Programma Compassion Focused Therapy

Programma Compassion Focused Therapy

Maandag 18 april 2016

9.00 – 12.30 uur

Algemene introductie en theoretisch kader


 Kort overzicht van Compassion Focused Therapy (CFT)

 Uitleg van een evolutionair perspectief op ontwikkeling van onze hersenen.

 Introductie van de twee psychologiën van compassie.10.30 – 10.45 uur pauze


13.30 – 17.00 uur

Verdieping theoretische onderbouwing CFT Introductie drie emotieregulatiesystemen

 Uitleg effect van emotieregulatiesystemen op waarneming, aandacht, gedrag, denkprocessen.

 Uitleg voer affiliatie, veiligheid en regulatie van het bedreigingssysteem.

 Introductie van de componenten van compassie en de relatie van compassie met de drie emotieregulatiesystemen.

 Uitleg over hoe compassie zich uit in aandacht, denken, gedrag, emoties, motivatie, verbeelding.

 Introductie sociale mentaliteitstheorie dat ten grondslag ligt aan

CFT.

 Introductie compassievaardigheden


15.00 – 15.30 uur pauzeDinsdag 19 april 2016

9.00 – 12.30 en 13.30 – 17.00 uur

Therapeutische oefeningen en vaardigheden


Deze dag staat in het teken van het introductie en oefenen met therapeutische compassie-oefeningen waarbij veel aandacht voor visualisatie- en verbeeldingsoefeningen.


Voorbeelden zijn:

 Ademhalingsoefeningen gericht op het versterken van het kalmtesysteem.

 De compassievolle ander: de verbeelding van een compassievol

persoon. De cliënt leert om een persoon te verbeelden die zeer compassievol is naar de cliënt.

 Acteren van compassie.

 Verbeeldingsoefeningen gericht op het ontwikkelen van veiligheid.


10.30 – 10.45 uur pauze

15.00 – 15.30 uur pauze
Woensdag 20 april 2016

9.00 – 12.30 uur

CFT en emotieregulatie, schuld en schaamte

 Emotioneel leren in de kindertijd.

 Vermenging van angst, boosheid en verdriet

 Conflicteren van emoties

 Specifieke kenmerken van schuld en schaamte

 Het leren begrijpen van cliënten vanuit meervoudig zelf perspectief

 CFT oefeningen gericht op omgaan met schuld en schaamte bij cliënten.10.30 – 10.45 uur pauze


13.30 – 17.00 CFT en zelfkritiek


 Kenmerken van zelfkritiek

 CFT oefeningen gericht op omgaan met zelfkritiek.


15.00 – 15.30 uur pauze
Dit is een voorlopig programma, wijzigingen voorbehouden.