Afronden oud curriculum

Afronden derdejaars BMT-vakken uit het oude curriculum

Vanwege de overgang naar het TOM zijn de vakken uit het derde jaar van BMT in collegejaar 2012-2013 voor het laatst gegeven. Studenten die nog een of meer delen af moeten ronden, kunnen dit over het algemeen in het eerste kwartiel van 2013-2014 doen. In onderstaand overzicht staat de status van de verschillende vakken:

http://www.utwente.nl/bmt/onderwijs/forms_regels/afronden_b3_vakken.pdf

Studenten die nog een groot aantal vakken moeten afronden en overwegen een of meer modules van het nieuwe onderwijs te volgen, kunnen hierover contact opnemen met dhr. van Dam.