publications

HOME

BIO

RESEARCH

PUBLICATIONS

TEACHING

TALKS

MEDIA

International Journals

Aydin, C. (2013). The Artifactual Mind: Overcoming the 'Inside-Outside' Dualism in the Extended Mind Thesis and Recognizing the Technological Dimension of Cognition, (DOI: 10.1007/s11097-013-9319-x). Phenomenology and the Cognitive Sciences. [international peer-reviewed]

Aydin, C. (2013). On Freedom and Responsibility: Discovering the Human as a Trancendent Being. Religion, State and Society (DOI: 10.1080/09637494.2013.803907). [international peer-reviewed]

Aydin, C. (2012). Transcendentie en het innerlijk: Over de religieuze dimensie van technologie en de technologische dimensie van religie, Bijdragen: International Journal in Philosophy and Theology, 74, p. 1-24. [international peer-reviewed]

Aydin, C. (2012). Het uiterlijk van het innerlijk: Extended Mind, technologie en de binnen-buiten scheiding, Tijdschrift voor Filosofie, 74, p. 701-728. [international peer-reviewed]

Aydin, C. (2012). Identiteit als opgave: Over techniek, zelfvorming en idealen. Wijsgerig Perspectief, 52(2), p. 30-38.

Aydin, C. (2011). Generalizing in a Pluralistic Society: From Kant’s Duty Ethics to Peirce’s Communitarian Ethics of Ideals. Cognitio, 12/1, p. 21-35. [international peer-reviewed]

Aydin, C. (2009). On the Significance of Ideals: Charles S. Peirce and the Good Life. Transactions of the Charles S. Peirce Society, 45/3, p. 422-443. [international peer-reviewed]

Nietzsche Research Group (ed.; member of the NRG). Kroniek van Recente Nietzsche-literatuur (IV). Tijdschrift voor Filosofie, 71, 2009, p. 149-216, contributed several reviews:

·

Baek, S.Y. Interpretation bei Friedrich Nietzsche: eine Analyse. Würzburg: Königshausen und Neumann 1999.

·

Christians, Ingo. Reiz und Sporn des Gegensatzes. Zu Friedrich Nietzsches Konzeption der Kraft. Würzburg: Königshausen & Neumann 2002.

·

Coriando, Paola-Ludovika. Individuation und Einzelnsein: Nietzsche, Leibniz, Aristoteles. Frankfurt/M: Vittoria Klostermann 2003.

·

Cox, Christoph. Nietzsche. Naturalism and Interpretation. Berkeley/Los Angeles/London: University of California Press 1999.

·

Hogh, A. Nietzsches Lebensbegriff. Versuch einer Rekonstruktion. Suttgart/Weimar: Verlag J.B. Metzler 2000.

·

Salehi, Djavid & Schmidt, Rudiger (Hrsg.). Nietzsche. Text Kontext. Weimar: Weimar Universitätsverlag 2000.

·

Schlimgen, Erwin. Nietzsches Theorie des Bewußtseins. Berlin/New York: De Gruyter 1999.

·

Striet, Magnus. Das Ich im Sturz der Realität. Philosophisch-theologische Studien zu einer Theorie des Subjekts in Auseinandersetzung mit der Spätphilosophie Friedrich Nietzsches. Regensburg: Verlag Friedrich Pustet 1998.

Aydin, C. (2008). Streven naar idealen in een post-moderne tijd: Charles S. Peirce over ethiek en esthetiek’, Tijdschrift voor Filosofie, 70/4, p. 671-704. [international peer-reviewed]

Aydin, C. (2008). Extended review of: ‘Nicola Erny, Konkrete Vernünftigkeit. Zur Konzeption einer pragmatischen Ethik bei Charles S. Peirce. Tübingen: Mohr Siebeck 2005.’ Tijdschrift voor Filosofie, 70/1, p. 147-151. [international peer-reviewed]

Aydin, C. (2007). Naar een proces-pragmatische grondslag voor het identiteitsbegrip: Peirce over potentialiteit, interactie en regulariteit. Tijdschrift voor Filosofie, 69/1, p. 35-78. [international peer-reviewed]

Aydin, C. (2007). Nietzsche on Reality as Will to Power: Toward an “Organization-Struggle Model. Journal of Nietzsche Studies, 33/1, p. 25-48. [international peer-reviewed]

Aydin, C. & Siemens, H. (2007). Extended Review of: ‘Nietzsche: Writings from the Late Notebooks, R. Bittner (ed.).’ Journal of Nietzsche Studies, 33/1, p. 94-104. [international peer-reviewed]

Aydin, C. (2006). Beyond Essentialism and Relativism: Nietzsche and Peirce on Reality. Cognitio, 7/1, p. 25-47. [international peer-reviewed]

Aydin, C. (2005). Nietzsche over de werkelijkheid als een georganiseerde strijd van willen tot macht. Tijdschrift voor Filosofie, 67/2, p. 207-243. [international peer-reviewed]

Aydin, C. (2002). De betekenis van Müller-Lauters Nietzsche-interpretatie. Tijdschrift voor Filosofie, 64/4, p. 743-764. [international peer-reviewed]

National Journals

Aydin, C. (2000). Review of: ‘A. Hostens, Friedrich Nietzsche - kind van zijn tijd. De vrije geest en de natuurwetenschappen, 2000.’ De Uil van Minerva, 16/2, p. 112-115. [national peer-reviewed]

Books, or Contributions to Books

Aydin, C., How to Forget the Unforgettable? On Collective Trauma, Cultural Identity and Mnemotechnologies, N. Atto, D. Gaunt en S. Onder (eds.), Genocide and Syriac Culture. New Jersey: Gorgias Press / Cambridge: Cambridge University Press (accepted) [international peer-reviewed]

Aydin, C. (2013). Vrijheid als zelfvorming: een anti-individualistische visie op vrije wil, idealen en techniek. P. Oomen (red.), Vrije wil – een hersenkronkel: Wetenschappers en filosofen over een fascinerende vraag. Kampen: Klement, p. 227-248.

Aydin, C. (2011). Wij zijn nooit natuurlijk geweest: NBIC-technologieën en de menselijke conditie. In R. Munnik (red.). God, mens en techniek: Over religieuze existentie in een technologische cultuur. Nijmegen: Valkhof Pers.

Aydin, C. (2011). De kunstmatige natuur van de mens: Over techniek, de menselijke conditie en idealen. Oratie leerstoel ‘Wijsbegeerte en technische wetenschappen – in relatie tot Christelijke levensbeschouwing’. Technische Universiteit Delft.

Aydin, C. (2011). Müller-Lauter’s Nietzsche. In A. Woodward (ed.). Interpreting Nietzsche: Reception and Influence. New York/London: Continuum Press, p. 99-116. [international peer-reviewed]

Aydin, C. (with Siemens, H.), The Will to Power. In Keith Ansell Pearson (ed.). Nietzsche: Key Concepts and Ideas. Oxford: Basil Blackwell, forthcoming. [international peer-reviewed]

Aydin, C., ‘Einverleibung.’ In P.J.M. van Tongeren, G. Schank, H.W. Siemens, Nietzsche Research Group (eds.), Nietzsche Wörterbuch, Band 2, Berlin/New York: De Gruyter, accepted and forthcoming. [international peer-reviewed]

Aydin, C., ‘Fluss.’ In P.J.M. van Tongeren, G. Schank, H.W. Siemens, Nietzsche Research Group (eds.), Nietzsche Wörterbuch, Band 2, Berlin/New York: De Gruyter, accepted and forthcoming. [international peer-reviewed]

Aydin C. (2009). Maat houden: Waardigheid, vrije wil, kwetsbaarheid en verantwoordelijkheid bij Efrem de Syriër. In M. Becker (ed.). Christelijk sociaal denken: traditie, actualiteit, kritiek. Budel: Damon/CvE, p. 13-31. [international peer-reviewed]

Aydin, C. (2008). The Struggle between Ideals: Nietzsche, Schmitt, and Lefort on the Politics of the Future. In H.W. Siemens & V. Roodt (eds.). Nietzsche, Power & Politics: Rethinking Nietzsche's Legacy for Political Thought. Berlin/New York: De Gruyter, p. 801-817. [international peer-reviewed]

Aydin, C. (2007; ed.). De vele gezichten van de fenomenologie. Kampen/Kapellen: Klement/Pelckmans.

Aydin, C. (2007). ‘Inleiding.’ In C. Aydin (ed.). De vele Gezichten van de Fenomenologie, Kampen/Kapellen: Klement/Pelckmans, p. 7-14.

Aydin, C. (2007). Charles S. Peirce: Fenomenologie van Een, Twee en Drie. In C. Aydin (ed.). De vele Gezichten van de Fenomenologie, Kampen/Kapellen: Klement/Pelckmans, p. 197-218.

Aydin, C. (2004). ‘Chaos.’ In P.J.M. van Tongeren, G. Schank, H.W. Siemens, Nietzsche Research Group (eds.). Nietzsche Wörterbuch, Band 1, Berlin/New York: De Gruyter, p. 449-468. [international peer-reviewed]

Tongeren, P.J.M. van, Schank, G., Siemens, H.W. & Nietzsche Research Group (2004; eds.). Nietzsche Wörterbuch, Band 1. Berlin/New York: De Gruyter, (member of the Nietzsche Research Group). [international peer-reviewed]

Aydin, C. (2003). Zijn en Worden. Nietzsches Omduiding van het Substantiebegrip (dissertation). Maastricht: Shaker Publishing.

Aydin, C. (1999). Nietzsche over de werkelijkheid als vloeiende zin. In J. Baars & R. Starmans (eds.). Het eigene en het andere: Filosofie en Globalisering. Tilburg: Eburon, p. 11-25.

Other

 

Online publications

Aydin, C. & Lemmens, P. (2000). Nietzsches en Heideggers offensief tegen het humanisme. In J. Sleutels (ed.). Global Village. Leiden, (online-publication:

www.leidenuniv.nl/philosophy/publicaties/overige/filosofiedag/acta/aydinlemmens.pdf)

Work in Progress

Aydin, C., An Anti-Individualist View of Free Will, Ideals and Technology (almost finished)

Aydin, C. & Verbeek, P.P. Transcendence and Inner Life (almost finished)

Aydin, C., Human Enhancement and the Overman (almost finished).

Aydin, C., A Virtue Ethical Approach to Prenatal Genetic Enhancement (almost finished; will be submitted to Nanoethics).

Aydin, C., Aristotle and Peirce on Teleology in a Post-Modern Era, (almost finished; will be submitted to Transactions of the Charles S. Peirce Society).

Aydin, C., Identity, Interaction and Ideals: Human Nature in a Technological Era (VENI monograph; will be submitted within 3 months, Indiana University Press).