HomeBusinessCases en inspiratie

Voorbeelden samenwerking

De UT werkt samen met het bedrijfsleven aan high-tech oplossingen voor de toekomst. Hieronder staat ter illustratie een aantal voorbeelden van projecten of samenwerkingsverbanden.


 • Reggefiber: aanlegschade glasvezel verminderen

  Reggefiber, gespecialiseerd in glasvezelaansluitingen, en de Universiteit Twente hebben de handen ineen geslagen in het programma Zorgvuldige Aanleg en Reductie Graafschade (ZoARG). Praktijk en wetenschap komen samen om zo methoden, technieken en processen voor aanleggen te stimuleren. EngD-kandidaten van de UT gaan twee jaar lang aan de slag om hoogwaardige oplossingen te ontwikkelen voor civieltechnische vraagstukken.

  Het initiatief is ontstaan vanuit het streven om aanlegschade te verminderen. Zowel Reggefiber als de UT houden zich intensief bezig met het optimaliseren van aanlegprocessen. Reggefiber doet dit vanuit haar rol als glasvezelleverancier en focust zich op het bevorderen van zorgvuldig graven en aanleggen. UT doet onder meer onderzoek naar het proces van aanleg van kabels en leidingen en richt zich daarbij op het ontwikkelen van nieuwe technologieën, methodes en samenwerkingsvormen die rioleringsprojecten, inclusief kabels en leidingen, stroomlijnen.

  Meer informatie over dit project.

 • Thales: serious gaming als ontwerpondersteuning

  De joint venture T-Xchange, een kenniscentrum van de UT en Thales Nederland gericht op serious gaming, is ondergebracht op de UT campus. Het personeel van T-Xchange profiteert zo optimaal van de labfaciliteiten in het Virtual Reality Lab in gebouw De Horst op de campus.

  T-Xchange, opgestart in 2005, is een kenniscentrum op het gebied van serious gaming en procesfacilitering. Het doel is vooral het bieden van ontwerpondersteuning. T-Xchange ondersteunt complexe besluitvormingsprocessen in vakgebieden als productontwikkeling, ruimtelijke ordening, veiligheid en gezondheidszorg. In het VR lab worden gebruikers het op een creatieve manier eens over een probleemstelling. Zo trainen de gebruikers crisissituaties of testen nieuwe producten en diensten.
  In 2013 werd besloten de samenwerking met vijf jaar te verlengen. Een jaar later werd T-Xchange officieel ondergebracht op de campus van de UT.

  Meer informatie over het project T-Xchange.

 • LOPES: een unieke revalidatierobot

  De unieke revalidatierobot LOPES II is ontwikkeld door een consortium bestaande uit de Universiteit Twente en de mechatronische bedrijven Moog en Demcon. Revalidatieklinieken leverden de klinische input voor het ontwikkelproces. LOPES II is inmiddels in gebruik genomen door revalidatiecentra Roessingh in Enschede en de Sint Maartenskliniek in Nijmegen. Patiënten met bijvoorbeeld een CVA of dwarslaesie leren met deze unieke revalidatierobot om beter te lopen.  Het vernieuwende van de LOPES II is dat de robot de patiënt tijdens de looptraining alleen ondersteunt waar het nodig is.

 • Clean Sky voor milieuvriendelijke en lichte vliegtuigen

  Clean Sky (budget: 1,6 miljard euro) is publiek-private samenwerking van de Europese luchtvaartindustrie en de Europese Commissie en is gericht op zuinigere, milieuvriendelijkere en lichtere vliegtuigen. De EU wil met JTI Clean Sky een aanzienlijke bijdrage leveren aan de vergroening van de Europese luchtvaart. Het doel is vijftig procent reductie van CO2 uitstoot, tachtig procent reductie van NOx en een halvering van geluid. Tegelijkertijd wil Brussel de toepassing van nieuwe doorbraaktechnologieën (onder andere op milieugebied) versnellen in luchtvaartproducten. Die nieuwe technologieën moeten de concurrentiepositie van de Europese luchtvaartindustrie mondiaal versterken. 
  De Universiteit Twente heeft verschillende onderzoeksgroepen die partner zijn in Clean Sky en verscheidene promovendi voerden hun onderzoek uit binnen dit project. Onze onderzoekers werken op dit vlak nauw samen met de betrokken industrie.

 • XUV optics: consortium voor high tech toepassingen

  Belangrijke industriële en academische partners hebben vanuit het Topsectorenbeleid de vestiging van de Industriële Focusgroep XUV Optics in Twente geïnitieerd. Wat dit initiatief uniek maakt, is dat de onderzoeksgroep niet zomaar fundamentele wetenschap bedrijft, maar dit ook koppelt aan high tech toepassingen uit de industrie. Hiermee stimuleert het consortium de ontwikkeling van high tech nanotechnologie toepassingen die van groot economisch belang zijn. Het feit dat het bedrijfsleven maar liefst 38 procent van de 19,7 miljoen euro tellende begroting voor haar rekening neemt, onderstreept het belang dat de industrie stelt in dit nieuwe initiatief.

 • Create Tomorrow: grootste studentendenktank ter wereld

  De UT organiseert tweejaarlijks de grootste studentendenktank ter wereld: Create Tomorrow. Gedurende een hele dag vinden ongeveer 1250 studenten in teams oplossingen voor door het bedrijfsleven aangeleverde cases. Onder andere Jort Kelder en Jan Peter Balkenende zijn in voorgaande edities al aanwezig geweest tijdens het evenement.

 • Demcon: spin off voor high-end mechatronica

  High-end technologieleverancier DEMCON is gestart als spin-off van de Universiteit Twente door de ex-studenten Dennis Schipper en Peter Rutgers. Het bedrijf richt zich op de ontwikkeling en productie van mechatronische toepassingen in diverse markten en werkt daarin nog altijd samen met de UT. Met de focus op hightech systems en medical devices is Demcon de laatste jaren in rap tempo uitgegroeid tot een middelgrote onderneming. Vestiging in Twente is belangrijk voor het bedrijf. Demcon is gevestigd op een steenworp afstand van de UT.

  Demcon werkt voor de ontwikkeling van de nieuwste generatie medische robots samen met de robotica-onderzoeksgroepen van de UT. Zo wordt er gewerkt aan een ‘humanoid’ en is er een klep ontwikkeld met een slag in de grootteorde van twintig micrometer. Daarbij is toepassing in bloeddrukmeters, analyseapparatuur voor microfluidica en zelfs industrieel printen mogelijk. Ook investeert het bedrijf in onderwijs en in talent van de UT, met inmiddels zo’n veertig alumni in dienst.

  BP: meer olie uit bestaande olievelden halen

  BP investeert de komende vijf jaar twee miljoen euro in fundamenteel onderzoek door de vakgroep Physics of Complex Fluids van UT-onderzoeksinstituut MESA+. Hiermee verlengt BP een samenwerkingsproject met de vakgroep dat al langer loopt. Doel van het onderzoek is om beter te begrijpen hoe olie vastgeplakt zit aan het poreuze gesteente van een olieveld op een moleculair niveau. Toepassing van deze kennis moet het mogelijk maken om meer olie uit bestaande velden te kunnen halen.

 • Océ: nanotechnologie voor nieuwe printtoepassingen

  ‘Mede dankzij de Twentse stromingskennis is Océ wereldleider in printen’, schreef Eppo Bruins, directeur van NWO-technologiestichting STW in 2015 in het Financieele Dagblad. Hij doelde daarmee op de nauwe samenwerking tussen de Universiteit Twente en Océ, die al zo’n vijftien jaar de handen ineen slaan. Zo hebben natuurkundigen van de vakgroep Physics of Fluids (MESA+) samen met Océ-Technologies een methode ontwikkeld om gedetailleerde snelheidsgegevens te meten in vliegende inkjetdruppels. Hun onderzoek is gepubliceerd in de eerste uitgave van het nieuwe vakblad Physical Review Applied.  

  Océ-Technologies gebruikt deze methode nu voor het ontwerp van nieuwe printtoepassingen. De kennis op de UT wordt door Océ aangemerkt als wereldtop in de stromingsleer. Prof. Detlef Lohse publiceert in Nature en Science en ontving er al eens de Spinoza-premie voor.

 • Bedrijvendagen: matching van studenten met bedrijven

  Tijdens de Bedrijvendagen van de Universiteit Twente wordt een serie activiteiten georganiseerd die de contacten bevorderen tussen studenten, promovendi en afgestudeerden enerzijds en potentiële werkgevers anderzijds. Ieder jaar maken circa 2000 studenten en net afgestudeerden kennis met ongeveer 125 bedrijven bij een verscheidenheid aan activiteiten. Deze vinden alle plaats op en rond de campus van de Universiteit Twente. De Bedrijvendagen worden georganiseerd door studenten van de UT.

  Meer informatie.

De UT wil sneller inspelen op actuele ontwikkelingen in de markt en wil daarin meer synergie realiseren. Het Strategic Business Development team faciliteert intensieve (internationale) samenwerking met andere kennisinstellingen en in consortia en zorgt ervoor dat het academisch netwerk matcht met het netwerk van de industrie.