Aanvraag derdejaars pakket

Procedure indienen bachelorpakket

Studenten mogen binnen de BMT-opleiding maximaal twee kwartielen (30EC) indienen als vrije keuzeruimte. Alle pakketten worden getoetst door de examencommissie. Er mogen geen vakken of modules opgenomen worden die een overlap vormen met reeds gedane of nog af te ronden reguliere UT-vakken/moduleonderdelen.

Het beoogde pakket wordt schriftelijk ingediend via het online formulier (onder aan deze pagina). Studenten die in het eerste kwartiel van de B3 een keuzemodule willen plannen, dienen uiterlijk 1 juni het formulier in te dienen. Voor studenten die later in het jaar de eerste keuzemodule starten, moet dit uiterlijk 60 dagen voor aanvang van de eerste keuzemodule zijn.

S&OA neemt de aanvraag in behandeling. Na overleg met studieadviseur en goedkeuring van de examencommissie wordt het examenprogramma voor de student in Osiris vastgelegd.

 

Regeling opnemen externe vakken in het B-vakkenpakket

1.

Hiertoe dient de student tijdig, voor vertrek naar de andere universiteit, een afspraak te maken met de studieadviseur. De student motiveert het verzoek en voorziet het van de nodige (vak)informatie.

2.

De examencommissie is verantwoordelijk voor de niveaubepaling van aan andere universiteit gevolgde vakken. In principe moeten externe vakken een overeenkomstig niveau hebben met B-vakken/modules aan de UT.

3.

Er is geen automatische vertaling van buitenlandse studiepunten naar UT studiepunten. De examencommissie bepaalt het aantal EC.

4.

S&OA zal, indien mogelijk, de benaming van externe vakken op het diploma overnemen.

StudentgegevensStudievoortgang

Bovenstaande student heeft de volgende studievoortgang geboekt:Invulling derde bachelorjaar

Geef hier aan welke modules en vakken je in je B3-jaar zult volgen.
Motivatie

De examencommissie toetst alle pakketten. Deze moeten van voldoende academisch niveau zijn, en geen overlap vormen met reeds gedane of nog af te ronden reguliere vakken/moduleonderdelen. In dit motivatieveld kun je je keuzes toelichten aan de examencommissie:

Spamfilter


(toets de volgende code in: 39182)

De vragen die zijn aangegeven met een * zijn verplicht.