Opleidingscommissie (OLC)

De Opleidingscommissie BMT (OLC-BMT) bestaat uit de volgende leden:

Docentleden

dr.ir. B.J.F. van Beijnum

dr. M.M.A.E. Claessens

ir. E.E.G. Hekman

dr. A.D. van der Meer

dr. ir. I.M. Vellekoop

Studentleden

V.M.B. Andriessen

R.G.F. Bulthuis (voorzitter)

L.E. de Heus

H.A. Rödel (onderwijscommissaris Paradoks)

Adviseurs

drs. H.A.T. Miedema, Opleidingsdirecteur

J.Huttenhuis, MSc, Onderwijscoördinator

ir. T. van Dam, Studieadviseur

H. Gouma, Bureau onderwijszaken (notulist)

L. Nauta, coördinator OKC

Op de Blackboard-site ‘OpleidingsCommissie BMT’ staat een vergaderschema en de notulen. Log in via https://blackboard.utwente.nl.

De OLC zoekt regelmatig nieuwe studentleden. Meer informatie en aanmelden op deze pagina.