Projectvereisten

Na indiening zal de ontvangst van het voorstel bevestigd worden. Vervolgens wordt gecontroleerd of het voorstel voordoet aan de algemene vereisten betreffende de samenstelling van het project team en het format voor projectvoorstellen (volledigheid, lengte en bijgevoegde begroting).

Beoordeling van het voorstel

De beoordelingscommissie van het PIHC innovatiefonds bestaat uit maximaal 2 vertegenwoordigers van de 5 partners van het fonds en Menzis, en is belast met de beoordeling en evaluatie van de voorstellen. 

De commissie bestaat uit: 

 • door het management team van het Technisch Medisch Centrum van de UT aangewezen hoogleraren; 
 • de management teams van de leerhuizen uit ZGT en MST of door hen toegewezen vertegenwoordigers; 
 • manager Wetenschap & Innovatie van Deventer Ziekenhuis; 
 • lectoren van Saxion;
 • de strategie- en beleidsadviseur(s) van Menzis.

Voor ieder voorstel vullen de beoordelaars per instelling  gezamenlijk 1 beoordelingsformulier in, volgens de onderstaande criteria. Projecten kunnen in totaal 10-50 punten scoren via deze criteria.  

De totaal scores en verschillen in de scores per voorstel worden vervolgens besproken in de beoordelingscommissievergadering. Uiteindelijk geeft de beoordelingscommissie een unaniem advies over de toekenning van de vouchers aan projecten aan de stuurgroep.    

Toekenning van de vouchers

De stuurgroep van het PIHC fund neemt een definitief besluit over de toekenning van de vouchers aan projecten. De stuurgroep bestaat uit 

 • de wetenschappelijke directeur van het TechMed Centre van de UT; 
 • de voorzitters of leden van de Raden van Bestuur van ZGT, MST en Deventer Ziekenhuis; 
 • een vertegenwoordiger namens de Board of Directors van Menzis;
 • een lid van het College van Bestuur van Saxion. 

De UT, MST, ZGT, Deventer Ziekenhuis en Saxion beslissen over de definitieve toekenning. Menzis beslist over de toekenning van de Menzis bijdrage aan voorstellen die passen bij de specifieke doelstellingen van de zorgverzekeraar.  

De vouchers worden toegekend aan de projectteams tijdens de uitreikingsbijeenkomst waarvoor alle indieners van PIHC project zijn uitgenodigd.

Beoordelingscriteria (elk 1-5 punten)

 • Klinische relevantie (factor 2)
 • Uitdaging (factor 2 of 1)
 • Plan van aanpak (factor 2)
 • Synergie (factor 2)
 • Duurzame samenwerking (factor 1)
 • Impact op de gezondheidszorg (factor 1 of 2)
 • Valorisatie en/of implementatie (factor 1)

Voor de Menzis voucher

 • Doelmatigheid en kwaliteitsverbetering onder het criterium impact op de gezondheidszorg
 • De juiste zorg op de juiste plek: Het voorkomen van (duurdere) zorg, verplaatsen van zorg (dichterbij mensen thuis) en het vervangen van zorg (door andere zorg zoals bijvoorbeeld e-health)