Nieuwsbrieven

Best VTB-lid,

Na enkele jaren van relatieve rust is er weer een teken van leven van het VTB-front. Zes enthousiaste mensen zijn bereid gevonden om het stokje van het huidige bestuur over te nemen.

Het kandidaatsbestuur bestaat uit de volgende personen:

Gemma Smid

Kees van der Riet

Stefanie de Kort

Gijs Jan Visser

Sabine Hoogstad

Wouter Kegel

Via deze brief willen wij U uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Twentse Bestuurskundigen. Deze zal plaatsvinden op vrijdag 27 maart 2009 in restaurant Oudaen, Oudegracht 99 te Utrecht. Aanvang ALV is 20.00 uur, ontvangst vanaf 19.30 uur. Op deze ALV zal het kandidaatsbestuur worden gechargeerd, een overzicht worden gegeven van de financiën en de beleidsvoornemens van de nieuwe bestuursleden worden gepresenteerd. Na afloop is het tijd voor een nieuwe netwerkborrel!

De agenda van de ALV ziet er als volgt uit:

1.

Opening

2.

Mededelingen

3.

Financieel verslag

4.

Beleidsvoornemens kandidaatsbestuur

5.

Dechargering huidig bestuur

6.

Chargering kandidaatsbestuur

7.

W.v.t.t.k.

8.

Rondvraag

9.

Sluiting

10.

Netwerkborrel

We hopen u te begroeten op vrijdag de 27e!

Het VTB-bestuur,

Gemma Smid

Gerrit-Wim Gerritsen

Karin Fehse

Roelf Laats

Meer informatie: www.utwente.nl/vtb