A Algemene studieinformatie

1. De eerste weken

Om je te helpen bij de start van je studie hebben wij een kort overzicht gemaakt van de belangrijkste dingen om je in de eerste weken op weg te helpen. Uitgebreidere informatie over deze onderwerpen is ook terug te vinden in andere hoofdstukken van de studiegids.

1.1 ICT-account

Bij inschrijving aan de Universiteit Twente (UT) heb je de inloggegevens van je ICT- account, bestaande uit je gebruikersnaam (“s” gevolgd door je studentnummer) en je wachtwoord, per brief toegestuurd gekregen. Deze gegevens heb je vaak nodig op de universiteit, zorg dus dat je deze gegevens uit je hoofd kent.

1.2 E-mail

Veel communicatie tussen studenten onderling maar ook tussen studenten en docenten verloopt per e-mail. Via de webmail site van de UT (http://xs.utwente.nl) ben je direct in staat om je e-mail te lezen en te versturen of om je agenda in te zien. Dit is ook mogelijk via een mailprogramma. Handleidingen voor het instellen van je mailprogramma zijn terug te vinden op de site van Studenten Net Twente (SNT): http://www.snt.utwente.nl.

Een UT e-mailadres bestaat uit je naam en voorletter(s) gevolgd door @student.utwente.nl. Docenten maken alleen gebruik van je UT e-mailadres en dus niet van bijvoorbeeld een hotmail- of gmailadres. Probeer iedere dag je email te controleren, omdat docenten roosterwijzigingen of vakwijzigingen per e-mail kunnen versturen.

Meer informatie over ICT-voorzieningen kun je terugvinden in deel A, hoofdstuk 3.

1.3 Blackboard

De eerste collegedag begint met het volgen van colleges van verschillende vakken. Deze vakken hebben allemaal een aparte website, een Blackboard-pagina genoemd. Blackboard is de nieuwe digitale leeromgeving van de UT en vervangt het oude systeem genaamd Teletop. Waarschijnlijk hoor je de docenten dit in het eerste college al wel noemen. Om op deze websites te kunnen kijken, is het noodzakelijk dat je je inschrijft voor die vakken. Op de Blackboard-pagina van de vakken vind je allerlei informatie zoals de opdrachten, de behandelde stof van het college, de emailadressen van de studenten die meedoen aan het vak en de docent. Houd deze sites regelmatig in de gaten, roosterwijzigingen e.d. worden vaak ook via deze website doorgegeven.

Inloggen en inschrijven in Blackboard gaat als volgt:

1.

Ga naar de startpagina http://blackboard.utwente.nl

2.

Er verschijnt nu een inlogscherm

3.

Vul je username (een s met daaraan vast je 7-cijferig studentnummer) en wachtwoord in en druk op OK.

4.

Nu verschijnt je persoonlijke Blackboard-pagina met o.a. de vakken waarvoor je je hebt ingeschreven. In eerste instantie kan de lijst met vakken onder ‘my courses’ leeg zijn. In de volgende stappen staat wat je moet doen om je in te schrijven voor een vak.

5.

Om je in te schrijven voor een vak klik je op het tabblad ‘Courses’.

6.

Browse via de ‘Course Catalog’ naar het vak waarvoor je wilt inschrijven. Het makkelijkste is om per faculteit te zoeken.

7.

Als het vak open staat voor inschrijving, dan staat er een knop ‘enroll’ achter. Klik op deze knop om je voor het vak in te schrijven.

8.

Het vak staat nu bij je ‘my courses’.

Meer informatie over Blackboard is ook terug te vinden in deel A, §3.2.

1.4 Colleges

De hoorcolleges, werkcolleges en practica die je volgt zijn terug te vinden in je rooster. De roosters zijn te vinden via de onderwijssite van BMT:

http://www.tnw.utwente.nl/bmt/onderwijs/roosters.

Met ingang van het opleidingsjaar 2009-2010 zullen gewijzigde collegetijden gehanteerd worden. Tevens zullen de langere pauzes tussen de ochtend- en middagcolleges, respectievelijk de middag- en avondcolleges in een door­lopende nummering meegenomen worden:

1e uur:

08:45 - 09:30 uur

2e uur:

09:45 - 10:30 uur

3e uur:

10:45 - 11:30 uur

4e uur:

11:45 - 12:30 uur

5e uur = lunchpauze:

12:45 - 13:30 uur

6e uur:

13:45 - 14:30 uur

7e uur:

14:45 - 15:30 uur

8e uur:

15:45 - 16:30 uur

9e uur:

16:45 - 17:30 uur

10e uur = dinerpauze:

17:45 - 18:30 uur

11e uur:

18:45 - 19:30 uur

12e uur:

19:45 - 20:30 uur

13e uur:

20:45 - 21:30 uur

14e uur:

21:45 - 22:30 uur

De meeste colleges vinden plaats in het gebouw de Horst (zie appendix 1.2), waar ook Bureau BMT zijn thuisbasis heeft. Voor de eerstejaars BMTers is er een jaarzaal gereserveerd waar je terecht kunt voor bijna alle colleges, maar ook voor zelfstudie en projectgroepen werk, dit is in de Horsttoren: HT1100 .

Colleges kunnen echter ook op andere locaties worden gegeven. Dit staat aangegeven in je rooster. Een overzicht van de gebouwen en bijbehorende afkortingen is hieronder vermeld. Een plattegrond van de campus is opgenomen in appendix 1.1 en kun je ook terugvinden op http://www.utwente.nl/dienstverlening/route. Meer informatie over de campus is terug te vinden in deel A, §2.3.

Horst:

Andere gebouwen:

Horstring HR

Bastille BA

Horsttoren HT

Capitool CA

Noordhorst NH

Citadel CI

Oosthorst OH

Cubicus CU

Westhorst WH

Hogekamp HO

Zuidhorst ZH

Langezijds LA

Horstkelder ZC

Spiegel SP

Meander ME

Sportcentrum SC

 

Temp TE

 

Vrijhof VR

 

Waaier WA

 

Zilverling ZI

1.5 Boeken

Het studiemateriaal van de vakken die je volgt bestaat vooral uit studieboeken en dictaten. Studievereniging Paradoks (S.V. Paradoks) zorgt ervoor dat er voor alle eerstejaars een boekenpakket tegen betaling klaar ligt in de eerste collegeweek. Je krijgt vanuit S.V. Paradoks bericht waar en wanneer je de boeken kunt afhalen. Dictaten kun je kopen in de Unionshop in de Bastille, zie http://www.studentunion.utwente.nl/unionshop.

Meer informatie over de studievereniging kun je terugvinden in deel B, §2.4.

1.6 Tentamens

Aan het einde van elk kwartiel zijn er 2 weken van tentamens, de tentamenweken. Het is noodzakelijk je in te schrijven voor een tentamen. Het inschrijven op Blackboard van een vak staat los van het inschrijven voor het (her-)tentamen van het vak! Zonder inschrijving mogen docenten je uitsluiten van deelname.

Een aantal weken voor het tentamen kun je je inschrijven via het Tentamen Aanmeld Systeem Twente (TAST) via de website http://www.utwente.nl/tast. De sluitingsdatum voor een tentamen is ongeveer 10 dagen voor de tentamendatum, terug te vinden op het collegerooster. Op TAST kun je tevens de locatie en het tijdstip van de tentamens terugvinden.

Mocht je, om welke reden dan ook, toch niet aan een tentamen waar je je al voor hebt ingeschreven kunnen meedoen, schrijf je dan ook weer uit via TAST. Anders wordt deze toch als poging meegeteld.

Nadat je de tentamens hebt gemaakt komen de cijfers op de Blackboard-pagina van het vak en op TOST (www.utwente.nl/tost) te staan.

Meer informatie over TAST en TOST kun je terugvinden in deel A, §3.2 en meer informatie over tentamens in deel A, hoofdstuk 7.

1.7 Collegekaart & Chipknip

De collegekaart heb je nodig om je te legitimeren bij tentamens en in de universiteitsbibliotheek. De kaart doet tevens dienst als lenerpas voor alle bibliotheken op de campus. Meer over de mogelijkheden van de collegekaart in deel A, §2.1 en 2.2.

De chipknip heb je nodig voor kopiëren, printen, koffieautomaten en om iets te kopen in de kantine. Meer hierover in deel A, §2.3.

1.8 BMT-bureau

Het BMT-bureau bestaat uit verschillende onderdelen die samen de opleiding organiseren. Voor vragen of problemen kun je terecht bij het BMT-secretariaat (Monique Davids). Zij zal je dan verder helpen of doorverwijzen naar de juiste persoon. Op het prikbord naast het secretariaat vind je alle BMT-roosters en de laatste onderwijsmededelingen.

Het secretariaat is open van maandag tot vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur. Meer informatie over de organisatie van het BMT-bureau kun je terugvinden in deel A §4.1 en in deel B, §2.2.

E: bmt@tnw.utwente.nl

T: 053-4893150

K: HR Z106

1.9 Information for non-native speakers

For international (English speaking) students a manual with practical information can be found on: http://www.utwente.nl/en/practical_information.

IMG_2908A
2. Studeren aan de UT

2.1 Collegekaart

De collegekaart heb je nodig om je te legitimeren bij tentamens en in de universiteitsbibliotheek. De kaart doet tevens dienst als lenerpas voor alle bibliotheken op de campus. Bij verlies van je collegekaart, kijk je eerst of iemand je kaart bij de receptie of bij de Student & Onderwijs Administratie (S&OA, zie ook deel A, §4.3) heeft ingeleverd. Mocht de kaart daar niet zijn, kun je met de Centrale Studenten Administratie (CSA, zie ook deel A, §4.3) contact opnemen voor een nieuwe kaart.

The student card serves as proof of enrolment and as general identification card at the UT. Please also take it with you to the examination sessions. The card also serves as library card. If you lose it, please contact the Central Student Administration office (part A, §4.3).

2.2 Xtra-card en Student Union

Je collegekaart kan tevens dienen als Xtra-card indien je deze hebt aangevraagd. De Xtra-card is een voorziening van de Student Union (zie volgende alinea) en is een voorwaarde om lid te kunnen worden van studenten-, sport- of cultuurverenigingen. Voor lidmaatschap van een studievereniging, zoals S.V. Paradoks is de Xtra-card geen vereiste. Naast het lidmaatschap van verenigingen kun je gebruik maken van tennisbanen, zwembaden en popstudio’s. De Xtra-card is een samenwerking met Saxion hogescholen, de sport- en cultuurvoorzieningen van het Saxion kunnen ook met deze kaart bezocht worden. Voor een overzicht en voor meer informatie zie de site http://www.xtra-card.nl. De kaart kan aangevraagd worden via de webapplicatie van MyCampus (zie deel A, §3.2).

De Xtra-card is een voorziening van de Student Union, een overkoepelende organisatie voor alle sport- en cultuurverenigingen van de UT. Daarnaast organiseren zij ook diverse evenementen en trainingen. Zo zorgen zij voor een goede balans tussen ontspannen en ontplooien. Meer informatie over de Student Union is te vinden op de website: http://www.studentunion.utwente.nl.

If upgraded, the student card also serves as the “Xtra-card”, this card enables you to become a member of many sports and cultural associations within the University of Twente and the Saxion Hogescholen. It also gives various discounts.To upgrade your student card go to the website: http://www.xtra-card.nl/en and follow the instructions.

The Student Union is the umbrella organisation for student activism at the University of Twente. The Student Union helps students to find the right balance between studying and participating in recreational activities. For more information refer to the website:

http://www.studentunion.utwente.nl/en.

2.3 De Campus

Universiteit Twente is Nederland’s enige campusuniversiteit; op de campus wonen, werken en recreëren zowel de studenten als de medewerkers. Het grootste deel van de universiteitsgebouwen is op de campus gelegen, evenals vele sportvoorzieningen. De belangrijkste gebouwen zijn in deel A, §1.4 al genoemd, tevens is een plattegrond van de campus in appendix 1.1 toegevoegd.

The UT is the only campus university in the Netherlands. Allmost all university buildings are located on the campus and also the sports facilities are on the campus. For a map of the campus see appendix 1.1.

2.3.1 Eten en drinken

In de verschillende gebouwen op de universiteit bevindt zich een kantine en zijn tevens automaten voor warme- en koude dranken aanwezig. Betalen gaat met een chipknip. Bij de kantines kan ook tegen meerprijs betaald worden contant geld. De chipknip wordt tevens gebruikt voor de kopieer- en printmachines. Je chipknip kun je opwaarderen op diverse plaatsen op de campus.

Horstkantine

De kantine bevindt zich in het centrum van het Horstgebouw. Verwacht wordt dat je je houdt aan de huishoudelijke regels, zoals het tijdig terugbrengen van serviesgoed. De kantine maakt deel uit van het Edu-café en is buiten lunchtijd bedoeld voor zelfstudie en groepsoverleg. De kantine is open van 10:30 uur – 15:00 uur. In de vakanties kan hiervan worden afgeweken. Bestellingen bij de kantine (koffie, lunch e.d.) kunnen een dag van tevoren worden aangevraagd (tel: 053-4892386).

In gebouw de Bastille bevindt zich het studentenrestaurant (zie http://www.utwente.nl/fb/catering/studentenrestaurant/, ook voor het menu), eetcafé de Stek en de Unionbar en in gebouw de Vrijhof het Theatercafé. Ook is er een supermarkt naast de Bastille.

Many university buildings have a canteen and there is a student restaurant is which is located in the building: “the Bastille”. In the Horst building, the canteen is located in the central hall, which is part of the Edu-cafe. Except during lunchtime, this cafe can be used for self study purposes and group meetings. The canteen is open for lunch from 10.30 am. till 3.00 pm.

At the university the chip card (“chip knip” in dutch) is the general way of payment for copying, printing and coffee machines. Almost all major dutch bankcards feature a chip card. International students not owning a bank card with a chip can buy a prepaid (€10 or €20) chip card at the UT catering facilities and at the main cashier’s office on the sixth floor of the Spiegel building.

2.3.2 Gevonden voorwerpen

Wanneer je een voorwerp hebt gevonden of bent kwijt geraakt, kun je bij de receptie van het gebouw het voorwerp inleveren of ophalen. Let goed op je spullen! Ook op de universiteit wordt er gestolen!

If you find lost items, please take them to the reception desk of the respective building. You can also collect your own lost items there. Please watch your personal belongings carefully! Thieves are also operational at the UT.

2.4 Universiteitsbibliotheek

Boeken en tijdschriften van en over meerdere vakgebieden staan in de centrale bibliotheek van de UT gevestigd in de Vrijhof. Verder zijn er studeerplaatsen in leeszalen, studiecellen, groepstudiekamers en werkplekken voorzien van een computer. De catalogus van de Universiteitsbibliotheek, dus van alle faculteitsbibliotheken en de Centrale Bibliotheek, is te raadplegen via het internet op http://www.utwente.nl/ub. Tevens kunnen studenten de catalogi van de andere universiteitsbibliotheken in Nederland raadplegen. Om van uitleen- en studiefaciliteiten gebruik te kunnen maken moet je beschikken over een collegekaart. Deze dient tevens als lenerspas (zie ook deel A, §2.1). Nadere informatie over het lenen of bestellen van publicaties kun je inwinnen bij de balie van de Universiteitsbibliotheek.

Op de site is ook veel informatie te vinden over o.a. databases en e-journals. De UT werkt aan de toegankelijkheid van wetenschappelijke tijdschriften. Steeds meer tijdschriften kunnen online geraadpleegd worden.

The main library is located in the Vrijhof and serves two purposes:

o

Information services: books and magazines are available in a great number of research areas. The information is accessible in a number of different ways: on-line, hard copy, lendable, and some can only be read at the library itself

o

Study facilities: the library offers several study facilities: study spaces in the reading halls, private study rooms, study rooms for groups and computer facilities.

A UT college card is required to have access to the above mentioned facilities (see also part A, §2.1). For more information on the university library see:

http://www.utwente.nl/ub.

2.5 Infotheek

In de infotheek (tegenover kamer 233 in de Bastille) kun je informatie vinden over o.a studeren aan WO en HBO in binnen- en buitenland, studiefinanciering, studeren met een handicap, belasting en sociale wetten. Ook kun je je er vrijblijvend oriënteren over diverse opleidingen en beroepen. De infotheek is open op maandag t/m vrijdag van 8:30-17:00 uur en bereikbaar op telefoonnummer 053-4892035. Meer informatie is te vinden op de website http://www.utwente.nl/disc/organisatie/sob/infotheek.whlink/.

In the “infotheek” information can be found on subjects like studying abroad, studying with a handicap, Dutch taxes and social laws. The “infotheek” is located opposite to room 233 in the Bastille building. The “infotheek” is accessible Monday to Friday from 8.30 am - 5.00 pm. T: 053-4892035.

2.6 Lockers

Studenten kunnen gedurende de eerste jaren van hun studie gebruik maken van een locker tijdens de collegeperiode (in de zomervakantie dient de locker leeg te zijn). Sommige van deze lockers bevatten een stopcontact dat bedoeld is voor het opladen van je laptop. Voor de sleutel dient een borgsom van €30 te worden betaald. Na deze 4 jaar is het mogelijk om een andere locker te krijgen. Let wel op dat de uitgifte van lockers altijd op specifieke tijden is, dit wordt via de mail aangekondigd. Meer informatie over de lockers ontvang je vlak voor de introductie. Overige vragen betreffende lockers kunnen gesteld worden aan Bert Kloppers (K: HR N260, T: 053-4892598).

There are lockers available to store your belongings. For the use of a locker a one time deposit of €30 is required for the key. If you wish to use a locker during your study, please contact Bert Kloppers (room HR N260, T: 053-4892598) for more information.

2.7 Kopiëren en printen

Je krijgt van de faculteit de mogelijkheid om elk studiejaar 750 gratis printjes te maken. Dit wordt geregeld via een centraal TNW printsysteem waarvan je de applicatie kan vinden op http://printing.tnw.utwente.nl. In alle onderwijsgebouwen staan print- en kopieerapparaten, waarvan je als student gebruik kunt maken. Bij de print- en kopieerapparaten die niet aangesloten zijn bij TNW kun je afrekenen met de chipknip (zie ook deel A, §1.7).

De Unionshop (in de Bastille) en het Xerox ServicePoint in de Horst bieden uitgebreide kopieer- en inbindfaciliteiten.

In all buildings you will find a number of copy-print machines which you can use by paying with a chip card (see also part A, §1.7). Every student of a TNW programme can print 750 pages through the following website: http://printing.tnw.utwente.nl. This allows you to log into a central TNW print system. You can also visit the Union shop in the Bastille or the Xerox ServicePoint in the Horst to print and bind your material.

2.8 Studiemateriaal

De vakken worden ondersteund met diverse studiematerialen. Het eerste kwartiel krijg je bericht van S.V. Paradoks waar en wanneer je je boekenpakket kunt afhalen. In andere kwartielen kun je boeken bestellen bij Paradoks of bij de (campus)boekhandel. Voorafgaand aan ieder kwartiel krijg je een mail van Paradoks met een link om je bestelling te plaatsen. Mocht je een boek slechts incidenteel nodig hebben, dan is er een mogelijkheid dit boek bij de UB of bij Paradoks te lenen. Dictaten (ook wel syllabi of readers) zijn te verkrijgen bij de dictatenverkoop in de Unionshop in gebouw de Bastille. Voor beschikbaarheid zie: http://www.studentunion.utwente.nl/unionshop. Hier kun je ook mappen, schrijfblokken en dergelijke aanschaffen. In sommige gevallen zullen docenten hand-outs van hun presentaties uitreiken. Meestal worden deze via Blackboard verspreid.

Study books are sold at reduced prices by the study association Paradoks. Alternatively, books can be ordered at the Campus Book store, Internet or at regular book stores. Lecture notes (syllabi, readers) for all study programmes are available at the Union Shop in the Bastille, which also sells general accessories for studying. The website http://www.studentunion.utwente.nl/unionshop provides more information on the availability of readers. Hand-outs are generally provided by the lecturers via Blackboard.

2.9 Gezondheidszorg en welzijn

2.9.1 Calamiteiten

Een ongeluk zit soms in een klein hoekje, ook op de universiteit. Daarom is het belangrijk te weten wat je precies moet doen in geval van een calamiteit. Gezien het belang ervan worden een paar punten ook op deze plaats nog eens benadrukt:

o

o

Bekijk regelmatig en kritisch de “wat-te-doen-bij-calamiteiten-bordjes” in het

gebouw.

o

(Her)ken de vluchtroutes en weet waar de (nood)uitgangen zich bevinden.

Over veiligheidsaspecten rond de diverse practica krijg je informatie als je daar begint. Elk practicum kent zijn eigen regels ten aanzien van bescherming van jezelf, je medestudenten, anderen, apparatuur en gebouw. Denk bijvoorbeeld aan veilig werken met lasers, chemicaliën en elektriciteit.

De dienst Arbo & Milieu geeft informatie over gezondheid en veiligheid met betrekking tot werkzaamheden op de universiteit op de website:

http://www.utwente.nl/pao/info_voor/medewerkers/arbo

Information in English is summarized in §2.9.4

2.9.2 Huisarts

De campus van de Universiteit Twente heeft een eigen huisartsenpraktijk. De huisartsenpraktijk Campus UT is er vooral voor de medewerkers van de Universiteit Twente en alle studenten in Enschede, Hengelo en omstreken. Voor meer informatie: http://www.campushuisarts.nl/

2.9.2 Fysiotherapeut

De fysiotherapeut is er in de eerste plaats voor studenten en medewerkers, maar ook mensen van buiten de universiteit. De specialisaties manuele therapie, sport en topsport fysiotherapie, haptotherapie en bedrijfsfysiotherapie zijn aanwezig. Er is altijd ruimte voor eenmalige consulten. Het geven van advies op het gebied van sportblessures en blessurepreventie behoort ook tot het werkterrein van de fysiotherapeut. Voor meer informatie:

http://www.fysiotherapie-enschede.nl/ Klik daar vervolgens op Rene Polman.

2.9.4 Tandarts

Omdat het voor de meeste studenten onuitvoerbaar is om de tandarts in de woonplaats van de ouders te blijven bezoeken, heeft de UT een eigen tandheelkundige dienst. De Tandheelkundige Dienst is opengesteld voor iedereen, die van de diensten van de tandartsen gebruik wil maken. Voor meer informatie:

http://www.tandartshuizinga.nl/

In case of calamity or emergency, please call 053-4892222 first to inform the central UT- emergency office. To be prepared in case of emergency, inform yourself about escape routes and emergency exits in the buildings.

Also, during your BME study, you often get safety instructions before a practical assignment begins.

The Dutch ‘Arbo’ service can provide you with more information on health and security issues concerning work at the UT, Please visit http://www.utwente.nl/pao/en for more information.

On campus, you can find a general practitioner, dentist and physical therapist. Refer to the following websites for more information:

http://www.fysiotherapie-enschede.nl Physical therapist

http://www.campushuisarts.nl/ General practisioner

http://www.tandartshuizinga.nl/ Dentist

IMG_7340
3. ICT-faciliteiten

3.1 ICT-account

Bij inschrijving aan de UT heb je de inloggegevens van je ICT- account, bestaande uit je gebruikersnaam en je wachtwoord, per brief toegestuurd gekregen. Deze gegevens heb je vaak nodig op de universiteit, onder andere om in te loggen op het MyCampus studentenportal. Voor problemen bij het inloggen, kun je contact opnemen met het ICT-servicecentrum (icts.servicedesk@utwente.nl) of kijk op http://www.utwente.nl/icts.

Every student of the UT receives an ICT account, which consists of a username and password. For problems with logging in you can contact the ICT service centre (icts.servicedesk@utwente.nl) or check their website: http://www.utwente.nl/icts

3.2 MyCampus Studentenportal

Alle informatie over je studie en het studentenleven kun je vinden via de MyCampus website http://mycampus.utwente.nl. Deze portal is een informatiebron met onder andere het laatste UTnieuws, onderwijsmededelingen en nieuws vanuit de verenigingen. Na inloggen op de MyCampus website heb je tevens toegang tot alle webapplicaties. De belangrijkste zullen hieronder worden toegelicht.

Information in English is summarized in part A § 3.2.8.

3.2.1 Studenten webmail

Elke student aan de Universiteit Twente krijgt een e-mail adres eindigend op @student.utwente.nl. Veel communicatie tussen studenten onderling maar ook tussen studenten en docenten verloopt per deze e-mail. Docenten maken alleen gebruik van je UT e-mailadres en dus niet een Hotmail of Gmailadres. Probeer iedere dag je email te controleren, omdat docenten roosterwijzigingen of vakwijzigingen per e-mail kunnen versturen.

Je webmail kun je bekijken via de webapplicatie van MyCampus, maar ook via de webmail site van de UT (http://xs.utwente.nl) of via een mailprogramma. Handleidingen voor het instellen van je mailprogramma zijn terug te vinden op de site van Studenten Net Twente (SNT): http://www.snt.utwente.nl.

3.2.2 Blackboard

Als je informatie wilt hebben over de vakken op zich, kun je dit vinden op Blackboard en VIST. Voor Blackboard moet je jezelf wel eerst inschirjven. Alle vakken hebben een eigen Blackboard-pagina. Blackboard vervangt Teletop als digitale leeromgeving van de Universiteit Twente Op een Blackboard-pagina kun je terecht voor alle informatie over het betreffende vak: nieuws, algemene vakinformatie, vakrooster, e-mailadressen, etc. Als je een vak gaat volgen meld je je via Blackboard aan door je voor dat vak in te schrijven. Als je je op Blackboard aanmeldt, krijg je een scherm te zien van alle vakken met openstaande opdrachten die nog gedaan moeten worden. Als eerstejaars heb je tijdens de intro een cursus voor het gebruik van Blackboard gehad. Hierin is uitgelegd hoe je je voor vakken kunt aanmelden en hoe het gebruik van Blackboard verder in zijn werk gaat. Kijk voor meer informatie op www.utwente.nl/blackboard

3.2.3 TAST: tentamenrooster & inschrijven tentamens

Voor informatie over locatie en tijden van tentamens kun je via deze applicatie het tentamenrooster van je opleiding opvragen. Tevens kun je zien in welke periode inschrijving voor het tentamen mogelijk is. Na inschrijving kan soms een tentamen verplaatst worden naar een andere locatie. Houd dus goed de onderwijsmededelingen of het tentamenrooster op TAST in de gaten.

Om deel te nemen aan een tentamen is inschrijving voor het tentamen via TAST verplicht, dit staat los van inschrijving voor het vak op Blackboard. Inschrijven is mogelijk tot 10 werkdagen voor de eerste maandag van de tentamenperiode. Mocht er iets misgaan met de inschrijving binnen de inschrijvingsperiode dan kun je contact opnemen met S&OA (zie deel A, §4.3). Zij zullen dan helpen waar mogelijk. Mocht je, om welke reden dan ook, toch niet aan een tentamen waar je je al voor hebt ingeschreven kunnen meedoen, schrijf je dan ook weer uit via TAST. Anders wordt deze toch als poging meegeteld.

TAST kun je bereiken via de webapplicatie van MyCampus of via de directe website http://www.utwente.nl/tast. Verdere informatie over examens en tentamen kun je vinden in deel A, hoofdstuk 7.

LET OP: In het collegejaar 2009/2010 wordt de vervanger van TAST, TOST en VIST genaamd OSIRIS geleidelijk ingevoerd. Het kan dus zijn dat je halverwege het jaar met een ander systeem moet gaan werken.

3.2.4 TOST: tentamencijfers

Het resultaat van een tentamen zal bekend gemaakt worden per mail of per post d.m.v. een cijferbriefje. Soms worden de cijfers gepubliceerd op de Blackboardpagina van het betreffende vak. Je cijfers worden tevens door S&OA geregistreerd en verschijnen na verwerking op TOST. Tentamenresultaten zijn vertrouwelijk en worden ook zo behandeld door S&OA. Bewaar je cijferbriefjes, indien er ergens een fout gemaakt wordt, ben je in staat je resultaat te bewijzen.

TOST kun je bereiken via de webapplicatie van MyCampus of via de directe website http://www.utwente.nl/tost.

LET OP: In het collegejaar 2009/2010 wordt de vervanger van TAST, TOST en VIST genaamd OSIRIS geleidelijk ingevoerd. Het kan dus zijn dat je halverwege het jaar met een ander systeem moet gaan werken.

3.2.5 VIST: vakinformatie

Niet alleen in deze gids (in deel B), maar ook via het Vak Informatie Systeem Twente (VIST) is informatie te vinden over de inhoud van een vak, de leerdoelen, de lesmethodes, de docenten en het gebruikte studiemateriaal. Ieder vak heeft zijn eigen unieke code wat opzoeken op VIST relatief eenvoudig maakt. Tevens wordt VIST beschouwd als de informatiebron voor alle vakgerelateerde informatie zoals veranderingen in het rooster en aankondigingen van colloquia.

VIST kun je bereiken via de webapplicatie van MyCampus of via de website http://www.utwente.nl/vist.

LET OP: In het collegejaar 2009/2010 wordt de vervanger van TAST, TOST en VIST genaamd OSIRIS geleidelijk ingevoerd. Het kan dus zijn dat je halverwege het jaar met een ander systeem moet gaan werken.

3.2.6 Adreswijzigingen

De ervaring heeft geleerd dat studenten nogal eens van woonruimte en/of telefoonnummer wisselen tijdens hun studie. Daarbij wordt vaak vergeten om de nieuwe gegevens aan bepaalde instanties door te geven. Daardoor kun je belangrijke informatie mislopen. Als je dus mocht verhuizen, geef je adreswijziging dan zo snel mogelijk door aan de Centrale Studentenadministratie (CSA), de Informatie Beheergroep (IBG), de studievereniging en aan andere verenigingen waar je lid van bent. CSA geeft deze informatie door aan S&OA-TNW van de eigen opleiding. Belangrijke post kan dan meteen na je verhuizing op je nieuwe adres worden bezorgd. Voor de universiteit kun je alleen adreswijzigingen doorgeven via internet, op www.utwente.nl/isis. Tijdelijk zul je dit moeten doen door een mailtje te sturen naar csa@utwente.nl omdat het systeem gewijzigd zal worden. LET OP: Voor de IBG moet je dus nog apart je adres doorgeven.

3.2.7 WebFTP

Iedere student heeft na inschrijving op de UT een eigen WebFTP dat gebruikt kan worden voor het overal beschikbaar hebben van privébestanden of het publiceren van je eigen website. WebFTP kun je bereiken via MyCampus en ook rechtstreeks via:

http://webftp.utwente.nl.

3.2.8 X-tra Card

De Xtra-card is een voorziening van de Student Union en is een voorwaarde om lid te kunnen worden van studenten-, sport- of cultuurverenigingen. De kaart kan aangevraagd worden via de webapplicatie van MyCampus. Zie ook deel A, §2.2.

MyCampus (http://mycampus.utwente.nl) is the main portal for all UT web applications. After logging in you have direct access to the applications mentioned below and to information concerning your study. The most important applications are:

Webmail: You will get an email address (@student.utwente.nl) which all teachers and most of the students will use to contact you. Do not forget to check your account regularly. You can go to your email directly through: http://xs.utwente.nl.

Blackboard: Every course has its own digital environjment where information like lecture notes and news can be found. The digital environment is called Blackboard and it replaces the old environment called Teletop. You need to apply for a course through the Blackboard site in order to gain acces to the information. The website is:

www.Blackboard.utwente.nl.

TAST/TOST: To participate in an exam it is obligated to register you participationin advance via TAST. also available on http://www.utwente.nl/tast. In TAST you can also find the exam schedule; Grades for your exam will automatically be published on TOST: also available on http://www.utwente.nl/tost. You will also receive an examination note (the so-called grade slips) at your home address. Please keep these grade slips for future reference. If by any chance a mistake is made at SO&A, you have to be able to prove that you have successfully completed the course.

VIST: The content of a course, its objectives, teaching methods, teachers and literature is provided by the Course Information System, called VIST. It is also accessible via the direct website http://www.utwente.nl/vist.

Note: The systems TAST/TOST and VIST are being replaced by a new information management system called Osiris over the course of the academic year.

ISIS: Students are advised to pass on new contact information to Central Student Administration (CSA), Informatie Beheer Groep (IBG), study association and other communities that you have joined. Changing contact information at CSA can be digitally managed using the web application “System for Student Administration” (ISIS) on the website www.utwente.nl/isis. The website is currently unavailable so please send an email to csa@utwente.nl if your contact information has changed.

WebFTP: each student has his/hers own WebFTP to save and access files from different locations. Also: http://webftp.utwente.nl.

3.3 Laptop, computers en het NSC

Bij een aantal vakken wordt gebruik gemaakt van computers van de universiteit. Er zijn ook diverse locaties waar studenten gebruik kunnen maken van computers. Echter, deze ruimtes zijn niet altijd beschikbaar door bijvoorbeeld practica. Een eigen laptop met internetaansluiting is daarom onontbeerlijk en de opleiding gaat er van uit dat je er een tot je beschikking hebt.

De laptops die via het laptopproject 2009/2010 van de universiteit zijn aangeschaft zijn voorzien van een geschikt besturingssysteem. Dit kan al geïnstalleerd zijn of aan het begin van het jaar via een image beschikbaar gemaakt worden. Daarnaast is software die tijdens de opleiding nodig is, geïnstalleerd of te verkrijgen via de site van het Notebook Service Centrum (http://www.nsc.utwente.nl). Het NSC vervult een centrale rol in alles wat met de laptops te maken heeft. Voor actuele informatie over laptopaanbiedingen, adresgegevens, handleidingen voor printer- en scannerinstallatie kun je de site raadplegen.

Het NSC is gevestigd in HR W130. De openingstijden zijn maandag t/m vrijdag van 08:00 – 12:00 uur en 12:30 uur – 17:00 uur.

All students are expected to have access to a personal laptop, although a limited number of computers are available for students. If you have any questions regarding computers, please contact the Notebook Service Centre (icts.nsc@utwente.nl) or visit their website: www.nsc.utwente.nl. They can help you to choose a laptop at reduced price. On the website you can download specific software that is used in several courses.

3.4 Draadloos en telefoonnetwerk

Binnen de campus kun je gebruik maken van het netwerk via een draadloze verbinding of via een netwerkkabel. Buiten de campus moet je beschikken over een internetverbinding en kun je gebruik maken van VPN (Virtual Private Network) om toegang te krijgen tot het netwerk van de UT. Toegang tot het netwerk heb je nodig om gebruik te kunnen maken van een aantal toepassingen zoals de online catalogus van de Universiteitbibliotheek (zie ook deel A, §2.4). Hoe je een VPN-verbinding kunt instellen, vind je op de site van SNT: http://www.snt.utwente.nl.

Over de hele campus zijn vaste telefoons te vinden die gratis te gebruiken zijn om andere telefoonnummers binnen de campus te bellen. Je hoeft dan alleen de laatste 4 getallen van het betreffende nummer te draaien. Wil je van buiten de campus naar een UT nummer bellen moet je het volgende nummer voordraaien: 053-489XXXX.

Voor telefoonnummers van alle medewerkers en onderdelen van de UT kun je gebruik maken van het online telefoon en adresboek te vinden op de website:

http://webapps.utwente.nl/telefoongids/

The UT- network is important to get access to a number of UT-applications, such as the online library and several other websites containing scientific articles. On campus, you can use this network through either wireless internet or a direct cable connection. Outside of the campus you will have to install a VPN connection to connect to the UT-network. For the setup of a VPN or a wireless internet connection please refer to the SNT website: http://www.snt.utwente.nl for step by step manuals.

On campus you will find telephones to call free of charge within the UT. Outside campus, please dial: 003153-489 XXXX. Telephone numbers of UT-employees and services can be found in the online phone and adress book:

http://webapps.utwente.nl/telefoongids/en

3.5 Computers en gezondheid

Het belangrijkste gezondheidsrisico schuilt in het beeldschermwerk dat je tijdens je opleiding verricht. Hierbij is sprake van repeterende bewegingen in een statische houding, waardoor klachten aan armen, nek en schouders (KANS, voorheen bekend onder de naam RSI, Repetitive Strain Injury) kan ontstaan.

KANS is een verzamelnaam voor klachten aan armen, nek en schouders, maar ook klachten aan bovenrug, vingers, handen en polsen vallen hieronder. Deze klachten komen bij studenten steeds vaker voor. Om deze klachten te voorkomen hoef je de computer natuurlijk niet meteen uit je leven te verbannen, maar het is goed om meer te weten over KANS en wat je eraan kunt doen om dit te voorkomen.

Deze websites bevatten veel informatie over KANS:

o

http://www.utwente.nl/gezondensterk

o

http://www.utwente.nl/pao/info_voor/medewerkers/arbo

o

http://www.rsi-vereniging.nl/

Bovendien krijgen alle BMT-studenten in het begin van hun eerste jaar voorlichting hoe KANS (RSI) kan worden voorkomen.

One of the most notable health risks that you could face during your study is a repetitive strain injury (RSI or KANS in Dutch). This is usually contracted by incorrect use of computers (i.e. static posture, repetitive movements). It includes health complaints (pain) in your arms, neck, shoulders, back, hands, wrist and fingers. Informing yourself about the risks of RSI is helpful to prevent this disorder:

http://www.utwente.nl/pao/info_voor/medewerkers/arbo/arbo/rsi_beeldschermwerk/ (please click on: ‘Beeldschermwerk en RSI (Engels)’), or http://www.rsi-vereniging.nl (click on ‘English homepage’). At the beginning of your first year at the UT you’ll get instructions on the prevention of RSI.

IMG_7184

IMG_7333A
4. Organisatie & begeleiding

4.1 BMT-bureau

Indien er problemen of vragen zijn met betrekking tot je studie of de universiteit, en je weet niet waar je met je vraag terecht kunt, dan kun je je altijd wenden tot het BMT-secretariaat (T: 053-4893150). Daar wordt je dan verder geholpen of doorverwezen naar de juiste persoon. Voor meer informatie over de verschillende onderdelen van het BMT-bureau zie deel B, §2.2.

If you have any questions concerning your study or the UT and you do not know which desk to turn to, you can contact the BME secretary T: 053-4893150. They will be glad to help you. Information about the organisation of the BME office can be found in part B, §2.2.

4.2 Studieadviseur

Je kunt de studieadviseur raadplegen over zaken die te maken hebben met je studieprogramma, planning en over studeren in het algemeen. Je kunt ook met hem praten over het switchen tussen of het combineren van verschillende studies. De studieadviseur van BMT is ir. Theo van Dam.

Contact;

E: t.vandam@utwente.nl

T: 053-4893154

K: HR Z100

The student counsellor can be consulted about all cases that concern your study programme and studying in general. The study advisor of Biomedical Engineering is eng.Theo van Dam.

4.3 Student & Onderwijs Service Centrum

Het Student & Onderwijs Service Centrum (S&O) is een allesoverkoepelende organisatie van verschillende organen. Informatie over alle onderdelen is te vinden op http://www.utwente.nl/so (voorheen http://www.utwente.nl/disc/). De belangrijkste onderdelen zullen onderstaand kort uiteengezet worden. Alle BOOZ’s zijn ondergebracht bij S&OA

4.3.1 Student & Onderwijs Administratie (S&OA)

Op de website van het S&OA vindt je een overzicht van alle onderdelen die onder deze organisatie vallen: http://www.utwente.nl/disc/organisatie/soa

Student services (Blauwe Balie)

Bij Student services (de Blauwe Balie) kun je terecht voor allerhande zaken; zoals het wijzigen van persoonsgegevens, het maken van een digitale pasfoto voor je collegekaart, tot inschrijving en aanmelding tot uitschrijving. De Blauwe Balie bevindt zich op vloer twee van de Bastille (T: 053-4892123). De openingstijden zijn: maandag t/m vrijdag van 12.30 - 16.00 uur. Meer info:

http://www.utwente.nl/studentenbalie/blauwe_balie/

Student services, also referred to as “the Blue Desk”, is a service that controls all records of UT- students, including enrolments. All changes in contact details after your enrolment have to be communicated to this service. Students can turn to CSA for several courses of events: switch to other study programmes, enrolment for a second programme, (temporarily) quitting of a programme, potential refunds of tuition fees, regulations for enrolment as extraneus, validity of (foreign) diplomas, questions concerning student cards. The CSA is located at the second floor of the Bastille building. The opening hours are Monday – Friday, 12.30- 4.00 pm (T: 053-4892123).

S&OA-TNW-BMT (voorheen Bureau Onderwijs Zaken TNW (BOZ-TNW)

Het TNW-BMT onderdeel van S&OA (voorheen BOZ-TNW) onderhoudt en beheert onder andere de onderwijsadministratie voor BMT en BME. Het S&OA heeft een contactpersoon voor elke opleiding. Voor de bachelor BMT is dat Riëtte Nuijts-Kruse (T: 053-4891118), en voor de master BME is dat Pinar Sarier-Iz (T: 053-4893820).

Het S&OA-TNW bevindt zich in HR W221. De openingstijden zijn maandag t/m vrijdag van 10.00 - 13.00 uur.

Aanvragen voor bijvoorbeeld het propedeutisch- of bachelorexamen of voor je afstudeercolloquium gaan ook via het S&OA-TNW-BMT.

For all affairs regarding the direct organisation of your study programme, such as applications for your bachelor or master graduation, your grades registration or course admissions, the S&OA-TNW is opened from 10.00 am - 1.00 pm. At the office of S&OA of the faculty TNW, Riëtte Nuijts-Kruse and Pinar Iz are the staff members who support the BME study programme.

International Office

Wanneer je overweegt om (tijdelijk) in het buitenland te gaan studeren kun je terecht bij het International Office, ook voor vragen over stage en financiering. Voor meer informatie: http://intoffice.utwente.nl/. Ook kun je contact opnemen met de stagecoordinator van BME: Ing. Betty Folkers. Voor meer informatie over internationalisering zie deel B §4.8 (bachelor) en §5.6 (master).

For all questions concerning studying abroad, scholarships or international internships, you can contact the International Office (http://intoffice.utwente.nl) or the BME internship coordinator eng. Betty Folkers.

Visa & Huisvesting

Voor vragen over huisvesting kun je terecht bij zowel Student services Blauwe Balie als bij de servicedesk van Visa & Huisvesting (Bastille, kamer 331). De servicedesk is open van 10.00 uur - 12.00 uur (T: 053-4894031).

If you have any questions concerning VISA or accommodation, you can go to Student services (also called the Blue desk) or contact the servicedesk of Visa & Housing, located in the Bastille, room 331. The opening times are Monday till Friday, 10.00 – 12.00 am (or call: 053-4894031).

4.3.2 Student & Onderwijs Begeleiding (S&OB)

Op de website van het S&OB vindt je een overzicht van alle onderdelen die onder deze organisatie vallen: http://www.utwente.nl/disc/organisatie/sob/

Studentenbegeleiding (Rode Balie)

Studentenbegeleiding (De Rode Balie) is belast met de individuele en collectieve zorg voor en de begeleiding van de UT-studenten op het overkoepelende niveau, naast de zorg die de faculteiten voor de 'eigen' studenten hebben. De Rode Balie bevindt zich op de tweede verdieping van de Bastille (T:053-4892035). Zie ook:

http://www.utwente.nl/studentenbalie/rode_balie/

The various services for general study support, offered by the university, are combined in a Student Counselling Desk, which is actually an information desk, called “the Red Desk” located in the Bastille, 2 nd floor (T: 053-4892035).

Commissie Verlenging Afstudeersteun (CVA)

De Commissie Verlening Afstudeersteun is een adviesorgaan van het College van Bestuur. Zij draagt zorg voor de uitvoering van diverse financiële UT-regelingen, zoals:

o

Regelingen afstudeersteun (studentactivisme, studeren met een handicap)

o

Regeling garantiebeurzen eerstejaarsstudenten

o

Regeling tempobeurscompensatie

Voor vragen kun je terecht bij de Rode Balie.

The so-called Committee for Graduation Support (CVA) is responsible for the applications for financial support. Application forms can be (digitally) requested at the Red Desk. The rules and regulations for graduation support can be found on the Red Desk website.

Infotheek

Informatie over de infotheek kun je vinden in deel A, §2.5.

Bureau Studentendecanen

Studentdecanen kun je raadplegen over onder andere: studiefinanciering, financiele ondersteuning door de UT, verandering van studierichting, overstapproblematiek van HBO/WO en vice versa en persoonlijke problemen. Een afspraak voor een gesprek kun je maken via het secretariaat (Rode Balie, T:053-4892035) of je kunt langskomen op een inloopspreekuur: dinsdag van 12.30-14.00 uur of donderdag van 14.00-15.30 uur.

For questions concerning study grants, financial support, switching your field of study, and personal problems, you can make an appointment at the Red Desk secretary (T:053-4892035).Their are walk in hours on Tuesdays between 12.30 - 2.00 pm and Thursdays between 2.00 - 3.30 pm.

Bureau Studentpsychologen

Bij de studentenpsychologen kunnen alle studenten terecht die behoefte hebben aan een gesprek, bijvoorbeeld met betrekking tot hun studie of studiekeuze, of omdat zij een persoonlijk probleem ervaren, bijvoorbeeld een probleem in hun relatie met ouders, vrienden, vriendinnen of medestudenten. Je hebt geen verwijzing nodig om een afspraak te kunnen maken en een consult is gratis.Voor meer informatie kun je terecht bij de Rode Balie of op de website:

http://www.utwente.nl/studentenbalie/rode_balie/studentenpsycholoog/

If you experience any diffilculties concerning your study or personal life (problems with parents, friends, other students etc.) you can talk to a psychologist for students. Feel free to make an appointment at the Red Desk. No referral is required to consult a psychologist and the consults are confidential and free of charge.

Taalcoördinatiepunt

Het taalcoordinatiepunt verzorgt taalcursussen in het Engels, Nederlands en Spaans en helpt mensen met problemen bij taal. Voor meer informatie: http://www.utwente.nl/tcp/

If you are facing trouble with a language, you may want to take a language course for English, Dutch or Spanish. Please visit http://www.utwente.nl/tcp/ for further information.

4.3.3 Overige onderdelen S&O

Studentactiviteiten en Campus

Een overkoepelende organisatie waaronder de volgende instellingen vallen: Vrijhof Cultuur, Sportcentrum en de Sportraad. Voor informatie:

http://www.utwente.nl/disc/organisatie/sac/

SPe Studentenplein

Organiseert samen met studenten allerlei activiteiten die te maken hebben met wetenschap, cultuur en religie. Bijvoorbeeld een filmavond, discussiegroep, symposium, studiereis, bezoek aan synagoge, kerk, moskee, abdijweekenden, Taizévieringen en meditatiegroep. Meer informatie: http://www.utwente.nl/spe/

‘Studentenactiviteiten en Campus’ and ‘SPe Studentenplein’ organise a variety of cultural and sports activities. For more information please visit the above mentioned websites.

https://xs.utwente.nl/exchange/s0050334/Inbox/RE:%20gids.EML/IMG_7329kleinBW.jpg/C58EA28C-18C0-4a97-9AF2-036E93DDAFB3/IMG_7329kleinBW.jpg?attach=1
5. Regelingen & financiering

Information in English is summarized in part A §5.12.

5.1 Collegegelden

De hoogte van het collegegeld voor Nederlandse Bachelor- en Masteropleidingen in 2009/2010 zijn afhankelijk van de nationaliteit van de student:

o

EU/EER nationaliteiten en niet-EU/EER studenten die wel recht hebben op Nederlandse studiefinanciering van de IBG, betalen €1620 collegegeld per jaar.

o

Niet-EU/EER nationaliteiten erkend door UAF (stichting voor vluchteling studenten) betalen € 1620 collegegeld per jaar.

o

Niet-EU/EER nationaliteiten, betalen €5180 per jaar voor het bachelorprogramma Biomedische Technologie en €8600 per jaar voor een Masteropleiding Biomedical Engineering.

Andere regelingen met betrekking tot inschrijving voor meerdere studies: raadpleeg het Bureau Studentendecanen (zie deel A, §4.3) of de IB-Groep: http://www.ib-groep.nl.

5.2 Studiefinanciering

De studiefinanciering die een student van de IBG kan ontvangen is verschillend per student en van meerdere factoren afhankelijk. Voor informatie over de hoogte van je beurs kun je contact opnemen met het Bureau Studentendecanen of met de IBG (http://www.ib-groep.nl).

5.3 Garantiebeurzen

Deze regeling geldt voor alle VWO-leerlingen die zich direct aansluitend aan het VWO hebben ingeschreven voor een opleiding aan de UT én voor de eerste keer studiefinanciering ontvangen. Deze regeling maakt het mogelijk om, wanneer je besluit dat de door jou gekozen opleiding toch niet geschikt voor je is en deze binnen vijf maanden (d.w.z. voor 1 februari) staakt, compensatie te ontvangen voor de tot dan toe verbruikte studiefinanciering. Er gelden wel een aantal regels en voorwaarden. Eén van de voorwaarden is dat je moet kunnen aantonen dat je je serieus hebt ingespannen voor de studie. De volledige beschrijving van de regeling kun je vinden op de internetpagina van de Studentenbalie:

http://www.utwente.nl/studentenbalie/beurzen_subsidies/garantiebeurs/. Voor vragen over de garantiebeurzen kun je terecht bij de studieadviseur.

(zie deel A, §4.2).

5.4 De flexibele propedeuse

Eerstejaarsstudenten hebben de mogelijkheid om aan het einde van het eerste semester over te stappen naar een andere opleiding, zonder dat er een grote studievertraging optreedt. Heb je om welke reden dan ook niet direct de goede opleiding gekozen, dan hoeft dat dus geen ramp te zijn. De studiepunten die je hebt gehaald in het eerste semester kunnen onder bepaalde voorwaarden worden meegenomen naar de studie waar je naar overstapt. Op deze manier wordt (eventuele) studievertraging verminderd. Deze regeling noemen we ‘’flexibele propedeuse’’.

Hoe gaat dat in z’n werk?

Als je een overstap overweegt, moet je zo snel mogelijk (bijvoorbeeld na zes weken) contact opnemen met de studieadviseur. Die zal met je nagaan of overstappen een verstandige beslissing zou kunnen zijn. Als dat zo is – en dat beslis je uiteindelijk zelf – wordt je doorverwezen naar de overstapcoördinator van de opleiding waarnaar je wilt overstappen. Het zal niet nodig zijn om het gehele eerste semester in je ‘tweede opleiding’ in te halen. Wel kan de situatie voorkomen dat een extra studie-inspanning nodig is om je tekorten in de ‘tweede’ opleiding aan te vullen. De ‘nieuwe’ opleiding zal je hierbij zo goed mogelijk begeleiden door je te helpen met de planning van je studie, extra begeleiding etc.

De overstapcoördinator van de ‘nieuwe opleiding’ gaat met je na hoe je programma er voor de rest van het jaar precies uit gaat zien. In een zogenaamd ’’overstapprotocol’’ wordt schriftelijk vastgelegd wat je moet doen om je tekort aan kennis bij te spijkeren (je mist immers de eerste semestervakken van de nieuwe opleiding) en welke hulp je daarbij van de opleiding kunt verwachten. Ook wordt daarin vastgelegd welke vakken uit de oude opleiding meetellen in de propedeuse van de nieuwe opleiding. Een dergelijk overstapprotocol is dus een individuele, op maat gesneden afspraak tussen jou en de opleiding waar je naar overstapt.

De opleidingsdirecteur van de nieuwe opleiding moet het overstapprotocol goedkeuren. Hij baseert zich daarbij op een inschatting van je geschiktheid voor de nieuwe opleiding (bijvoorbeeld het aantal behaalde ECs in de eerste opleiding, je VWO-cijfers, je motieven voor overstap).

Voor wie is de regeling bedoeld?

Tussentijds overstappen naar een andere opleiding mag iedereen, daarvoor is alleen maar nodig dat je je overstap aanmeldt bij de CSA (bij de Blauwe Balie: Student services). De flexibele propedeuse, een overstapregeling met extra faciliteiten, is bedoeld voor studenten waarvan duidelijk is dat ze in principe wél geschikt zijn voor een UT-studie, maar die al in een vroeg stadium tot de conclusie komen dat hun aanvankelijke studiekeuze niet zo gelukkig was.

Of je in principe geschikt bent voor een UT-studie blijkt onder andere uit het feit dat je in het eerste semester een behoorlijk aantal EC’s haalt. Als dat niet het geval is, kun je dus wel overstappen, maar niet met de garantie dat dit hooguit 5 EC extra kost. Je hebt dan ook geen recht op extra faciliteiten, al zal de nieuwe opleiding je ook in dat geval natuurlijk wél helpen om de overstap zo soepel mogelijk te laten plaatsvinden.

5.5 Vrijstellingen

Mogelijk heb je voordat je met je BMT-opleiding begon een start gemaakt bij een andere hoger onderwijs opleiding of deze al helemaal afgerond. Als je voor bepaalde tentamens al een voldoende hebt gehaald bij de andere opleiding, dan kun je voor die vakken vrijstellingen vragen. Als je op basis van je vooropleiding recht meent te hebben op meerdere vrijstellingen, dan wordt je vooropleiding integraal beoordeeld door de studieadviseur. De daaruit voortvloeiende vrijstellingen worden vastgesteld door de Examencommissie. Het is verstandig een en ander tijdig te bespreken met de studieadviseur en vervolgens schriftelijk aan te vragen bij de Examencommissie. Incidentele vrijstellingen voor een enkel vak moet je zelf aanvragen bij de Examencommissie. Dit kan met een aanvraagformulier op de internetpagina van S&OA-TNW: http://www.tnw.utwente.nl/organisatie/SenO/onderwijszaken/formulieren/biomedical_engineering/

Zie ook appendix 4. Dit formulier moet ondertekend worden door de docent voor wiens vak je vrijstelling vraagt. Vrijstellingen worden als regel in de cijferlijsten vermeld met een ‘V’, tenzij het gaat om identieke vakcodes die in een andere opleiding door hetzelfde cluster / dezelfde docent zijn toegeleverd. In het laatste geval kan het cijfer worden ‘meegenomen’.

5.6 Overgangsregelingen

Kom je op een later tijdstip in je studie tot de conclusie dat je de opleiding niet wilt afmaken en wil je overstappen naar een andere opleiding, neem dan contact op met de studieadviseur. Deze zal je in contact brengen met de studieadviseur van de andere opleiding. Het resultaat zal dikwijls een afspraak zijn met de Examencommissie van de nieuwe opleiding over hoe je je ‘oude’ opleiding afrondt en over eventuele vrijstellingen op basis van reeds behaalde resultaten.

5.7 Individuele aanpassingen ten behoeve van studentactivisme

Als je vanwege nevenactiviteiten studievertraging dreigt op te lopen, kun je in aanmerking komen voor individuele aanpassingen in het onderwijs, wanneer aan een aantal voorwaarden is voldaan:

o

De activiteit is in het belang van de universiteit en/of van vormende waarde voor de student. Hieronder vallen in ieder geval bijv. bestuurs- en organisatiewerk bij een vereniging op de Campus en organisatie van activiteiten die inhoudelijk met de studie te maken hebben.

o

Je hebt een studieplan ingediend bij de studieadviseur. Uit dit studieplan moet blijken dat de activiteit of functie studievertraging tot gevolg heeft en in hoeverre aanpassingen dit zoveel mogelijk kunnen opvangen. Dit studieplan dien je uiterlijk twee kwartielen voordat de studievertraging verwacht wordt in te dienen bij de studieadviseur.

Of je wel of niet in aanmerking komt voor individuele aanpassingen op grond van bovenstaande voorwaarden is in principe ter beoordeling aan de opleiding. Bij aanpassingen valt bijvoorbeeld te denken aan:

o

Vervangende opdrachten of aanvullende opdrachten

o

Vrijstellen van aanwezigheidsplicht

o

Verschuiven tentamendata / extra tentamenmogelijkheden / mondelinge tentamens

De aanpassingen aan het onderwijsprogramma moeten wel voldoen aan de volgende randvoorwaarden:

o

Het eindniveau van vakken blijft gehandhaafd

o

De studielast van vakken blijft onverminderd

o

Er is geen sprake van een bovenmatige extra inspanning van docenten.

Het is raadzaam tijdig bij de studieadviseur langs te gaan als je studievertraging denkt op te lopen. Indien je het niet eens bent met de beslissing, kun je de bemiddeling van de studentendecaan inroepen.

5.8 Financiële regelingen voor studentactivisme

Ter compensatie van mogelijk opgelopen studievertraging door studentactivisme kun je een beroep doen op de regeling afstudeersteun. Voor meer informatie kun je je wenden tot de Commissie Verlenging Afstudeersteun (S&OB: zie deel A, §4.3).

5.9 Studeren met een handicap of chronische ziekte

Wanneer je een handicap of chronische ziekte hebt en je wilt een opleiding volgen, dan zet de UT zich in om studeren met een handicap of ziekte zoveel mogelijk te faciliteren. Op onderstaande websites kun je meer informatie vinden over de verschillende mogelijkheden die er zijn om te studeren met een handicap.

o

http://www.utwente.nl/studentenbalie/rode_balie/handicap/

o

http://www.onderwijsenhandicap.nl/

5.10 Topsporters

Het gelijktijdig studeren op academisch niveau en het bedrijven van topsport stelt studenten voor problemen. Het is in de praktijk niet mogelijk om een van beide activiteiten uit te stellen tot later: zowel de studie als de sport eisen van de deelnemer resultaten op korte termijn. De UT heeft hier oog voor, wat aanleiding is tot het formuleren van een topsportbeleid en een topsportregeling. Voor meer informatie kun je kijken op de website:

http://www.utwente.nl/studentenbalie/beurzen_subsidies/topsport/

5.11 Overige regelingen

Naast de hierboven genoemde financiële regelingen bestaan er nog meer regelingen waar jij als student in bepaalde gevallen aanspraak op kunt maken. Een beschrijving van alle financiële regelingen kun je vinden in het centrale UT-deel van het Studentenstatuut. http://www.utwente.nl/studentenbalie/regelingen_statuut/

Mocht je willen beschikken over een geprinte versie van het statuut dan is dat op verzoek verkrijgbaar bij de Rode Balie in de Bastille (zie deel A, §4.3). Ook voor verdere vragen over financiële regelingen kun je daar terecht.

5.12 Information for non-native speakers on fees, grants and special regulations

If you are an EU/EEA member or a non-EU/EEA member but recognised by the UAF the tuition fee is €1620 for the academic year. If you are a non-EU/EEA member, the tuition fee is €5180 for the academic year of the bachelor BME and €8600 for the master year of BME.

EU/EEA members may apply for a loan for their tuition fees from the Informatie Beheer Groep, see: http://www.ib-groep.nl/International_visitors/Welcome.asp. For more information concerning loans and scholarships please contact the student counselors (studentenbegeleiding@disc.utwente.nl or T: 053-4892035) or the study advisor (see part A, §4.2).

Information for non-native speakers about grants can be found on:

http://www.utwente.nl/studentenbalie/en/

or you can contact the international office (scholarship@disc.utwente.nl).

For all questions concerning financial regulations or financial support (e.g. studying with a handicap, being a ‘top-class sportsman’), switching your field of study, or requesting exemptions for exams you already passed at another university, please go to the Red Desk, or contact the study advisor (see part A, §4.2).

IMG_1474

IMG_1633APS
6. Onderwijs

6.1 Lesmethoden tijdens contacturen

Het rooster, de studiegids en VIST geven een indicatie over hoe een vak aangeboden wordt. Er wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende lesmethoden: hoorcolleges, werkcolleges, practica, projecten, opdrachten en stages.

In hoorcolleges geeft een docent uitleg uitleg over de lesstof en soms ook extra achtergrondinformatie en praktijkvoorbeelden aan een groep studenten. Deze hoorcolleges duren ±2 x 45 minuten, met 15 minuten pauze tussen de beide delen.

Werkcolleges zijn meer interactief, studenten passen de lesstof toe in de vorm van bijvoorbeeld opgaven. Bij de werkcolleges zijn altijd docenten of studentenassistenten aanwezig om zowel individueel als voor de groep vragen te beantwoorden. De werkcolleges zijn niet altijd verplicht, maar worden vaak als zeer nuttig ervaren.

In practica (of laboratoriumvakken) leren studenten bepaalde handelingen of oefeningen uit te voeren. Dit kunnen practica op de computer of in een natuurkundig-, chemisch- of moleculair biologisch lab zijn. Afhankelijk van de inhoud van het practicum wordt deze vaak afgesloten met een analyse van de resultaten en de verslaglegging hiervan.

Projecten zijn een manier waarop sommige vakken aangeboden worden in de vorm van een casus. In kleine groepen wordt gezocht naar oplossingen voor een gegeven probleem. Vaak worden projecten afgesloten met een (poster)presentatie per groep.

Sommige vakken bestaan o.a. uit individuele- of groepsopdrachten.

Om kennis vanuit de praktijk op te doen is er in sommige vakken een stage ingebouwd.

The schedule, the study guide and VIST indicate how each course is taught. There are various teaching methods at the faculty: lectures, tutorials, projects, practical assignments and internships.

Lectures take ±2 x 45 minutes (with a break in between of 15 minutes). The lecturer will give explanations on the study material and sometimes further background information. Tutorials are more interactive; the students will work on assignments, supervised by a teacher or student-assistant. Students learn to practically use applications on a computer or laboratory, and present the results to the teacher and fellow students (presentation, or written report). Doing projects consists of considering and applying solutions to a given case and presenting the results, e.g. in a poster presentation. Other courses are completed by means of an assignment. To get more practical experience some courses include an internship.

6.2 Toetsing

Er zijn verschillende manieren van beoordelen. De meest gangbare zijn de tentamens. Deze zijn aan het eind van ieder kwartiel.

Sommige tentamens zijn gedeeltelijk in multiple choice vorm, aangevuld met open vragen. Het is goed vooraf te weten hoe getoetst wordt; in principe zal de docent daarover inlichtingen geven. Daarnaast heeft de studievereniging nuttige informatie, bijv. oude tentamenopgaven waarmee je jezelf kunt toetsen. Kijk hiervoor op de website van S.V. Paradoks: http://www.paradoks.utwente.nl. Behalve via tentamens word je ook beoordeeld op basis van opdrachten, werkstukken, bijdrage in groepswerk en mondelinge presentaties.

Lectures use different ways of evaluating the students for their courses. The most common way is by an examination (‘tentamen’) at the end of each quarter. Most examinations consist of multiple choice and/or open questions. The lecturerer will inform you about this. The study association Paradoks has old exams that are available for exercise (http://www.paradoks.utwente.nl). Other evaluation methods consist of individual or group assignments, written reports or oral examinations.

6.3 Zelfstudie en begeleiding

Vooral in de masterfase wordt bij veel vakken een voorbereiding van de colleges of lesstof gevraagd door middel van zelfstudie. Denk daarbij aan voorbereidende literatuur. Een docent kan je vaak informeren over een goede manier om je voor te bereiden op het tentamen. Wanneer je problemen ondervindt met studeren, kun je contact opnemen met andere studenten, je mentor (voor eerstejaars), de studieadviseur of een studentpsycholoog (Rode Balie, zie deel A, §4.3). Het bureau voor studentpsychologen biedt cursussen en werkgroepen aan om je te helpen bij je studiehouding. De eerstejaars BMT-studenten hebben een studiezaal die nagenoeg het gehele jaar tot hun beschikking staat oor colleges, projecten en zelfstudie. Op bepaalde zelfstudie-uren (uren waaop geen onderwijs in het rooster is geprogrammeerd) zijn ouderejaars student-assistenten aanwezig die je kunnen helpen met problemen die bij je zelfstudie optreden. De ouderejaars kunnen je op weg helpen en tips geven over hoe je de opdrachten aan kunt pakken. Je kunt ook een kijkje nemen op de website “Vragenlijst Studiemethoden” (http://vsm.cs.utwente.nl).

Especially when you are participating in the master’s programme, self education is an important skill. If you are facing trouble preparing for lessons, reading material or self-study in general, please ask fellow students to help you, or contact the student advisor, or student psychologist. The Red Desk also offers specific training for improving these study skills. See part A, §4.3.

6.4 P-advies

Eerstejaarsbachelorstudenten krijgen tegen het eind van het jaar een studieadvies. Basis voor het opstellen van het advies vormen de studieresultaten, eventueel vergezeld van door de mentor ingebrachte bijzonderheden van de student. Landelijk loopt een discussie over het “bindend studieadvies”. Bij BMT is het advies momenteel niet bindend.

Information in English is summarized in Part A § 6.5

6.5 Diploma-uitreikingen

Bij de opleiding vindt op drie momenten een officiële diploma-uitreiking plaats: na de afronding van de propedeuse, de bachelor en de master. De uitreiking van het propedeuse- en bachelordiploma gebeurt op van te voren vastgestelde momenten.

De propedeuse-uitreiking vindt één keer per jaar plaats, in oktober. Alle geslaagde BMT-studenten ontvangen tijdens de bijeenkomst hun diploma. Vervolgens is er een centrale feestelijke bijeenkomst voor alle geslaagde propedeusestudenten van alle opleidingen van de UT. De bacheloruitreiking vindt twee keer per jaar plaats en is facultair: alle geslaagde studenten van de faculteit TNW ontvangen tijdens dezelfde bijeenkomst het bachelordiploma. Je masterdiploma ontvang je direct nadat je de voordracht van je afstudeeropdracht hebt gehouden.

Voor het bachelor- en masterexamen dien je je van te voren aan te melden op het moment dat je daarvoor in aanmerking komt. Hiervoor staan aanmeldingsformulieren op de website van S&OA-TNW vermeld.

http://www.tnw.utwente.nl/organisatie/SenO/onderwijszaken/formulieren/

Naar aanleiding van deze aanmelding zal de Examencommissie beslissen of je wel of niet geslaagd bent voor het examen. Je wordt hierover van te voren op de hoogte gebracht en ontvangt dan een uitnodiging voor de uitreiking.

De diploma-uitreikingen zijn feestelijke aangelegenheden waarbij familie en vrienden van harte welkom zijn.

Students can graduate for their Propaedeutics each year in October. Afterwards, there will be a festive meeting for all UT-students that have just graduated. The bachelor’s graduation is twice a year. If you have met all requirements for the master, you will get the master’s certificate after having presented your master’s assignment. Of course, your family and friends are welcome to visit those festive meetings. Forms for requesting a bachelor’s or master’s certificate after having met the requirements, can be found at the website of S&OA:

http://www.tnw.utwente.nl/organisatie/SenO/onderwijszaken/formulieren/

6.6 Honours programma

De Universiteit Twente biedt bachelorstudenten een zogenaamd honours programma aan. Dit is een onderwijsprogramma met “wetenschap” als thema. De omvang is 30EC en je kunt dit programma alleen naast je eigen opleiding volgen. De organisatie richt zich op buitengewoon getalenteerde, intelectueel geïnteresseerde en bijzonder gemotiveerde studenten. Studenten uit alle UT studierichtingen kunnen zich hiervoor aanmelden. Het programma strekt zich uit over anderhalf jaar, je tweede en derde studiejaar. Meer informatie hierover is te vinden op de webpagina www.utwente.nl/honours/. Ook de aanmelding verloopt via deze site.

The University offers bachelorsstudents an honours programme. This programme has “science” as a theme. The programme consist of 30 EC and can only be followed parallel to your own study programme. The organisation aims at talented, intellectual interested and highly motivated students. Students from all sorts of study programmes can apply. More information and application forms can be found on the website: www.utwente.nl/honours.

6.7 RoUTe’14

RoUTe’14 is het project dat Universiteit Twente in 2008 startte om tot een nieuwe toekomstvisie op het gebied van onderwijs, onderzoek, valorisatie en campus te komen. Deze visie is ondertussen tot stand gekomen en luidt: “Universiteit Twente is een jonge, ondernemende researchuniversiteit, die toonaangevend is op het gebied van nieuwe technologie en haar betekenis voor mens en maatschappij. Wij werken aan dé technologieën van de toekomst: ICT, bio- en nanotechnologie. Op onderdelen hiervan horen we bij de absolute wereldtop. Maar we doen meer. Het unieke van Twente is dat we al deze gebieden met elkaar in verband brengen.”. Om ook te laten zien dat we een nieuwe weg zijn ingeslagen is voor de Universiteit Twente een nieuwe huisstijl ontwikkeld.

Wil je meer weten over het nieuwe profiel, de geplande veranderingen of de nieuwe huisstijl van de Universiteit Twente? Kijk dan eens op http://route14.utwente.nl/ of http://www.utwente.nl/huisstijl/.

RoUTe ‘14 is the project that the University of Twente launched in 2008 in order to develop a new vision regarding education, research, valorisation and the campus. To date, it has resulted in the following vision: ”The University of Twente is a young, entrepreneurial research university, leading in the area of new technology and its significance to people and society. We devote ourselves to the true technologies of the future: ICT, bio- and nanotechnology. In certain areas, we are absolutely world-class. But we do more than this. What makes Twente unique is that we interrelate these areas.” A new corporate style has been developed for the University of Twente to demonstrate that we are on a new road.

Would you like to know more about the University of Twente’s new profile, the planned changes or the new corporate style? Then surf to: http://route14.utwente.nl/ or http://www.utwente.nl/huisstijl/.

6.8 Twente Graduate School

In september 2009 gaat de nieuwe Graduate School van start. In deze school worden vakken van hoge kwaliteit gegeven. Alle programmas richten zich op een belangrijk onderzoeksonderwerp zoals Nanotechnologie, Duurzame Energie of het Beoordelen van Technolgie. De Graduate School bevat veel vooruitstrevende post-master vakken (30 EC), en een selectie van algemene onderwerpen zoals onderzoekscommunicatie, filosofie, ondernemerschap etc. Studenten van de Graduate School worden intensief begeleid. Elk programma wordt geleid door experts in hun onderzoeks gebied.

Als je een Bachelordiploma hebt behaald met uitstekende resultaten en graag je carrière als onderzoeker al tijdens je master opleiding wilt beginnen dan kun jij misschien wel meedoen aan een van onze Graduate Programmas.

Up-to-date informatie over de Graduate Programmas en de Twente Graduate school kun je vinden op de website: www.utwente.nl/en. Op deze website vindt je ook het aanmeldingsformulier en de eisen.

In September 2009 the University of Twente will launch a new Graduate School.
In this school, we will offer an increasing number of high-quality graduate programs. All programmes focus on an important research topic, such as Nanotechnology, Sustainable Energy or Technology Assessment. They include a substantial amount of advanced post-master courses (30 EC), and a selection of general subjects such as Science Communication, Philosophy or Enterpreneurship etc.

The progress of graduate students is closely monitored. Each programme in the Twente Graduate School is led by professors that are well-known internationally in their field of research.

If you obtained your Bachelor’s degree with excellent results, wish to pursue a career in research and would like to start your scientific career while obtaining your Master’s degree, you might be able to join one of our Graduate Programmes.

For an up-to-date overview of Graduate Programmes and more information about the Twente Graduate School, visit our website: www.utwente.nl/en. On this website you will also find an application form and the specific requirements.

IMG_2175
7. Examens & tentamens

7.1 Studentenstatuut

De rechten en plichten van studenten zijn volgens wettelijke verplichting vastgesteld in het zgn. Studentenstatuut (Stst). Het Stst bestaat uit twee delen, te weten een instellingsspecifiek deel en een opleidingsspecifiek deel. De onderwijs- en examenregeling (OER, zie verder) maakt deel uit van het opleidingsspecifieke deel van het Stst. Het Stst is te verkrijgen of in te zien bij S&OA-TNW, de Rode Balie en op de internetpagina van de UT (http://www.utwente.nl/studentenbalie/regelingen_statuut/). Hieronder geven we een zo concreet mogelijke ‘vertaling’ van die delen uit de regeling die direct relevant zijn voor studenten. Bij twijfel kun je het best de officiële tekst raadplegen: dit boekje is alleen bedoeld als hulpmiddel, je kunt er formeel geen rechten aan ontlenen. Het is aan te raden om het studentenstatuut en de OER te lezen.

7.2 Onderwijs- en examenregeling (OER)

De regelingen rond tentamens en examens doen, zakken en slagen, etc., zijn vastgelegd in de OER. De OER bestaat uit een algemeen deel, een opleidingsspecifiek deel, en de regels van de Examencommissie. Er is een bachelor OER en een master OER. Een online versie van de bachelor resp. master OER is te vinden op:

http://www.tnw.utwente.nl/bmt/onderwijs/forms_regels/regelingen_Bsc

http://www.tnw.utwente.nl/bme/education/forms_reg/regulations/oer-bme.

Bij vragen over de OER voor BMT-studenten kun je contact opnemen met de secretaris van de Examencommissie BMT/BME: Dr. J.C. Alers. J.c.alers@utwente.nl

As a student you have rights and obligations these are determined by law and written in the student charter. Other specific ‘laws and duties’ can be found in the ‘OER’. If you wish to have an English explanation of what this means to you, please contact the study advisor (part A, §4.2). A new exam regulation (OER) is being developed and not yet finalized. Please check for the latest version the above mentioned websites (in Dutch). You can ask the study advisor to help you explain the different (new) regulations.

7.3 Examens

De bacheloropleiding kent twee (wettelijke) examens: het propedeutische examen (P-examen) en het bachelorexamen. Er is een Examencommissie, bestaande uit leden van de wetenschappelijke staf van de universiteit, die formeel voor elk van beide examens de einduitslag voor elke individuele student vaststelt (zie deel B, §2.3). Examens bestaan uit een aantal onderdelen: tentamens, projecten, en ook practica of andere opdrachten. Aan het eind van ieder kwartiel of semester kun je tentamens afleggen. De beoordelingen van alle verplichte onderdelen worden verzameld (je tentamencijfers) en voorgelegd aan de Examencommissie. Heb je een tentamen gehaald dan is dat vak als examenonderdeel afgerond. Let op: deelcijfers van vakken hebben maar een beperkte ‘houdbaarheid’. Alleen de resultaten van geheel afgeronde vakken blijven staan totdat je bachelordiploma behaald is.

The so-called Board of Examiners will decide for each student individually whether the student has passed the propadeutic, the bachelor’s or the master’s exam. Examinations, projects, practical assignments and other assignments are all parts of the exam. Remember that partial grades will not ‘last forever’; only the results of fully finished courses will count for the bachelor’s exam. For more information about the study regulations, please ask the study advisor (part A, §4.2).

7.4 Tentamens (TAST)

Voor (nagenoeg) elk vak kun je direct na het kwartiel (of semester) waarin het gegeven wordt tentamen doen. Voor alle bachelor vakken zijn er met ingang van 2009 – 2010 nog maar twee tentamenmogelijkheden per jaar: in de tentamenperiode direct volgend op het onderwijs of een hertentamen in het volgende kwartiel of in de tentamenweken van augustus voorafgaand aan het nieuwe academische jaar. Voor alle tentamens die je wilt afleggen geldt een aanmeldingsplicht. LET OP: deelname aan het tentamen mag alleen als je je hebt aangemeld! Je kunt weggestuurd worden als je niet aangemeld bent. Bovendien is de docent niet verplicht je tentamen na te kijken. Het is dus erg belangrijk om je op tijd voor de tentamens op te geven!

In de jaarcirkel staat vermeld wanneer de inschrijfperioden eindigen (te vinden op http://www.tnw.utwente.nl/bmt/onderwijs/). Je meldt je aan via de UT webapplicatie TAST (zie deel A, §3.2). De zalen waar de tentamens plaatsvinden worden kort na de inschrijvingssluiting op TAST bekend gemaakt. Mocht je, om welke reden dan ook, toch niet aan een tentamen waar je je al voor hebt ingeschreven kunnen meedoen, schrijf je dan ook weer uit via TAST. Dit is belangrijk omdat een eventuele no-show zonder afmelding bij een tentamen meetelt voor het maximale aantal van 3 pogingen voor bachelorvakken die je zonder extra overleg met docent, studieadviseur en Examencommisie kunt doen. Over het algemeen kunnen projecten en practica maar één keer per jaar worden gevolgd en afgerond.

LET OP: In het collegejaar 2009/2010 wordt de vervanger van TAST, TOST en VIST genaamd OSIRIS geleidelijk ingevoerd. Het kan dus zijn dat je halverwege het jaar met een ander systeem moet gaan werken.

Examinations for mastercourses can be taken at least two times a year: once in the regular exam period, then in the resit period of the following quarter, and/or in August.

Registration for examinations via TAST is obligatory and separate from course enrolment. if you do not register for an examination you might be excluded from taken the exam!

In most cases, practical assignments may be done only once a year.

During the registration period (see the year cycle

http://www.tnw.utwente.nl/bmt/onderwijs) you have to register via TAST (part A, §3.2) This website will also show the room where the exam takes place. This information becomes available after the registration period has closed.

If you are registered, but do not want to take the exam, please un-register through TAST.

7.5 Tentamen- en examenzittingen

Er zijn twee tijdstippen waarop tentamens gegeven worden, in de ochtend en de middag. Vanaf het college jaar 2009/2010 zijn de aanvangstijden veranderd:

·

Ochtendtentamens beginnen om 08:45 uur

·

Middagtentamens beginnen om 13:45 uur

Voor het begin van het tentamen of examen zal er een tentamenbriefje ingevuld moeten worden. Dit briefje krijg je nadat het werk is nagekeken via de post terug met hierop je cijfer en handtekening van de docent. Bewaar deze briefjes goed! Mocht er namelijk ergens een fout optreden kun je je altijd beroepen op deze briefjes.

Bij iedere zitting is tenminste één surveillant aanwezig. Deze kan informatie geven over eventuele onduidelijkheden in de opgaven. Je moet je kunnen legitimeren met je collegekaart als de surveillant daarom vraagt en ook zijn of haar aanwijzingen opvolgen.

Laatkomers worden tot een half uur na aanvang van het tentamen nog toegelaten, daarna niet meer. Uiteraard is informatie-uitwisseling over het tentamen niet toegestaan. Daarom mag ook niemand tijdens het eerste half uur van het tentamen de zaal verlaten. Je levert je werk bij de surveillant in. Als je later bent begonnen, heb je geen recht om door te werken na het geplande eindtijdstip. Op elk vel ingeleverd papier moet je naam en studentnummer gezet worden en voor je vertrekt ook nog een handtekening op de presentielijst, indien aanwezig.

Een waarschuwing ten aanzien van fraude is een onaangenaam onderwerp, maar fraude komt wel eens voor (spieken, SMS etc.). In geval van fraude krijgt de student geen beoordeling. De Examencommissie kan bovendien verdere maatregelen nemen. Zo kan zij bijvoorbeeld een student die heeft gefraudeerd uitsluiten van deelname aan tentamens in het betreffende vak voor maximaal één jaar. Ook kan zij de wijze waarop alsnog getentamineerdt wordt aan de student opleggen.

Before the examination begins, you will have to fill out an examination note (grade slip) with your name and address. This note will be mailed back to you after the exam is graded. Please keep these grade slips for future reference.

You always have to follow up the instructions of the supervisor and sometimes you have to show your student card on demand. You can also ask the supervisor to resolve any unclearities in the examination questions.

If you are late you will be admitted to the examination up to half an hour after start of the session. After that time you will not be allowed to participate. The examination session ends at a previous set time, even if you arrived late.

During the exam you are not allowed to exchange information with fellow students. Therefore, you are not allowed to leave the examination room during the first half hour of the session.

If you are caught cheating the exam is always marked as failed. The board of examiners may also dismiss you from the course for one year; they may even exclude you from the study in general. For practical reasons, please do not forget to write your name and address on the examination paper. Sometimes you will also have to sign an attendance list before you leave the exam room.

7.6 Uitslagen van tentamens (TOST)

De bekendmaking van de resultaten van schriftelijke tentamens vindt plaats door middel van een tentamenbriefje per post. Soms stuurt de docent direct na het nakijken een e-mail met de behaalde resultaten en/of wordt een resultatenlijst op de Blackboard pagina van het vak geplaatst.

Exam results will be given by regular mail or e-mail and on TOST (part A, §3.2). Sometimes, a teacher will post the grade list on Blackboard

7.7 Inzage en nabespreking

Als je hebt deelgenomen aan een schriftelijke tentamenzitting kun je op verzoek inzage krijgen in het beoordeelde werk en de gehanteerde beoordelingscriteria. Bij die gelegenheid vindt er op verzoek een nabespreking met de docent die het werk heeft gecorrigeerd plaats. De student wordt in de gelegenheid gesteld om desgewenst, een kopie te ontvangen van de opgaven en het beoordeelde werk. Soms organiseert de docent een algemene nabespreking. We raden je aan om van je recht tot inzage of nabespreking gebruik te maken als je een onvoldoende hebt gehaald terwijl je wel voldoende tijd hebt geïnvesteerd in het vak. Op die manier krijg je een beter idee van de gestelde eisen en van eventuele hiaten in je kennis.

Upon request, graded work plus examination criteria may be inspected (right for perusal). You may also take a copy of it. Sometimes, the lecturer organises a group meeting to display the tasks and results, but you may also make an appointment individually. We suggest that you make use of this possibility if you have studied sufficiently, but still received an unsatisfactory mark on your examination. In this way, you will get a better idea of the course demands and potential gaps in your knowledge.

7.8 Extra en bijzondere tentamengelegenheden

Voor vakken waarvoor schriftelijke tentamens zijn ingeroosterd, worden in de regel geen individuele tentamengelegenheden (mondeling of schriftelijk) geboden. In zeer uitzonderlijke gevallen kan van deze regel worden afgeweken. Dat kan alleen na overleg met de studieadviseur en de Examencommissie. Aan lichamelijk of zintuiglijk gehandicapte studenten wordt de gelegenheid geboden de tentamens op een zoveel mogelijk aan de individuele handicap aangepaste wijze af te leggen. De Examencommissie wint zonodig deskundig advies in alvorens te beslissen.

Studenten met dyslexie kunnen na eerdere melding bij de Rode Balie en studieadviseur contact opnemen met S&OA-TNW. Als deze student een medische dyslexieverklaring kan tonen, kan bijvoorbeeld bij de tentamens extra tijd geregeld worden en tevens een aparte ruimte.

In general, courses with scheduled written examinations can’t be taken individually. In exceptional cases there can be deviated from this rule. Both the study advisor and the board of examiners have to be consulted. For physically or sensory disabled students, facilities will be arranged to take examinations in a way that is suited to their specific handicap.

If you have dyslexia and you have a doctor’s certificate, please contact the Red Desk, studentcounselor and S&OA-TNW (see part A, §4.3) to arrange additional exam time and a separate room.

7.9 Regels bij opdrachten en werkstukken

De laatste jaren worden steeds meer vakken in projectvorm gegeven of afgerond met een opdracht of werkstuk. Dat is op zich een goede zaak, omdat je als student op die manier kunt laten zien dat je écht wat met de stof kunt.

De medaille blijkt helaas ook een keerzijde te hebben. In toenemende mate komt het voor dat studenten delen van andermans werk overnemen en dat als eigen werk presenteren. Dat is natuurlijk net zo min de bedoeling als op een tentamen het antwoord van de buurman overschrijven. Docenten kunnen plagiaatdetectie software inzetten op ingeleverd werk. Bij constatering van plagiaat kunnen vergelijkbare maatregelen worden getroffen als bij tentamenfraude.

Over the past few years more and more courses are given on project basis and are concluded with an assignment or a written report. For these types of examination, copying (parts) of work from others and presenting it as your own has the same severty as fraud during written examinations. The Board of Examiners may take measures such as described in part A, §7.5 Lecturers may use specially designed software to detect copied work.

7.10 Afwezigheid wegens ziekte

Kun je wegens ziekte of overmacht niet aanwezig zijn bij practica of colleges met presentieverplichting of bij een tentamen, dan kan dat consequenties hebben. Neem daarom zo snel mogelijk contact op met de desbetreffende docent of begeleider. Indien je een tentamen hebt gemist door overmacht en je bent daardoor ernstig benadeeld, dan kan de Examencommissie, na advies ingewonnen te hebben bij de studieadviseur, je bij uitzondering toestaan het tentamen alsnog op een ander tijdstip af te laten leggen. Een speciale behandeling is overigens geen automatisch recht, want dikwijls zal het mogelijk zijn om gewoon op de volgende tentamenzitting weer mee te doen.

Als je langere tijd ziek bent of door andere persoonlijke omstandigheden studievertraging oploopt of dreigt op te lopen, neem dan contact op met je mentor of de studieadviseur. Die kan in bepaalde gevallen regelen dat één en ander geen nadelige gevolgen hoeft te hebben voor de studiefinanciering. In bepaalde gevallen kunnen ziekte, bijzondere (familie)omstandigheden - of in ruimere zin 'overmachtsituaties' - aanleiding zijn om de student financieel te compenseren (afstudeersteun, prestatie/ tempobeurscompensatie). Voor zulke zaken dien je - bij voorkeur nadat je advies hebt ingewonnen bij de studieadviseur - contact op te nemen met het Bureau Studentendecanen (deel A, §4.3).

If you cannot visit classes or tutorials that have an attendance duty due to illness or preponderance, please contact the concerning lecturer as soon as possible. The Board of Examiners may help you to re-take the examination at a later time. However, in most cases, this will be at the following date of regular examination).

In case of study delay (serious illness, severe personal circumstances), please contact the study advisor and subsequently student counsellor at S&OB (part A, §4.3) as soon as possible.

7.11 Vrijstellingen

Informatie over vrijstellingen kun je vinden in deel A, §5.5.