Procedure aanvraag 3e of hogere tentamenpoging

De student die na twee tentamenpogingen voor een onderwijseenheid nog geen 6 of hoger heeft gehaald en deze alsnog wil behalen, dient een studieplan te maken om te zorgen dat de derde poging wel tot een voldoende zal leiden. Om hier controle op uit te oefenen, mag een derde poging alleen worden aangevraagd met toestemming van de examencommissie. De examencommissie beslist over het verzoek (OER, artikel 8, lid 3).

Er zijn twee mogelijkheden, en hieraan zijn twee formulieren verbonden:

1.

Een student wil voor één of twee vakken een derde poging aanvragen in een tentamenperiode. Deze dient dan contact op te nemen met de docent en de oude tentamens in te zien en verbeterpunten vast te stellen. De docent tekent het formulier Formulier 3e poging BMT per vak.

2.

Een student wil voor drie of meer vakken een derde poging aanvragen. Nu is het zaak contact op te nemen met de studieadviseur voor een bredere studieplanning. Inzien van oude tentamens past meestal ook in dit plan. De studieadviseur tekent het formulier Formulier aanvraag meerdere vakken 3e poging BMT.

Na ondertekening van het formulier door docent en/of studieadviseur dient het formulier bij BOZ te worden ingeleverd. Zij zorgen dan dat het bij de examencommissie wordt ingediend. Zonder goedkeuring van de examencommissie mag een student niet deelnemen aan het tentamen. Vanaf het tweede kwartiel 2011-2012 zul je je in Osiris ook niet kunnen inschrijven. Zorg dus dat je ruim voor de sluiting van de inschrijving het proces in gang hebt gezet.

De formulieren zijn te vinden via onderstaande link:

Formulieren voor aanvraag derde tentamenpoging