Pioneers in Health Care

Een aanvraag indienen

Voor wie is het fonds?

Project teams die bestaan uit minimaal een onderzoeker die werkzaam is bij de UT of Saxion en een zorgprofessional die werkzaam is bij het MST, ZGT of Deventer Ziekenhuis kunnen voorstellen indienden bij het PIHC fonds. Projectteams kunnen worden uitgebreid met meerdere onderzoekers en zorgprofessionals en aanvullende partijen buiten de PIHC partners.

Onderzoekers of zorgprofessionals die eerder een PIHC voucher toegekend hebben gekregen, kunnen alleen in aanmerking komen voor een nieuwe vouchers als ze een nieuwe samenwerking starten of een nieuw onderzoeksonderwerp hebben en als ze kunnen aantonen dat hun eerdere project succesvol is verlopen.

LET OP: CALL 2018 WORDT BINNENKORT BEKEND GEMAAKT. Er zijn een aantal wijzigingen ten opzichte van 2017.

Indiening 

Onderzoeksvoorstellen kunnen worden ingediend via de web applicatie. Gebruik voor het onderzoeksvoorstel het PIHC Voorstel 2017 Format en voor de begroting het PIHC Begroting 2017 Format. Deze pagina en de formats zijn ook beschikbaar in het Engels.

Criteria voor indiening

 • Innovatief project op het snijvlak van geneeskunde en technologie;
 • Het project is gezamenlijk werk van minimaal een onderzoeker van de UT en een zorgprofessional van MST of ZGT;
 • Het project is opgezet vanuit een klinische behoefte;
 • Het project is technisch-wetenschappelijk uitdagend;
 • Het project bevat een begroting volgende PIHC format, waarbij een maximum bedrag van €50.000 wordt aangevraagd voor UT - MST/ZGT samenwerking, en een maximum bedrag van €75.000 voor UT - MST/ZGT - Saxion samenwerking;
 • In de ronde van 2017 zullen een aantal vouchers kunnen worden toegekend worden aan projecten op gebied van oncologie of big data. Kom voor meer informatie hierover naar het Matchmaking event.

Het onderzoeksvoorstel 

 • Taal – Nederlands of Engels (zie voor Engelse versie van deze pagina en de formats 'Submit a proposal')
 • Opmaak – Word document, totaal max. 3,5 A4, lettertype Arial, lettergrootte 10, max. 1 figuur en 1 tabel
 • Titel – kort en bondig, in zowel Nederlands als Engels
 • Hoofdaanvrager – naam, functie, instantie, afdeling, telefoonnummer, emailadres, rol in het project
 • Mede-aanvragers – naam, functie, instantie, afdeling, emailadres, rol in het project
 • Type voucher – Reguliere PIHC voucher, Menzis PIHC voucher, Saxion PIHC Pilot voucher of een combinatie van beiden. 
 • Publieke samenvatting – max. 100 woorden, zowel in Nederlands als Engels, zal o.a. gebruikt worden op de website en in persberichten
 • Beschrijving van de klinische vraag en de technisch-wetenschappelijke uitdaging
 • Impact van het project – denk aan urgentie van het probleem, grootte doelgroep, winst in maat van gezondheid en kostenbesparing (Value Based Health Care), mogelijke translatie naar kliniek
 • Plan van aanpak – beschrijf wat is nodig voor dit project (o.a. mankracht, materiaal, onderzoeksfaciliteiten, netwerk, studenten), wie de leiding heeft, wat de bijdrage/rol is van alle teamleden binnen het project, hoe het project een succesvolle samenwerking garandeert
 • Beoogde resultaten van het project – A) korte termijn: uitkomst pilot, congresbijdrage, artikelen, studentenprojecten, ontwikkeling, B) lange termijn: ingediende subsidieaanvraag voor vervolgfinanciering, promotietraject, uitbreiding van het consortium, patent, structurele/ingebedde samenwerking tussen teamleden
 • Kansen voor valorisatie – potentie tot waardecreatie, business plan, betrokkenheid MKB/industrie nu of in de toekomst
 • Menzis vouchers – Project kan, het liefst al op korte termijn en in de regio, leiden tot een bijdrage aan op de behoefte afgestemde zorg voor ouderen. Daarbij is naast excellente zorg in de kliniek ook de samenwerking in de keten van groot belang. Zie wesbite en rapport 'Menzis beleeft een dag met ouderen'
 • Begroting – volgens PIHC format
 • Tijdspad – let op: vouchers van projecten die 1 juni 2018 niet gestart zijn, worden geannuleerd
 • Statement over de eventuele betrokkenheid van teamleden bij eerder toegekende PIHC vouchers – licht toe in hoeverre het huidige voorstel een nieuwe samenwerking is, of een nieuwe onderzoeksgebied voor de betrokkene en beschrijf het succes van het eerdere PIHC project
 • Referenties naar relevant literatuur – max. 5

Tijdspad PIHC 2018

Matchmaking event: 11 september 2018
Deadline indienen voorstellen: 15 oktober 2018
Toekenning van de vouchers: 11 december 2019
Deadline start projecten: 1 juli 2019
Deadline einde projecten: 12 maanden na de start van het project, uiterlijk 1 juli 2020