Nieuwsbrieven

Beste Bestuurskunde Alumnus,

Het is misschien al enige tijd geleden dat je bent afgestudeerd. Sinds een aantal jaar is er helaas geen actieve alumnivereniging geweest zoals dat bij andere opleidingen vaak wel het geval is. Maar daar gaat verandering in komen!

De Vereniging Twentse Bestuurskundigen (VTB) heeft nu zes enthousiaste mensen bereid gevonden om het netwerk voor bestuurskunde-alumni weer een nieuw leven in te blazen.

Wat kunnen jullie als VTB-lid verwachten:

-

vier keer per jaar het magazine Sirius Sight’s, een uitgave van studievereniging Sirius, de VTB en de faculteit MB van de Universiteit Twente.

-

tenminste twee activiteiten per jaar, waarbij het ontmoeten van andere alumni in combinatie met een inhoudelijk interessant programma of spreker(s) centraal staat

-

virtueel contact met andere VTB-leden via Linkedin (http://www.linkedin.com/groups?gid=1813255) en de VTB-website: www.utwente.nl/vtb .

-

een aantal keer per jaar een (digitale) nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van al het nieuws rondom de VTB, de Faculteit en de UT.

-

uitwisseling van kennis en informatie tussen alumni en de faculteit; zowel fysiek (congressen, lezingen, colleges) als virtueel (discussieforum en weblog op de website)

Verder zijn we bezig met enkele andere interessante opties zoals korting op het lidmaatschap van de Vereniging voor Bestuurskunde (VB); de landelijke vereniging van (oud)-bestuurskundigen. Daarover later meer!

Is de interesse gewekt? Het lidmaatschap van de VTB kost slechts €25,- per jaar! Meld je daarom nu aan via www.utwente.nl/vtb .

Op vrijdag 27 maart aanstaande zal het nieuwe bestuur van de VTB geïnstalleerd worden op de Algemene Ledenvergadering die zal plaatsvinden in restaurant Oudaen, Oudegracht 99 te Utrecht. Aanvang 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur. Je bent van harte welkom om hier alvast kennis te maken en deel te nemen aan de eerste netwerkborrel van de VTB!

Als je nog vragen hebt kun je altijd contact opnemen met ons via s.m.dekort@alumnus.utwente.nl

We hopen je te zien op vrijdag de 27e!

Met vriendelijke groet,

Het kandidaatsbestuur VTB,

Gemma Smid

Kees van der Riet

Stefanie de Kort

Gijs Jan Visser

Sabine Hoogstad

Wouter Kegel