Zie Talent vinden

Beurzen: Investeren in talent

Investeer in talent!

Beurzen zijn voor bedrijven een interessant instrument om te investeren in talent. Werkgevers kunnen op die manier excellente studenten aan zich binden. Met scholarships (vanaf ongeveer 2.500 euro) vergroot uw organisatie de kans op het binnenhalen van hooggekwalificeerde medewerkers. Niet onverstandig met het oog op de verwachte tekorten op de arbeidsmarkt.

Verschillende werkgevers (ASML, Thales, de Stichting Gerard Sanderink) hebben al een eigen beurzenprogramma. Overweegt uw bedrijf ook het ondersteunen van talent? De Universiteit Twente heeft voor het MKB bedrijf de MKB Technologie Beurs ontwikkeld. Overweegt uw bedrijf in een vroeg stadium van de studie in contact te komen met talentvolle masterstudenten, neem dan contact op met Career Service van de Universiteit Twente. Wij helpen u graag bij de realisatie een studiebeurs.

Voor meer informatie:
careerservices@utwente.nl
+31 6 2294 6337