Hoe werkt het onderzoek?

Twee groepen

Om te kunnen onderzoeken of de zelfhulpcursus werkt verdelen we de deelnemers aan het onderzoek in twee groepen. Als u deelneemt aan het onderzoek, kunt u in één van de volgende twee groepen terecht komen:

  • Groep 1: U volgt de zelfhulpcursus en heeft wekelijks e-mailcontact met een begeleider.
  • Groep 2: U komt op een wachtlijst en ontvangt de zelfhulpcursus (zonder e-mail begeleiding) zes maanden nadat het onderzoek van start is gegaan.

Tijdens het onderzoek bent u vrij om een andere (psychologische) cursus of behandeling te volgen als u dat zou willen.


Aanmelding en screening

Als u mee wilt doen aan het onderzoek vragen wij u zich aan te melden door het aanmeldingsformulier in te vullen. In dit formulier dient u toestemming te geven voor deelname aan het onderzoek. U gaat dan akkoord met de voorwaarden voor deelname. Ter informatie vindt u deze toestemmingsverklaring ook op de website. Daarnaast wordt u gevraagd om een aantal screeningsvragen in te vullen om te kijken of u binnen de doelgroep valt. Het invullen neemt ongeveer 5-10 minuten. U ontvangt binnen 5 werkdagen per e-mail bericht van ons of u mee kunt doen.

 

Loting

Via een loting bepalen we in welke groep u zit. De kans dat u in groep 1 komt is even groot als de kans dat u in groep 2 komt. Omdat de loting voor alle deelnemers op hetzelfde moment plaatsvindt, kan er vanaf het moment van uw aanmelding tot de uitslag van de loting maximaal vier weken wachttijd zitten. U ontvangt per e-mail de uitslag van de loting, u krijgt dan te horen in welke groep u bent ingedeeld. Aan de uitslag van de loting kunnen wij niets veranderen.


Vragenlijsten

In een periode van 12 maanden, vragen we u 4 keer een vragenlijst in te vullen voor het onderzoek. Dit geldt voor beide groepen. U ontvangt de vragenlijsten op een door u opgegeven e-mailadres. De eerste vragenlijst ontvangt u bij de start van het onderzoek, de andere vragenlijsten ontvangt u 3 maanden, 6 maanden en 12 maanden na de start van het onderzoek. Alle vragenlijsten vult u online in, bijvoorbeeld thuis op uw computer. Het invullen neemt per keer ongeveer 30 minuten in beslag.


Lees verder over de voor- en nadelen van deelname.