder voorstel vullen de beoordelaars per instelling  gezamenlijk 1 beoordelingsformulier in, volgens de onderstaande criteria. Projecten kunnen in totaal 10-50 punten scoren via deze criteria, behalve het Menzis criterium wat separaat wordt besproken. 

De totaal scores en verschillen in de scores per voorstel worden vervolgens besproken in de beoordelingscommissievergadering. Uiteindelijk geeft de beoordelingscommissie een unaniem advies over de toekenning van de vouchers aan projecten aan de stuurgroep.   

Toekenning van de vouchers

De stuurgroep van het PIHC fund neemt een definitief besluit over de toekenning van de vouchers aan projecten. De stuurgroep bestaat uit

 • de wetenschappelijke directeur van onderzoeksinstituut MIRA van de UT;
 • de voorzitters van de Raden van Bestuur van ZGT, MST en Deventer Ziekenhuis;
 • een vertegenwoordiger namens de Board of Directors van Menzis;
 • een college van bestuur lid van Saxion.

Voor de reguliere vouchers beslissen de UT, MST, ZGT, Deventer Ziekenhuis en Saxion over de definitieve toekenning. Menzis beslist over de toekenning van de Menzis vouchers, maar betrekt hierbij de scores en het advies van UT, MST and ZGT.   

De vouchers worden toegekend aan de projectteams tijdens de uitreikingsbijeenkomst waarvoor alle indieners van PIHC project zijn uitgenodigd.

 Beoordelingscriteria (elk 1-5 punten)

 • Helderheid van het klinische probleem;
 • Niveau van de technisch-wetenschappelijke uitdaging om klinisch probleem op te lossen, heldere beschrijving van de uitdaging;
 • Impact van het project op de zorg (factor 2);
 • Realiteitsgehalte plan van aanpak en begroting;
 • Mate van synergie (factor 2);
 • Zicht op duurzame samenwerking, o.a. door middel van vervolgfinanciering (factor 2);
 • Mogelijkheid tot waardecreatie/valorisatie;
 • Menzis vouchers: Project kan, het liefst al op korte termijn en in de regio, leiden tot een bijdrage aan op de behoefte afgestemde zorg voor ouderen.