de zelfhulpcursus

Over de cursus

De zelfhulpcursus bestaat uit 7 lessen die in 7 weken doorlopen kunnen worden. Als deelnemer aan dit onderzoek krijgt u 9 weken de tijd om de cursus te doorlopen. In deze lessen leert u uw compassie voor uzelf en anderen te vergroten. Zelfcompassie is het vermogen om meer kalmte te ontwikkelen, vriendelijker voor onszelf en anderen te worden en ons eigen lijden en het lijden van anderen te verminderen. Het doel van deze lessen is dat ze u helpen om een plezierig, betrokken en betekenisvol leven te leiden en minder stress te ervaren.

Elke les begint met informatie over het onderwerp. U leest dan waarom het onderwerp belangrijk is voor uw zelfcompassie en welbevinden. Vervolgens is het de bedoeling dat u in ieder geval één of twee door ons aangereikte oefeningen doet. Daarnaast kunt u ook andere oefeningen doen die u aanspreken.


Geen therapie

Het is belangrijk om te beseffen dat het niet om therapie gaat, maar om een zelfhulpcursus. U bent zelf verantwoordelijk voor hoe het met u gaat en om eventueel andere hulp te zoeken wanneer u die nodig heeft. De begeleider kunt u beschouwen als een coach die u ondersteunt bij het doorlopen van de cursus.


E-mailbegeleiding

Als u in de eerste groep terecht komt heeft u wekelijks e-mailcontact met een persoonlijk begeleider. Deze begeleiders zijn psychologen van de Universiteit Twente. Zij zijn getraind in het geven van de e-mailbegeleiding. De persoon die u begeleidt zal altijd dezelfde persoon zijn.

Voordat de e-mailbegeleiding van start gaat, ontvangt u een uitgebreide e-mail van uw persoonlijk begeleider. Daarin stelt hij/zij zich voor en staat de procedure beschreven. Daarnaast wordt van u verwacht dat u elke zondag of maandag een e-mail stuurt naar uw persoonlijk begeleider. Daarin kunt u iets schrijven over uw ervaringen en vragen stellen. De begeleider stuurt u elke woensdag een e-mail terug. Daarin ontvangt u feedback op uw ervaringen en vragen, staan vragen over de vorderingen van de afgelopen week en vragen over mogelijke knelpunten en problemen. De verstuurde e-mails van de begeleider en de ontvangen e-mails van u zullen anoniem opgeslagen worden voor eventuele analyse na afloop van het onderzoek (zie verder onder kopje “privacy”).


Motivatie

Het is belangrijk dat u gemotiveerd bent om de zelfhulpcursus in 7 tot 9 weken te doorlopen en dat u in deze periode ongeveer 2 à 4 uur per week (op voor u geschikte tijden) met de zelfhulpcursus aan de slag gaat. Ook bent u bereid gedurende 7 keer (na elke les) e-mailcontact te hebben met de begeleider, voor het geval u in de eerste groep wordt ingedeeld.


Wanneer begint de cursus?

Deelnemers in groep 1 krijgen de zelfhulpcursus half oktober per post toegestuurd (nadat de uitslag van de loting bekend is). Deelnemers in groep 2 ontvangen de zelfhulpcursus na 6 maanden (nadat zij de derde vragenlijst hebben ingevuld, zie ook 'Hoe werkt het onderzoek?').


Lees verder over de onderzoeksprocedures.